Limmu

(Eponümosz szócikkből átirányítva)

A limmu (līmmu, néha eponümosz) asszíriai állami tisztviselő. Eredetileg valószínűleg önálló feladatkörű pozíció, talán főbíró, de a későbbiekben a legfontosabb tartománykormányzók vagy éppen az uralkodó viselte ezt a címet egy-egy évre. A limmuk névsorát feljegyezték, és az év valamelyik fontos eseményével jellemezték. Általában ezzel datálták dokumentumaikat, megadva, hogy kinek a limmuja alatt keletkezett. A limmuk listája ezért az asszír kronológia egyik legfontosabb eleme.

Az i. e. 1833-as napfogyatkozás árnyéksávja

A limmu-listák alapján az újasszír korban már határozott sorrendiség fedezhető fel, az új uralkodó első évében maga a király volt a limmu, a következő években fontossági sorrendben az állam tisztviselői. Egy-egy személy akár többször is lehetett limmu, és bár rendkívül ritkán, de előfordul, hogy két egymás utáni évben is ugyanaz volt. A limmu-év a szippu hónapban kezdődött (óasszír Ṣipʾum, közép- és újasszír Ṣippu), amely az év hetedik hónapja. Asszíria egyes területein önálló limmu-listákat is vezettek helyi jelentőségű limmukkal.

A limmu-listák két összefüggő sorozata i. e. 19–18 században (#8 tábla), valamint i. e. 858 és 700 között (#9 tábla) keletkezett. Több egyéb korra vonatkozó töredék is ismert. Ilyen például I. Sarrukín és Ikúnum limmujainak listája.

A limmu-listák nagyban segítik az időrendi tájékozódást, de még sok gondot jelent az abszolút kronológián belüli elhelyezésük. Így például Puzur-Istár limmuja alatt feljegyeztek egy jelenséget, amelyet napfogyatkozásként értelmeznek. Ez esetben Puzur-Istár i. e. 1833/1832-ben lett volna limmu, a napfogyatkozás i. e. 1833. június 24-én volt. Csakhogy Puzur-Istár a más párhuzamok alapján felállított rendszerekben más dátummal kezdődő limmu-év tisztviselője volt. Az azonosítások közül csak egy lehet helyes. Ha a napfogyatkozással való korreláció az, akkor az egész listát ehhez kell igazítani. Ebben a listában az i. e. 1833-hoz igazított dátumok szerepelnek. Mindemellett maguk a listák ott is hiányosak lehetnek, ahol nem látszik rajtuk, vagy átfedések is lehetnek benne, mivel egyes esetekben helyi limmukat is ismerünk. Az átfedést valószínűsíti, hogy a 8. táblán egy olvashatatlan nevű limmu évében szintén napfogyatkozást jegyeztek fel. A folytonos számozással az i. e. 1865/64-es limmu-dátum jönne ki, amikor biztosan nem volt Mezopotámiából észlelhető napfogyatkozás. Viszont i. e. 1862-ben, 1861-ben és 1859-ben is jól észlelhető teljes napfogyatkozások voltak (lásd napfogyatkozások az ókori Keleten és Európában), ezért a Puzur-Istártól eltelt alig húsz év során már legalább három átfedés is feltehető. Másik lehetőségként felmerülhet, hogy egyes években több limmu is volt.

