Eltűnt Árpád-kori falvak Magyarországon

Magyarországon már a honfoglalás, vagy utána, az államalapítás idején vagy azzal kapcsolatban több kisebb-nagyobb falu is kialakult, több falut, lakóhelyet korábbi korokból vettek át az érkező magyarok, volt, ahol még a rómaiak leszármazottjaival is együtt használtak, laktak. Az itt maradt korábbi népek beolvadtak a magyarságba. Ezeknek a korai falvaknak egy része eltűnt a történelem viharaiban. Tatárjárás, török hódoltság, vagy egyszerűen csak elhagyták valamiért. Néhány ilyen falunak ma is megvannak a maradványai, néhánynak csak a kőből épült épületei, templomai találhatók meg, némelyeknek egészen jó állapotban, némelyeknek maradványait sűrű erdők, bozótok rejtik, néhány még feltáratlanul vár a föld alatt. A középkor jelentősen függött az egyháztól, így jelentős részben ezen falvaknak az élete az egyházhoz kapcsolódik, így történetük is érinti az egyházakat, némely esetben a már nem létező, középkori egyházi élettel kapcsolatos. A történelmi városokon kívül, ilyen helyeken éltek legtöbbünk ősei, és nem a várurak, királyok, egyházi vezetők, hanem az egyszerű nemesek, nemesek alá tartozó jobbágyok, szegény emberek, vagy éppen a várak és egyházi székhelyek urainak kiszolgáló népe. Az igazi földművesek, állattartók. Róluk találunk igazán kevés történetet. Ez az Árpád-kori, középkori élet rejtettebb része.

A feldolgozás történelmi és egyházi adatokra, korabeli dokumentumokra, múzeumi közleményekre és a helyszínen fellelt információs táblák leírására épült. Az alábbi falvak ma már nem léteznek, vagy nem a mai helyükön léteztek, de a középkorban még lakott helyek voltak. Némelyek maradványai vagy templomainak maradványai még megtalálhatóak, és a turistatérképek romként is jelzik, de mai térképeken más módon nem találhatóak. Mai megfelelőjük teljesen máshol helyezkedik el, és nem azonosak az Árpád-kori falvakkal. Több közülük jelentős településsé és mezővárossá fejlődött a középkorban, majd eltűntek, elpusztultak.

További információk

szerkesztés

Kapcsolódó szócikkek

szerkesztés
 1. Csepely falu, Veszprém vármegye, Nagyvázsony térsége - Videó: Eltűnt Árpád-kori vagy középkori falvaink 1 - Csepely falu
 2. Árokfő falu, Veszprém vármegye, Balatoncsicsó térsége - Videó: Eltűnt Árpád-kori vagy középkori falvaink 2 - Árokfő és Herend falu
 3. Herend (Árpád-kori falu) Veszprém vármegye, Balatoncsicsó térsége - Lásd: Árokfő
 4. Fajsz, Pór-Fajsz falu Veszprém vármegye, Veszprémfajsz térsége - Videó: Eltűnt Árpád-kori vagy középkori falvaink 3 - Fajsz, Pór-Fajsz
 5. Dabos, Dobos falu Veszprém vármegye, Szőc - Sáska térsége - Videó: Eltűnt Árpád-kori vagy középkori falvaink 4 - Dabos, Dobos
 6. Ecsér falu Veszprém vármegye, Révfülöp térsége
 7. Máma falu Veszprém vármegye, Balatonfűzfő belterület
 8. Szabadi falu Somogy vármegye, Balatonszabadi térsége
 9. Ujlak falu Veszprém vármegye, Tihanyi-Félsziget sarka
 10. Alcsab falu Veszprém vármegye, Csabrendek térsége
 11. Felcsab, Szentistváncsab falu Veszprém vármegye, Balatoncsicsó térsége
 12. Réhely falu Veszprém vármegye, Szigliget belterület
 13. Hetye falu Somogy vármegye, Ádánd térsége
 14. Alag falu Pest vármegye, Dunakeszi - Alagimajor
 15. Kövesd, Kewesd falu Veszprém vármegye, Aszófő térsége
 16. Nagykeszi falu Veszprém vármegye, Gyepűkaján térsége
 17. Sóstókál falu Veszprém vármegye, Káli-medence
 18. Tálod, Thalad falu Veszprém vármegye, Nagyvázsony - Pula térsége
 19. Kisörs falu Veszprém vármegye, Kővágóörs térsége
 20. Leányfalu, Leány birtok Veszprém vármegye, Nagyvázsony - Nemesleányfalu külterület
 21. Szentbalázs falu Veszprém vármegye, Balatoncsicsó térsége
 22. Kerekikál falu Veszprém vármegye, Mindszentkálla térsége
 23. Töttöskál falu és a Velétei palota Veszprém vármegye, Szentbékkálla területe
 24. Csomorkány falu Csongrád-Csanád vármegye, Hódmezővásárhely térsége
 25. Kisdörgicse falu Veszprém vármegye, Kisdörgicse külterülete
 26. Mizse falu Bács-Kiskun vármegye, Lajosmizse térsége
 27. Kisfalud (Árpád-kori falu) Veszprém vármegye, Mindszentkálla külterülete
 28. Szer, Szermonostora falu Csongrád-Csanád vármegye, Ópusztaszer
 29. Szentimre falu Bács-Kiskun vármegye, Soltszentimre külterülete - Videó: Eltűnt Árpád-kori vagy középkori falvaink 27 - Szentimre falu
 30. Sásdikál falu Veszprém vármegye, Káli-medence - Videó: Eltűnt Árpád-kori vagy középkori falvaink 28 - Sásdikál falu