Erzsébet Tudományegyetem

egykori pozsonyi egyetem, a Pécsi Tudományegyetem jogelődje

A Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetem 1912-ben alapított egykori egyetem Pozsonyban, majd 1923-tól kezdve Pécsett, melynek jogutóda a Pécsi Tudományegyetem. Az egyetemnek olyan híres tanárai voltak, mint az orvosi és élettani Nobel-díjjal kitüntetett Szent-Györgyi Albert, vagy Heim Pál magyar gyermekgyógyász.[1] Pozsony első egyeteme az I. Mátyás király és Vitéz János esztergomi érsek által 1465-ben alapított Academia Istropolitana volt, amely Mátyás halála után megszűnt.

Erzsébet Tudományegyetem (
 • Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetem
 • Pécsi Tudományegyetem
)
Alapítva 1912
Bezárva 1948 (átnevezve)
Hely Magyar Királyság, Pozsony (1912–1921)
Pécs (1923–1948)
Típus egyetem
Elhelyezkedése
Erzsébet Tudományegyetem (Pozsony)
Erzsébet Tudományegyetem
Erzsébet Tudományegyetem
Pozíció Pozsony térképén
é. sz. 48° 08′ 38″, k. h. 17° 06′ 24″Koordináták: é. sz. 48° 08′ 38″, k. h. 17° 06′ 24″
Nagy Lajos magyar király a püspöki székvárosban, Pécsett egyetem létrehozását kezdeményezte 1367-ben.
Nagy Lajos király kérésére az intézmény működéséhez Boldog V. Orbán pápa adott engedélyt pápai bullájában
Négyesi báró Szepesy Ignácz, pécsi püspök, aki 1833-ban Pécsett megalapította a kétkarú (bölcsészeti és jogi) líceumot (Pécsi Püspöki Lyceum), amelynek 1830-ra, saját költségén épületet emeltetett a Kisiskola utcában (ma Szepesy utca 3.).
Erzsébet magyar királyné, az Egyetem névadója
Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetem központi épület. Pécs, Rákóczi út 80.
Kilátás Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetem tornyából a Városháza, a Dzsámi és a Székesegyház felé.
Erzsébet magyar királyné szobra a Pécsi Tudományegyetem udvarán. Strobl Alajos szobrának pontos másolata. Alkotó: Bartha János (2008)
A Pécsi Tudományegyetem díszkapujának részlete (bronz). Trischler Ferenc alkotása (1993)

TörténeteSzerkesztés

Az intézményt Pozsonyban 1912-ben állították fel, s még az év végén – I. Ferenc József engedélyével – felvehette a magyarok között népszerű Erzsébet királyné nevét.[2] Eredetileg négy kart kívántak felállítani: jog- és államtudományi; orvostudományi; bölcsészet-, nyelv- és történettudományi; mennyiségtani, természettudományi és mezőgazdasági kart.[3] Az első három 1914 és 1918 között kezdte meg működését, a negyedik felállítására Pozsony cseh megszállása miatt már nem jutott idő. 1919 szeptemberében az egyetem összes tulajdonát birtokba vették a csehszlovák állami egyetem céljaira.

Az egyetem tanárainak és hallgatóinak egy része Budapestre települt, ahol a kolozsvári egyetem menekültjeivel 1920-ban és 1921-ben újraindították a fakultások működését. A két egyetem sorsát végül az 1921. évi XXV. törvénycikk rendezte oly módon, hogy a pozsonyi egyetem Pécsre, a kolozsvári pedig Szegedre került. A döntés idején Pécs még szerb megszállás alatt állt, ezért a költözködéssel várni kellett. Az 1923/24-es tanévben, Nagy József rektorsága idején véglegesen rendeződött az egyetem elhelyezése. A Pozsonyból áttelepült Erzsébet Tudományegyetem 1923. október 15-én Pécsett ünnepélyes megnyitóval kezdte meg működését.[4]A pécsi egyetemen rangos oktató- és kutatómunka folyt. 1923 és 1950 között az egyetem karaként, de Sopronban működött a magyarországi evangélikus lelkészképzés addigra egyetlen intézménye Evangélikus Hittudományi Kar néven – ma Evangélikus Hittudományi Egyetem néven Budapesten működik.[5]

A második világháborút követően, 1948-ban a vallás- és közoktatásügyi miniszter utasítására az egyetem új neve Pécsi Tudományegyetem lett. 1950-ben az egészségügyi tárcához került az orvosképzés, illetőleg a klinikák és intézetek irányítása, hogy 1951-ben megalakuljon a Pécsi Orvostudományi Egyetem. Az átcsoportosítás miatt egyetlen fakultás maradt meg, az Állam- és Jogtudomány Kar. 1975-ben megalakult a Közgazdaságtudományi Kar. 1982. január 1-jétől Janus Pannonius Tudományegyetem lett az intézmény új neve, amelynek négy karból álló szervezete 1991-ben alakult ki.