Ikúnum limmu-listája

szerkesztés
dátum (i. e. kb.) limmu
1952/51 Buzi, Adad-rabi fia
1951/50 Suli, Salmah fia
1950/49 Iddin-Szuen, Salmah fia
1949/48 Ikunum, Udaja fia
1948/47 Dan-ver, Ahu-ahi fia
1947/46 Su-anum Nerebtumból
1946/45 Ilmasszu, Assur-sab fia
1945/44 Su-hubur, Suli fia
1944/43 Idua, Sulili fia
1943/42 Lakip, Puzur-laba fia
1942/41 Su-anum, a habiru
1941/40 Uku, Bila fia
1940/39 Assur-malík, Panaka fia
1939/38 Assur-dan, Puzur-ver fia
1938/37 Su-kubum, Ahu-ahi fia
1937/36 Irisum, Iddin-Assur fia
dátum (i. e. kb.) limmu
1937/36 Irisum, Iddin-Assur fia
1936/35 Assur-malík, Agatum fia
1935/34 Assur-malík, Enania
1934/33 Ibiszua, Szuen-nada fia
1933/32 Bazia, Bal-Tutu fia
1932/31 Puzur-Istár, Szabaszia fia
1931/30 Pisah-Ili, Adin fia
1930/29 Aszkudum, Lapikum fia
1929/28 Ili-pilah, Damkum fia
1928/27 Kulali
1927/26 Szuszaja
1926/25 Amaja
1925/24 Iphurum, Ili-ellat fia
1924/23 Kudanum, Lakipum fia
1923/22 Ili-báni, Ikunum fia
1922/21 Su-kubum, Szuszaja fia
1921/20 Kukidi, Amur-Assur fia
1920/19 Abia, Nur-Szuen fia
1919/18 Su-Istár, Sukutum fia
1918/17 Bazia, Sepa-lím fia
1917/16 Su-Istár, Ikunum fia
1916/15 Abia, Su-Dagan fia
1915/14 Szalia, Sabakuranum fia
1914/13 Ibni-Adad, Bakkunum fia
1913/12 Ahmarsi, Malkum-isar fia
1912/11 Szukkalia, Minanum fia
1911/10 Iddin-Assur, Kubidi fia
1910/09 Sudaja, Ennanum fia
1909/08 Al-tab, Pilah-Assur fia
1908/07 Assur-dammik, Abarsziszum fia
1907/06 Puzur-Nirah, Puzur-Szuen fia
1906/05 Amur-Assur, Karria fia
1905/04 Buzuzu, Ibbí-Szuen
1904/03 Su-hubur, Él-ali fia
1903/02 Ilsu-rábi, Bazia fia
1902/01 Alahum, Inah-ili fia
1901/00 Tab-Assur, Szuharum fia
1900/1899 Él-ali, Ikunum fia
1899/98 Iddin-abum, Narbitum fia
1898/97 Adad-báni, Iddin-Assur fia
1897/96 Assur-iddin, Suli fia
dátum (i. e. kb.) limmu
1897/96 Assur-iddin, Suli fia
1896/95 Assur-nada, Puzur-ana fia
1895/94 Kubia, Karria fia
1894/93 Ili-dan, Elali fia
1893/92 Szilulu, Uku fia
1892/91 Assur-nada, Ili-binanni fia
1891/90 Ikkupi-Istár, Ikua fia
1890/89 Buzutaja, Suli fia
1889/88 (?) Innaja, Amuraja fia
limmu dátum (i. e. kb.) esemény
[...] 1888/87 Narám-Szín
Su-Szín 1887/86
Assur-malík 1886/85
Assur-imitti 1885/84
Enam-Szín 1884/83
Akutum 1883/82 [...] beveszi [...] Masziam-ili
Idi-ahum 1882/81
Szamanum 1881/80 Aminum elfoglalja Saduppumot
Illi-ennam 1880/79 Szín-abum elfoglalja Szit földjét
Ennam-Anum 1879/78 [...]
Ennam-Assur 1878/77 II. Ipík-Adad (esnunnai uralkodó) átveszi apja házát (Narám-Szín)
Ennam-Szín 1877/76 [...]
Hannanarum 1876/75 Ipík-Adad legyőzi Aminumot
Dadija 1875/74 [...]
Kapatija 1874/73 Ipík-Adad legyőzi Aminumot
Ismé-Assur 1873/72 Ipík-Adad beveszi a Zikkuratot
Assur-mutabbil 1872/71 Ipík-Adad [...]
Su-nirah 1871/70 [...]
Idi-abum 1870/69 Szín-abum [...]
Ili-dan 1869/68 [...]
