Episzkopális Egyház (Egyesült Államok)

Az Episzkopális Egyház (angolul: The Episcopal Church, rövidítve: TEC) az Anglikán Közösség egyik tagegyháza, amely az Egyesült Államokban tevékenykedik. Kilenc provinciával, számos egyházmegyével és több mint 6400 lelkészséggel rendelkezik. Elnökpüspöke Michael B. Curry, aki egyben az első afroamerikai személy is, aki betölti ezt a tisztséget.

Episzkopális Egyház
(The Episcopal Church)
Az Egyház jelképe
Az Egyház jelképe

Egyéb elnevezések TEC
Vallás Kereszténység
Felekezet Anglikán Közösség
Eredet Church of England
Lelkészi vezető Michael B. Curry
Tisztsége elnökpüspök
Szertartás anglikán
Alapítva 1789
Ország Amerikai Egyesült Államok
Az Episzkopális Egyház weboldala

2018-ban az egyház 1 835 931 megkeresztelt tagot számlált, akikből 1 676 349 élt az Egyesült Államokban. 2011-ben a 14. legnagyobb felekezet volt az országban. 2015-ben egy felmérés alapján a teljes lakosság 1,2%-a, vagyis közel 3 millió ember vallotta magát episzkopálisnak.

Az egyház az amerikai függetlenségi háború után kezdett kialakulni, amikor is az újonnan létrehozott lelkészségek elszakadtak az anyaegyháztól, a Church of Englandtől, mivel a lelkészeknek hűséget kellett fogadniuk a brit monarchiához és a Church of England vezetőjéhez (aki mindig az aktuális brit uralkodó). Az egyház önmagát „protestáns, de még katolikus” (Protestant, yet Catholic) jelzővel illeti. Alkalmazzák az apostoli szukcessziót, a püspökeit az apostolokhoz vezetik vissza a papság szentségén belül. A The Book of Common Prayer egy rítusokból, áldásokból, liturgiákból és imádságokból álló gyűjtemény, ami az egyház központi kötete - hasonlóan az Anglikán Közösség más tagegyházaihoz.

Az 1960-as, 1970-es évektől kezdődően az egyház liberális irányt vett. Ellenezte a halálbüntetést, és kiállt az emberi jogi mozgalmak mellett. Számos püspök és lelkész híres arról, hogy mind a mai napig aktív tagja különböző hasonló mozgalmaknak. 2015-ben a 78. alkalommal megrendezésre kerülő egyházi zsinaton elfogadta az LMBT emberek házasságát, és két liturgiát is létrehoztak az egynemű kapcsolatok megáldására.

Hit és gyakorlatSzerkesztés

Az episzkopális tanítás központja Jézus Krisztus élete és feltámadása:[1]

 • Jézus Krisztus valóságos isten és valóságos ember, aki meghalt, majd feltámadt a halálból
 • Jézus örök életet biztosít mindazoknak, akik hisznek
 • Atyaisten, Fiúisten és Szentlélekisten - három személy, egy isten (Szentháromság)
 • Az Ószövetséget és az Újszövetséget emberek írták a Szentlélek inspirációja által. Az apokrifok pedig olyan könyvek, amelyek használatosak az istentiszteleteken, de nem részei a doktrinának
 • A két nagy és szükséges szentség a keresztség és az Eucharisztia
  • További szentségek: konfirmáció, egyházi rend, házasság, betegek kenete, bűnbocsánat
 • Hit a mennyben, a pokolban és Jézus második eljövetelében
 • A főparancs betartása (Szeresd Uradat és embertársadat)[2]

A teljes katekizmust tartalmazza a Book of Common Prayer és megtalálható az Egyház hivatalos weboldalán is.[3][4]