Az Erzsébet Tudományegyetem és a Pécsi Tudományegyetem rektorai (1913–2022)Szerkesztés

Erzsébet Tudományegyetem (1913–1947)Szerkesztés

A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar rektori jogú dékánjai (1951–1985)Szerkesztés

Az Orvosi Kar rektori jogú dékánjai (1951–1956) és a Pécsi Orvostudományi Egyetem rektorai (1957–1999)Szerkesztés

A Janus Pannonius Tudományegyetem rektorai (1975–1999)Szerkesztés

A Pécsi Tudományegyetem rektorai (2000–2022)Szerkesztés

Az Erzsébet Tudományegyetem és a Pécsi Tudományegyetem rektorainak (1913–2018) fényképalbumaSzerkesztés

Az Erzsébet Tudományegyetem neves tanáraiSzerkesztés

 • Balogh Károly (1879-1945) irodalomtörténész, műfordító, Könyvtár megbízott igazgató (1927-1929)
 • Degré Alajos (1882-1915) büntető jogász, egyetemi tanár. Degré Alajos. almanach.pte.hu (Hozzáférés: 2022. jan. 28.)
 • Kukán Ferenc (1898–1971) szemorvos, magántanár (1924–1939)
 • Kumlik Emil (1868-1944) könyvtáros, újságíró, író, Könyvtár igazgató (1914-1919)
 • Máté Károly (1896–1987) magyar irodalom- és sajtótörténész, újságíró, magántanár (1923–1940) egyetemi tanár
 • Merényi Oszkár (1895–1981) irodalomtörténész, tanár, magántanár (1940)
 • Eszperantó Wikipedia: Jenő Kramár (1898–1971) szemorvos, magántanár (1924–1939)
 • Laky Dezső (1887–1962) – statisztikus, közgazdász, magántanár, az MTA tagja (1928–1930)
 • Lambrecht Kálmán (1889–1936) ornitológus, etnográfus, magántanár (1934–1936)
 • Losonczy István (1908–1980) – jogász, egyetemi tanár
 • Minich Károly (1869–1938) orvos, törvényszéki orvosszakértő, egyetemi tanár (1921–1924)
 • Mozsonyi Sándor (1889–1976) gyógyszerész (1912–1919)
 • Nádrai Andor (1904–1965) gyermekorvos (1932–1933)
 • Orbán György (1903–1977) röntgenfizikus, magántanár, (1925–1936), igazgató (1937–1938)
 • Óriás Nándor (1886–1992) – magyar ügyvéd, római jogász, tanszékvezető egyetemi tanár, (1939–1950) Pécs díszpolgára.
 • Payr Sándor (1861–1938) – evangélikus pap, egyetemi tanár (1923–1930), egyháztörténész, egyházi író
 • Pekár Mihály (1871–1942) – orvos, fiziológus, egyetemi tanár (1918–1939)
 • Perbíró József (1908-1991) jogász, gyakornok (1936-1946), magántanár (1947-1948)
 • Telegdi-Roth Károly (1886–1955) geológus, paleontológus, magántanár (1926–1968) egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja.
 • Tóth Zoltán (1888–1958) történész, hadtörténész, muzeológus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, egyetemi tanár (1939–1940)
 • Tuzson Pál (1901–1959) vegyészmérnök, egyetemi magántanár (1928–1950)
 • Vári Rezső (1867–1940) – klasszikus filológus, bizantinológus, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. Dékán (1920–1921)
 • Várkonyi Nándor (1896-1975) író, irodalomszervező, szerkesztő, könyvtáros, irodalom- és kultúrtörténész. Könyvtár munkatársa (1924-1945), igazgatója (1946-1951)

Az Erzsébet Tudományegyetem neves tanárainak fénykép albumaSzerkesztés

ForrásokSzerkesztés

 • Lukinich Imre: Az egyetem alapításának története – Az egyetem alapítására vonatkozó hivatalos iratok a cseh hatóságoknak adatván át, azok hiányában jelen összefoglaló füzetben kívántuk az egyetem alapításának történetét megörökíteni – Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetem, Pécs, 1933, 55 o.
 • Magyar Tudomány- és Technikatörténeti Műhely Krónika rovata. Élet és Tudomány, 1998. 42. sz.
 • Polyák Petra. Tanévnyitók az Erzsébet Tudományegyetemen (1914-1950) PTE Egyetemi Levéltár. 2014-10-06[23]
 • Pécsi Egyetemi Almanach. 1367–1999.[24]
 • A Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetem. TGYO Blog. [25]
 • Pécsi Tudományegyetem jegyzőkönyvek. 1914-1963.[26]
 • Benke József. Rektoraink arcképfestői.[27]
 • Benke József. Az Erzsébet Tudományegyetem rektorai és dékánjai. Pécs. Agora. 1998.
 • Per Aspera ad Astra. A Pécsi Tudományegyetem művelődés- és egyetemtörténeti közleményei. 2016/1.
 • Fedeles Tamás, Lengvári István , Schmelczer-Pohánka Éva, Polyák Petra. A pécsi felsőoktatás évszázadai. Pécs, 2011.
 • Ravasz János: Pécsi Tudományegyetem: 1923-1950. Pécs, 1983.
 • Szabó Pál: A M. Kir. Erzsébet Tudományegyetem és irodalmi munkássága: az egyetem 25 éves fennállása alkalmából. Pécs, 1940
 • Ravasz János. A Pécsi Tudományegyetem működése a felszabadulást követő években. Tanulmányok Baranya megye és Pécs város legújabbkori történetéből, 1941-1950 : Baranya megye és Pécs város felszabadulásának 40. évfordulója tiszteletére. Pécs, Baranya megyei Tanács Apparátusi KISZ Bizottsága, 1984