Assur-imitti 1868/67
Buzaja 1867/66
Inaja 1866/65 Samsi-Adad születése
[...] 1865/64 napfogyatkozás, Aminum halála
[...]-Addu 1864/63(?) [...]
hiány kb. 10 év
Assur-malik 1853/52
Danja 1852/51 Hupsum bevétele
Ennam-Szín 1851/50 árvíz egy távoli földön
Assur-balati 1850/49
Ennam-Assur 1849/48
Itur-Assur 1848/47
Su-bélu 1847/46 Ila-kabkabi beveszi Szuprumot
Sarrum-Adad 1846/45 Ipík-Adad legyőzi Elámot, Samsi-Adad átveszi apja helyét
Su-laban 1845/44
Assur-imitti 1844/43 Lullu legyőzi Lazapatum királyát
Dadaja 1843/42 Mut-abbih [...]
Dadaja 1842/41 Ipík-Adad bevonul Arraphába
Ahi-salim 1841/1840 Kaszur elfoglalása
Uszursa-Istár 1840/39
Kataja 1839/38 [...]
Su-Szín 1838/37 [...]
Abu-salim 1837/36 Szín-abusu beveszi Nerebtumot
Su-daja 1836/35 [...]
Su-dadim 1835/34 aki beveszi Ne[...]
Assur-Tukulti 1834/33 Samsi-Adad legyőzi Uninnit és Mut-Ia[...]t
Puzur-Istár 1833/32 Samsi-Adad [...]
Atanah 1832/31 Ipík-Adad legyőzi [...] és bevonult [...] földjére
Erisum 1831/30 Samsi-Adad legyőzi [...] Dur[...]
Assur-ennam-salim 1830/29
Inib-Istár 1829/28 Ipík-Adad halála
Assur-Bél-malki 1828/27
Be[...] 1827/26 Kirbana [...]
[...] 1826/25 Samsi-Adad [...]
[...] 1825/24 Samsi-Adad [...]
Su-ilisu 1824/23 Samsi-Adad [...]
Ibni-Adad 1823/22 Samsi-Adad [visszatér Karadúniasba]
hiány két év
Atamar-Istár 1820/19 [Samsi-Adad elfoglalja Assurt]
hiány nyolc év
[...] 1811/10
Idna-Assur 1810/09 Samsi-Adad [...]
Atanum 1809/08 Samsi-Adad legyőzi a 12 király szövetségét, Jahdun-Lim, Mári királya [...] a királyok visszatérnek [...]
Assur-taklaku 1808/07 Samsi-Adad legyőzi [...]
[...] 1807/06
Hajamalik 1806/05 [Samsi-Adad elfoglalja Márit]
Salim-Assur 1805/04 [...]
Salim-Assur 1804/03 [...]
Ennum-Assur 1803/02 Samsi-Adad bevonul [...] földjére
Szín-muballit 1802/01 Samsi-Adad bevonul [...] földjére
Ris-Samas 1801/00 Ismé-Dagan legyőzi [...]
Ibni-Adad 1800/1799 Samsi-Adad bevonul [...] földjére
Assur-imitti 1799/98 Samsi-Adad legyőzi [...] és bevonul. Dadusa elfoglalja [...] földjét, Me-Turant és [...]
Ili-ellati 1798/97 [...]
Rigmanum 1797/96 Muna[...]
Ikunpija 1796/95 Muna[...] legyőzi [...] és Samsi-Adad [...] Me-Turan [...] Dadusának [...]
Aszkudum 1795/94 Samsi-Adad bevonul Kabrába
Assur-malik 1794/93 Ismé-Dagan legyőzi Ahazumot és Samsi-Adad elfoglalja Nurrugumot, elfogja annak kilenc királyát: Kibrum [...] királya, [...] királya, Jaszub-Adad, ahazum királya, [...] királya, [...] királya, Jaszub-Lim, [...] királya, [...] királya, [...] királya
Ahijaja 1793/92 Ellenségeskedés kezdete a turukkukkal. Samsi-Adad és Ismé-Dagan legyőzi a turukkukat és a [...] Burullanból. Jaszmah-Adad legyőzi a jaminitákat
Ahijaja limmuja alatt Mutu-Bisir [...] legyőzi [...] és Szaggarta kapui
kolofón: összesen [...] év, amíg Szaggarta kapuit legyőzi. Habdu-malik írta ezt, Limi-Dagan diktálta.
