Erdélyi református püspökök listája

Wikimédia-listaszócikk

Az alábbi lista az Erdélyi református egyházkerület püspökeit sorolja fel, tisztségviselésük időrendi sorrendjében.

Név Szolgálati idő Megjegyzés
Dávid Ferenc 1564–1576
Sándor András 1577–1579
Göcsi Máté 1580–1585
Toronyai Máté 1586–1599
Ungvári János 1599–1601
Kecskeméti Balázs 1601–1603
Tasnádi Ruber Mihály 1605–1618
Keserüi Dajka János 1618–1633
Geleji Katona István 1633–1649
Csulai György 1650–1660
Veresmarti Gáspár 1660–1668
Kovásznai Péter 1668–1673
Tiszabecsi Nagy Gáspár 1673–1679
Tofeus Mihály 1679–1684
Horti István 1684–1689
Veszprémi István 1690–1713
Kolozsvári István 1713–1717
Soós Ferenc 1717–1720
Vásárhelyi Molnár István 1720–1728
Bonyhai Simon György 1728–1737
Szigeti Gyula István 1737–1740
Deáki Filep József 1740–1748
Pelsőczi Kovács János 1748–1749
Borosnyai Lukács János 1749–1760
Szathmári Pap Zsigmond 1760
Verestói György 1760–1765
Zágoni Aranka György 1765–1767
Dési Lázár György 1767–1773
Csernátoni Vajda Péter 1773–1782
Eperjesi Zsigmond 1782–1793
Keresztes Máté 1794–1795
Abacs János 1796–1815
Bodola János 1815–1836
Antal János 1836–1854
Bodola Sámuel 1854–1866
Nagy Péter 1866–1884
Szász Domokos 1885–1899
Bartók György 1899–1907
Kenessey Béla 1907–1918
Nagy Károly 1918–1926
Makkai Sándor 1926–1936
Vásárhelyi János 1936–1960
1960–1962 között Dávid Gyula egyházkerületi főjegyző látta el a püspöki teendőket.
Nagy Gyula 1962–1990
Csiha Kálmán 1990–2000
Pap Géza 2000–2012
Kató Béla 2012–

Források Szerkesztés

További információk Szerkesztés

Kapcsolódó szócikkek Szerkesztés