Erdélyi Munkás

Erdélyi Munkás az Erdélyi, majd az Erdélyi és Bánáti Szocialista Párt hivatalos orgánuma. Kolozsvárt jelent meg 1919. január 18-a és 1920. december 11-e között, évfolyamjelzésében és szellemében egyaránt a régi, 1903 és 1908 között ugyanilyen c. alatt megjelent lap jogutódjának tekintve magát. Gyakori címváltoztatásai a cenzúra alól való kitérést szolgálták. 1920. december közepétől Küzdelem, 1921 második felében (július 24. – október 13.) Népakarat (felelős szerkesztője ebben az időszakban id. Jordáky Lajos, alcíme "A Szociáldemokrata Párt magyar nyelvű hetilapja"), 1922-ben újra Erdélyi Munkás, majd 4 szám után Romániai Népszava, 1929-től Munkás Újság, végül 1934-től Előre címet viselt. Felelős szerkesztői egymás után Russ György, Czárák János és Tiron Albani.

Erdélyi Munkás
Ország Románia
Nyelv magyar

Elsősorban mozgalmi lap volt, de közölt irodalmi anyagot is. Ady proletárverseivel több cikkben foglalkozott, s a költőt a munkásosztály ügye nagy harcosának tekintette (Ady Endre, 1919/2). 1919-ben emlékcikket közölt Marxról, Lassalle-ról, Ion C. Frimuról és más szocialista vezetőkről. Ady, Csizmadia Sándor, Farkas Antal, Tatai Gyula, Várnai Zseni, Walter Ferenc verseit, Várnai Dániel elbeszéléseit közölte, a világirodalomból Strindberg és Edmondo De Amicis egy-egy elbeszélését. Több alkalommal is beszámoltak Henri Barbusse és Anatole France humanista nyilatkozatairól és kiáltványairól. Munkásművelődési hírei és közleményei dokumentumértékűek.

ForrásokSzerkesztés

Kapcsolódó szócikkekSzerkesztés