dátum (i. e.) limmu
1265 Adad-sumu-lisir, Szín-asarídu fia
1264 Sulmánu-asarídu
1263 Musabsiu-Sibitti
1262 Bér-sumu-iddina
1261 Abi-ili, Assur-sumu-lisir fia
1260 Assur-alik-pana
1259 Adad-Samsi, Adad-sumu-lisir fia
1258 Kidin-Szín, Adad-teja fia
1257 Serrija
1256 Assur-kásid
1255 Assur-musabsi, Iddinmer fia
1254 Assur-musabsi, Anumusallim fia
1253 Kibi-Assur, Samas-aha-iddína fia
1252 Assur-nádin-šumi
1251 Musallim-Assur
1250 Kibi-Assur, Ṣzillé-Marduk fia
1249 Ina-pi-Assur-lislim, Baba-aha-iddína fia
1248 Ber-sumu-lisir, Ete-pi-Tasmete fia
1247 Assur-dámik, Abi-ili fia
1246 Ber-bél-lite
1245 Istár-eris, Sulmánu-karrad fia
1244 Lullaju, Adad-sumu-iddína fia
1243 Assur-ketti-ide, Abi-ili fia
1242 Ékaltaju
1241 Assur-daisszunu, Ululaju fia
1240 Ris-Adad
1239 Nabú-béla-uszur
1238 Uszat-Marduk
1237 Enlil-asarídu
1236 Ittabsi-dén-Assur
1235 Ubru
limmu dátum (i. e. kb.) esemény
Sarru-baltu-nisi 858/57 hadjárat [...]-be
Sulmánu-asarídu, nagykirály 857/56 hadjárat [...]-ba
Assur-bél-kalain, fővezér 856/55 hadjárat [...]-ba
Assur-bunaja-uszur, főudvarmester 855/54 hadjárat [...]-ba
Abi-ina-ékalli-lilbur, palotahírnök 854/53 [...]
Dajan-Assur, főparancsnok 853/52 [...]
Samas-abua, Niszibisz kormányzója 852/51 [...]
Samas-béla-uszur, Kalhu kormányzója 851/850 [...]
Bél-bunaja, palotahírnök 850/49 [...]
Hadi-lipusu, Nairi kormányzója 849/48 [...]
Nergal-alik-pani, [...] kormányzója 848/47 [...]
Bur-ramman, [...] kormányzója 847/46 [...]
Ninurta-mukin-nisi, palotahírnök 846/45 [...]
Ninurta-nádin-sumi, [...] kormányzója 845/844 [...]
Assur-bunaja, [...] kormányzója 844/843 [...]
Tab-inurta, [...] kormányzója 843/842 [...]
Taklak-ana-sarri, Nemed-Istár kormányzója 842/841 [...]
Adad-remanni, Guzana kormányzója 841/840 [...]
Samas-abua, Raszappa kormányzója 840/39 hadjárat a „Cédrus-hegy” ellen
Sulma-béli-lamur, Ahizuhina kormányzója 839/38 hadjárat Kúe ellen
Ninurta-kibszi-uszur, Raszappa kormányzója 838/37 hadjárat Malahi ellen
Ninurta-ilaja, Ahizuhina kormányzója 837/36 hadjárat Danabu ellen
Kurdi-Assur, Rakmat kormányzója 836/35 hadjárat [...]