JegyzetekSzerkesztés

 1. Archivált másolat. [2009. október 16-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2009. szeptember 14.)
 2. Archivált másolat. [2008. június 11-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2008. november 23.)
 3. PTE ÁOK. aok.pte.hu. (Hozzáférés: 2022. január 8.)
 4. PTE ÁOK. Az Anatómiai Intézet története.
 5. Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon. Szerk. Ladányi Sándor. 3. jav., bőv. kiadás. Budapest: Magyarországi Református Egyház Zsinati Irodája. 1977. ISBN 963-7030-15-8   budapesti evangélikus teológiai akadémia és Sopron reformációja címszavak)
 6. Nemzeti Örökség Intézete - Kérészy Zoltán (magyar nyelven). Nemzeti Örökség Intézete - Kérészy Zoltán. (Hozzáférés: 2022. január 9.)
 7. Kérészy Zoltán | Magyar életrajzi lexikon | Kézikönyvtár. www.arcanum.com. (Hozzáférés: 2022. január 9.)
 8. Kérészy Zoltán | Magyar életrajzi lexikon | Kézikönyvtár. www.arcanum.com. (Hozzáférés: 2022. január 9.)
 9. Kérészy Zoltán | Magyar életrajzi lexikon | Kézikönyvtár. www.arcanum.com. (Hozzáférés: 2022. január 9.)
 10. Pécsi Egyetemi Almanach. almanach.pte.hu. (Hozzáférés: 2022. január 2.)
 11. Pécsi Egyetemi Almanach. almanach.pte.hu. (Hozzáférés: 2022. január 2.)
 12. Bozóky Géza (1875-1960) jogász, egyetemi tanár (1914-1945) rektor (1930-1931)
 13. Pécsi Egyetemi Almanach. almanach.pte.hu. (Hozzáférés: 2022. január 8.)
 14. Scipiades Elemér | Magyar életrajzi lexikon | Kézikönyvtár. www.arcanum.com. (Hozzáférés: 2022. január 2.)
 15. Tóth Zsigmond | Magyar életrajzi lexikon | Kézikönyvtár. www.arcanum.com. (Hozzáférés: 2022. január 2.)
 16. Krisztics Sándor | Magyar életrajzi lexikon | Kézikönyvtár. www.arcanum.com. (Hozzáférés: 2022. január 2.)
 17. Kauser Lipót | Magyar életrajzi lexikon | Kézikönyvtár. www.arcanum.com. (Hozzáférés: 2022. január 2.)
 18. Pécsi Egyetemi Almanach. almanach.pte.hu. (Hozzáférés: 2022. január 2.)
 19. Huth Tivadar. www.tortenelmitar.hu. (Hozzáférés: 2022. január 2.)
 20. História - Tudósnaptár - Kel%E9nyi G%E1bor. tudosnaptar.kfki.hu. (Hozzáférés: 2022. január 2.)
 21. 100 éve született Jendrassik Loránd
 22. Zolnai Béla. Magyar Életrajzi Lexikon
 23. Tanévnyitók az Erzsébet Tudományegyetemen (1914-1950) | Pécsi Tudományegyetem. leveltar.pte.hu. (Hozzáférés: 2022. január 10.)
 24. Pécsi Egyetemi Almanach. almanach.pte.hu. (Hozzáférés: 2022. január 9.)
 25. A Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetem (magyar nyelven). TGYO Blog, 2020. május 21. (Hozzáférés: 2022. január 9.)
 26. Pécsi Tudományegyetem jegyzőkönyvek | Könyvtár | Hungaricana. library.hungaricana.hu. (Hozzáférés: 2022. január 9.)
 27. Rektoraink arcképfestõi csi Tudományegyetem pécsi magyar királyi Er- zsébet tudományegyetem Mattyasovszky-Zsolnay László 6 Állam- - PDF Free Download (angol nyelven). adoc.pub. (Hozzáférés: 2022. január 2.)