Az Egyház a középutat követi a protestáns és római katolikus tanítások és hagyományok között. Számos episzkopális azonban nem tud ezzel azonosulni, különösen az anglo-katolikusok és az evangélikus-anglikánok.[5] Teológiai nézetek széles spektruma található meg a hívők között. Némelyek inkább evangélikus pozíciót képviselnek, mások pedig a Szentírást tartják mindenek felett. A katekizmus szerint az Egyház ereje egy köztes állapotban található a Biblia, a hagyományok és az értelem között. [6] Ezen megosztottság akkor került igazán napvilágra, amikor 2003-ban az Egyház egy nyíltan meleg áldozópapot (Gene Robinson) püspökké szentelt. A felszentelés elfogadása illetve elutasítása új irányzatokat indított a Szentírás megértésében,[7] mondván a bibliai írok eltérő időkben és körülmények között alkottak és nem mindig értettek egyet egymással. Segíthet megérteni ezt például az, amikor Esdiás azt parancsolja Izrael férfiainak, hogy hagyják el asszonyaikat, mert idegen nemzet asszonyait vették el, akik veszélyt jelentettek Izrael túlélésére. Azonban ellentétes nézeteket találhatunk Rúth könyvében. Ma néhány szituációban hithű lenne Esdiást követni, néhányban pedig Rúthot. Ez a szembenállás késztette arra az Egyház néhány tagját, hogy elszakadjanak az Anglikán Közösségtől. Mások ugyanakkor ezt a pluralizmust elfogadják.

A híres komikus Robin Williams egy úgy írta le az episzopális hitet, hogy "Catholic Lite – same rituals, half the guilt" [8] (Katolikus light - ugyanazok a szertartások, feleakkora bűnösség)

Szociális nézőpontokSzerkesztés

GazdaságSzerkesztés

1991-ben a püspökök közössége ajánlást fogadott el, hogy fizetést biztosítson a klérusnak és laikusoknak egyaránt.[9] 1979 és 2003 között számos alkalommal a közösség támogatottságát fejezte ki, hogy mindenkinek biztosítva legyen megfizethető lakhatás.[10][11][12][13] 2003-ban a közösség sürgette az amerikai törvényhozókat, hogy emeljék meg a minimálbért és ezáltal egy élhető és egészségbiztosítással rendelkező társadalmat hozzanak létre, mint nemzeti standard.[14][15]

Kapcsolat az LMBT személyekkelSzerkesztés

2015-ben a háromévente megrendezésre kerülő általános közgyűlésen az Egyház elfogadta a kánoni és liturgikus változásokat a házassági egyenlőség támogatására. A változások következtében kikerült a kánonból, hogy a házasság csak egy férfi és egy nő között lehet. A két új liturgia egyaránt használható azonos és eltérő neműek házasságának megáldására. Ugyanakkor ez nem általánosan elfogadott az Egyházon belül. A közgyűlést követően a megyéspüspökök dönthettek arról, hogy mely templomokban mely lelkészek szolgáltathatják ki a szentséget.[16] Ugyanakkor a 2018-as közgyűlést követően már minden templomban minden lelkésznek ki kellett szolgáltatnia a szentséget, függetlenül a megyéspüspök nézeteitől.[17] Az Egyház ezzel együtt ellenez minden állami és szövetségi döntést, amely megtiltja az azonos neműek házasságát.[18]

Nyíltan meleg, leszbikus és transznemű személyek részesülhetnek az egyházi rend szentségében és felszentelhetőek diakónusnak, áldozópapnak illetve püspöknek.[19][20]

Faji egyenlőségSzerkesztés

1861-ben John Henry Hopkins írt egy röpiratot, amelyben megpróbálja igazolni a rabszolgaságot az Újszövetségben: a röpirat tiszta rálátást ad az Episzkopális Egyház részvételére a rabszolgaságban. 1991-ben aztán a közgyűlés egyértelműen elfogadta azt, hogy a rasszizmus gyakorlása bűn, majd pedig 2006-ban nyilvánosan bocsánatot kértek a korábban elkövetett tettekért.[21] 2018-ban a Charlottesville-i tüntetések után Michael B. Curry elnökpüspök azt mondta, hogy a bigottság egyszer már foltott hagyott a földünkön és választásra buzdította a híveit, hogy válasszák az igaz szeretet és így alkossák meg Isten szerető közösségét a földön, szemben az utálattal.[22]