Sep-sarri, Habruri kormányzója 835/834 hadjárat Milidu ellen
Nergal-mudammík, Ninive kormányzója 834/33 hadjárat Namri ellen
Jahulu főkamarás 833/32 hadjárat Kúe ellen
Ululaju, Kalizi kormányzója 832/31 hadjárat Kúe ellen
Sarru-hatta-ipe, [...] kormányzója 831/30 hadjárat Kúe ellen, Anu a Nagy Dérben
Nergal-ilaja, Iszana kormányzója 830/29 hadjárat Urartu ellen
Hubaja, [...]hi kormányzója 829/28 hadjárat Unki ellen
Ilu-mukin-ahi, [...]ha kormányzója 828/27 hadjárat Ullubába
Sulmánu-asarídu nagykirály 827/26 hadjárat Mana ellen
Dajan-Assur, főparancsnok 826/25 felkelés
Assur-bunaja-uszur, főpohárnok 825/24 lázadás
Jahalu, főparancsnok 824/23 lázadás
Bél-bunaja, palotahírnök 823/22 lázadás
Samsi-Adad nagykirály 822/21 lázadás
Jahalu, főparancsnok 821/20 lázadás
Bél-dan, palotahírnök 820/19 lázadás leverése
Ninurta-ubla, [...] kormányzója 819/18 hadjárat Mana ellen
Samas-ilaja, [...] kormányzója 818/17 hadjárat [...]summe ellen
Nergal-ilaja, Iszana kormányzója 817/16 hadjárat Tille ellen
Assur-bunaja-uszur, főpohárnok 816/15 hadjárat Tille ellen
Sarru-hattu-ilpe, Niszibisz kormányzója 815/14 hadjárat Zaratu ellen
Bél-lu-ballat, főparancsnok 814/13 hadjárat Dér ellen
Museknis, Habruri kormányzója 813/812 hadjárat Ahszana ellen
Ninurta-asarídu, Rakmat kormányzója 812/811 hadjárat Káldea ellen
Samas-kumua, Arrapha kormányzója 811/810 hadjárat Babilon ellen
Bél-kate-szabat, Mazamua kormányzója 810/09 a király országában maradt
Adad-nirári nagykirály 809/08 hadjárat Média ellen
Nergal-ilaja, főparancsnok 808/07 hadjárat Guzana ellen
Bél-dán, palotahírnök 807/06 hadjárat Mana ellen
Szil-béli, főpohárnok 806/05 hadjárat Mana ellen
Assur-taklak, főkamarás 805/04 hadjárat Arpad ellen
Ilu-isszija, Assur kormányzója 804/03 hadjárat Hazazu ellen
Nergal-eres, Raszappa kormányzója 803/02 hadjárat Baalu ellen
Assur-balti-ekurri, Arrapha kormányzója 802/01 hadjárat Tengerföld ellen
Ninurta-ilaja, Ahizuhina kormányzója 801/00 hadjárat Hubuskia ellen
Sep-Istár, Niszibisz kormányzója 800/799 hadjárat Média ellen
Marduk-ismanni, Amedi kormányzója 799/98 hadjárat Média ellen
Mutakkil-Marduk, az eunuchok vezetője 798/97 hadjárat Lusia ellen
Bél-tarszi-iluma, Kalhu kormányzója 797/96 hadjárat Namri ellen
Assur-béla-uszur, Habruri kormányzója 796/95 hadjárat Manduate ellen
Marduk-saduni, Rakmat kormányzója 795/94 hadjárat Dér ellen
Kinu-abua, Tushan kormányzója 794/93 hadjárat Dér ellen
Mannu-ki-Assur, Guzana kormányzója 793/92 hadjárat Média ellen
Musallim-Ninurta, Tille kormányzója 792/91 hadjárat Média ellen
Bél-ikisanni, Sibhinis kormányzója 791/90 hadjárat Hubuskia ellen
Sep-Samas, Iszana kormányzója 790/89 hadjárat Itua ellen
Ninurta-mukin-ahi, Ninive kormányzója 789/88 hadjárat Média ellen
Adad-musammer, Kalizi kormányzója 788/87 hadjárat Média ellen, Nabú-templom alapozása Ninivében
Szil-Istár, Arba-Ilu kormányzója 787/86 hadjárat Média ellen, a ninivei Nabú-templom avatása
Nabú-sarra-uszur, Talmuszu kormányzója 786/85 hadjárat Kiszku ellen
Adad-uballit, Tamnuna kormányzója 785/84 hadjárat Hubuskia ellen
Marduk-sarra-uszur, Arba-Ilu kormányzója 784/83 hadjárat Hubuskia ellen
Ninurta-nászir, Mazamua kormányzója 783/82 hadjárat Itua ellen
Iluma-lei, Niszibisz kormányzója 782/81 hadjárat Itua ellen
Sulmánu-asarídu nagykirály 781/80 hadjárat Urartu ellen
Samsi-ilu, főparancsnok (turtānu) 780/79 hadjárat Urartu ellen
Marduk-rémanni, főpohárnok (rabi šaqē) 779/78 hadjárat Urartu ellen
Bél-lísir, palotahírnök (nāgir ēkalli) 778/77 hadjárat Urartu ellen
Nabú-isdijaukin, főkamarás (abarakku) 777/76 hadjárat Itua ellen
