Erotianosz (1. század) görög grammatikus.

Hippokratész munkáihoz készített egy glosszáriumot, amely átdolgozott alakban ugyan, de ránk maradt Galénosz és Hérodotosz scholiastáinak Hippokratészre vonatkozó glosszáriumaival együtt. Életéről semmit sem tudunk.

ForrásokSzerkesztés

Ókori lexikon I–II. Szerk. Pecz Vilmos. Budapest: Franklin Társulat. 1902–1904.