Abortusz és eutanáziaSzerkesztés

Az Egyház nem támogatja az abortuszt mint születésszabályozási vagy családtervezési eszközt, ám ugyanakkor elismeri, hogy a nő joga dönteni, hogy igénybe veszi-e. [23] Az Egyház ellenez minden olyan jogszabályt, amely megakadályozná a nőket az abortusz elvégzésében vagy hogy információt szerezzenek róla.[24]

Az Egyház elutasítja a támogatott öngyilkosságot és az eutanázia más formáit, de azt tanítja, hogy megengedett az orvosi kezelés, például a mesterséges táplálkozás és a hidratálás visszavonása, ha az ilyen kezelés terhe meghaladja az egyén számára járó előnyöket.[25]

ForrásokSzerkesztés

 1. A Basic Introduction to Christianity. [2010. augusztus 18-i dátummal az eredetiből archiválva].
 2. Joseph Buchanan Bernardin, An Introduction to the Episcopal Church (2008) p. 63
 3. Visitors' Center. Episcopalchurch.org. [2011. június 11-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2008. november 16.)
 4. The Book of Common Prayer. New York: Church Publishing, Inc., 513. o. 
 5. What makes us Anglican? Hallmarks of the Episcopal Church. Episcopalchurch.org. [2011. június 12-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2008. november 16.)
 6. https://web.archive.org/web/20090904145347/http://www.episcopalchurch.org/19625_13797_ENG_HTM.htm Authority, Sources of (in Anglicanism)] on the Episcopal Church site, accessed on April 19, 2007, which in turn credits Church Publishing Incorporated, New York, NY, from An Episcopal Dictionary of the Church, A User Friendly Reference for Episcopalians, Don S. Armentrout and Robert Boak Slocum, editors.
 7. As stated in section 2.16 of To Set Our Hope On Christ (PDF)
 8. Robin Williams: Live on Broadway
 9. General Convention Resolution 1991-D066 Support a Policy of Pay Equity in the Church and Society
 10. General Convention Resolution 2003-D040 Reaffirm Commitment to Provide Affordable Housing for the Poor
 11. General Convention Resolution 1997-D030 Challenge Congregations to Establish Direct Ministries to the Poor
 12. General Convention Resolution 1997-D082 Urge Church-wide Promotion of the Living Wage
 13. General Convention Resolution 2000-A081 Urge Bishops and Diocesan Leaders to Support the National Implementation of a Just Wage
 14. General Convention Resolution 2003-A130 Support the Establishment of a Living Wage
 15. General Convention Resolution 2003-C030 Urge Legislation to Raise the Federal Minimum Wage
 16. The Episcopal Church approves religious weddings for gay couples after controversial debate. Washington Post . (Hozzáférés: 2016. december 11.)
 17. Some same-sex couples will still face hurdles accessing church’s marriage rites. The Episcopal Church . (Hozzáférés: 2018. december 30.)
 18. "Religious Groups' Official Positions on Same-Sex Marriage". Pew Research Center. December 7, 2012. Accessed October 28, 2014.
 19. Wan, William. „Episcopalians in Va. Divided Over Decision Allowing Ordination of Gay Bishops”, The Washington Post, 2009. július 16. (Hozzáférés ideje: 2010. május 2.) 
 20. Episcopal Church Takes Bold Step On Transgender Priests. The Huffington Post , 2012. július 9. (Hozzáférés: 2016. május 1.)
 21. Bishops Endorse Apology for Slavery Complicity. [2007. október 13-i dátummal az eredetiből archiválva].
 22. Presiding Bishop reflects on Charlottesville and its aftermath”, Episcopal News Service, 2017. augusztus 17. (Hozzáférés ideje: 2018. szeptember 5.) 
 23. "Religious Groups' Official Positions on Abortion". Pew Research Center. January 16, 2013. Accessed October 28, 2014.
 24. The Acts of Convention: Resolution #1994-A054. The Archives of the Episcopal Church. (Hozzáférés: 2016. június 21.)
 25. "Religious Groups' Views on End-of-Life Issues". Pew Research Center. November 21, 2013. Accessed October 28, 2014.