Páni-Assur-lamur, Assur kormányzója 776/75 hadjárat Urartu ellen
Nergal-eres (vagy Palil-éres), Raszappa kormányzója 775/74 hadjárat a „Cédrus-hegy” ellen
Istár-dúri, Niszibisz kormányzója 774/73 hadjárat Urartu és Namri ellen
Mannuki-Adad, Sallat kormányzója 773/72 hadjárat Damaszkusz ellen
Assur-bélu-uszur, Kalhu kormányzója 772/71 hadjárat Hatarikka ellen
Assur-dán nagykirály 771/70 hadjárat Gananati ellen
Samsi-ilu, főparancsnok 770/69 hadjárat Marda ellen
Bél-ilaja, Arrapha kormányzója 769/68 hadjárat Itua ellen
Aplaja, Mazamua kormányzója 768/67 a király országában maradt
Kurdi-Assur, Ahizuhina kormányzója 66 hadjárat Gananati ellen
Musallim-Ninurta, Tille kormányzója 766/65 hadjárat Média ellen
Ninurta-mukin-nisi, Habruri kormányzója 765/64 hadjárat Hatarikka ellen
Szidki-ilu, Tushan kormányzója 764/763 a király országában maradt
Burszagale, Guzana kormányzója 763/762 lázadás Libbialiban, napfogyatkozás 763. június 15-én
Tábbélu, Amedi kormányzója 762/61 lázadás Libbialiban
Nabú-múkinahi, Ninive kormányzója 761/60 lázadás Arraphában
La-kipu, Kalizi kormányzója 760/59 lázadás Arraphában[1]
Páni-Assur-lamur, Arba-Ilu kormányzója 759/58 lázadás Guzanában, dögvész
Ana-béli-taklak (vagy Béltakla), Iszana kormányzója 758/57 hadjárat Guzana ellen, az országban béke
Ninurta-iddina, Kurbail kormányzója 757/56 a király országában maradt
Bél-sadua, Tamnuna kormányzója 756/55 a király országában maradt
Ikiszu, Sibhinis kormányzója 755/54 hadjárat Hatarikka ellen
Ninurta-sezibanni, Talmuszu kormányzója 754/53 hadjárat Arpad ellen
Assur-nirári nagykirály 753/52 a király országában maradt
Samsi-ilu, főparancsnok 752/51 a király országában maradt
Marduk-sallimanni, palotahírnök 751/50 a király országában maradt
Bél-dán, főpohárnok 750/49 a király országában maradt
Samas-kenu-dugul, főkamarás 749/48 hadjárat Namri ellen
Adad-béla-kain, Assur kormányzója 748/47 hadjárat Namri ellen
Szín-salimanni, Raszappa kormányzója 747/46 a király országában maradt
Nergal-naszir, Niszibisz kormányzója 746/45 lázadás Kalhuban
Nabú-béla-uszur, Arrapha kormányzója 745/44 ajaru hónap 13. napján III. Tukulti-apil-ésarra Asszíriában, tasrítu hónapban Babilonban lett király
Bél-dán, Kalhu kormányzója 744/43 hadjárat Namri ellen
Tukulti-apil-ésarra nagykirály 743/742 nagy mészárlás az urartuiak és az arpadiak között
Nabú-dainannil, főparancsnok 742/741 hadjárat Arpad ellen
Bél-harran-béla-uszur, palotahírnök 741/40 ugyanazon hadjárat folytatása, a várost három év után foglalta el
Nabú-etiranni, főpohárnok 740/39 hadjárat Arpad ellen
Szín-taklak, főkamarás 739/38 hadjárat Ullaba ellen, Birtu bevétele
Adad-béla-kain, Assur kormányzója 738/37 Kullani elfoglalása
Bél-emuranni, Raszappa kormányzója 737/36 hadjárat Média ellen
Ninurta-ilaja, Niszibisz kormányzója 736/35 hadjárat a Nal-hegy lábához
Assur-sallimanni, Arrapha kormányzója 735/34 hadjárat Urartu ellen
Bél-dán, Kalhu kormányzója 734/33 hadjárat Filiszteia ellen
Assur-dainanni, Mazamua kormányzója 733/32 hadjárat Damaszkusz ellen
Nabú-béla-uszur, Sziimme kormányzója 732/31 hadjárat Damaszkusz ellen
Nergal-uballit, Ahizuhina kormányzója 731/30 hadjárat Szapija ellen
Bél-ludari, Tille kormányzója 730/29 a király országában maradt
Liphur-ilu, Habruri kormányzója 729/28 a király Babilon királya lett
Dur-Assur, Tushan kormányzója 728/27 Hi[...] elfoglalása
Bél-harran-béla-uszur, Guzana kormányzója 727/26 hadjárat [...] ellen, trónra lép V. Sulmánu-asarídu
Marduk-béla-uszur, Amedi kormányzója 726/25 a király országában maradt
Mahde, Ninive kormányzója 725/24 hadjárat [...]
Assur-ismanni, Kalizi kormányzója 724/23 hadjárat [...]
Sulmánu-asarídu nagykirály 723/22 hadjárat [...]
Ninurta-ilaja, főparancsnok 722/21 [...]
Nabú-tarisz, [...]ti kormányzója 721/20 [...]
Assur-nirka-dain, [...]ru kormányzója 720/19 [...]
Sarrukín nagykirály 719/18 Asszíria királya belépett [...] (földjére)
Zeru-ibni, Raszappa kormányzója 718/17 hadjárat Tabaal ellen
Tabsar-Assur, főkamarás 717/16 Dúr-Sarrukín alapítása
Tabszil-Ésarra, Libbiali kormányzója 716/15 hadjárat Mana ellen
Taklak-ana-béli, Niszibisz kormányzója 715/14 kormányzók választották
Istár-duri, Arrapha kormányzója 714/13 hadjárat Urartu és Muszaszir ellen, Haldi szobrának megszerzésre
Assur-báni, Kalhu kormányzója 713/12 a nemesség Ellipiben harcolt, az Isten [...] belép új templomába Muszaszirben
Sarru-emuranni, Mazamua kormányzója 712/11 a király országában maradt
Ninurta-alik-pani, Sziimmel kormányzója 711/10 hadjárat Gurgum ellen
Samas-béla-uszur, Ahizuhina kormányzója 710/09 hadjárat Bit-zeri ellen (Marduk-apla-iddína), a király Kisben maradt
Mannuki-Assur-lei, Tille kormányzója 709/08 Sarrukín Babilon királya lesz
Samas-upahhir, Habruri kormányzója 708/07 Kumuhu elfoglalása
Sa-Assur-dubbu, Tushan kormányzója 707/06 a király visszatér Babilonból, a nemesség Dur-Jakinba szállította a kincseket [...]
Dur-Jakin elpusztult,
tasritu hónapban az isten visszatért templomába, Dúr-Sarrukínban
Mutakkil-Assur, Guzana kormányzója 706/05 a király országában maradt, a nemesek Karallában voltak, ajaru hónapban Dúr-Sarrukín elkészült, [...]
Nashru-Bél, Amedi kormányzója 705/04 a király Tabaalba menetelt Gurdi kulummaeani király ellen [...]
a királyt meggyilkolták, Asszíria királyának tábora [...]
abu hónapban Szín-ahhé-eríba a király
Nabú-deni-epus, Ninive kormányzója 704/03 Kalizi palotájának renoválása
Nuhsaja, Kalizi kormányzója 703/02 hadjárat [babilon ellen?]
Nabú-lei, Arba-Ilu kormányzója 702/01 hadjárat [Hiramma és Hararatum?]
Hananu, Barszip kormányzója 701/00 [...] Halziból [..]
Metunu, Iszana kormányzója 700/699 Assur-nádin-sumi, Szín-ahhé-eríba fia [...] a palotának,
a városban [...] a nagy cédrus [...], alabástrom Ammananumban [...],
Kapri-Dagiliban [...] királyért [...]
Bél-sarrani, Kurbail kormányzója 699/98 a táblának vége
  1. A RLA nem tartalmazza

Külső hivatkozások

szerkesztés