Esterházy-kormány

Esterházy Móric kormánya (1917)

Az Esterházy-kormány – alig két és fél hónapig, 1917. június 15-étől 1917. augusztus 20-áig volt hatalmon. IV. Károly, miután menesztette Tisza Istvánt és kormányát, annak utódjául 1917. június 8-án – meglepetésre – a politikai életben kevéssé ismert, 36 éves Esterházy Móric grófot kérte fel kormányalakításra a szinte mindenki által várt ifj. Andrássy Gyula helyett.

Esterházy-kormány
(1917. június 15.augusztus 20.)
Időhossz2 hónap
KormányfőEsterházy Móric (miniszterelnökként)
ÁllamfőIV. Károly (magyar királyként)
Államformakirályság

PártokOrszágos Alkotmánypárt
Nemzeti Munkapárt
Polgári Demokrata Párt (1900)
Függetlenségi és 48-as (Károlyi) Párt
Függetlenségi és Negyvennyolcas Párt
Katolikus Néppárt
Esterházy maga pártonkívüli
Előző kormány
Következő kormány
Második Tisza István-kormány
Harmadik Wekerle-kormány

Története szerkesztés

 
A kormány tagjai a meg alakuláskor

Andrássy nyílt németbarátsága miatt (ami a háború folytatását jelentette) IV. Károly udvarában (aki különbékére törekedett az Antanttal) nyilvánvaló volt, hogy valaki mást nevez ki miniszterelnöknek. Így esett a választás Esterházy Móricra.

Esterházy valamiféle általános egységkormány kialakítását szerette volna elérni, ezért a miniszteri tisztségekbe a parlament abszolút többségét adó Nemzeti Munkapárt politikusai mellett az ellenzéki pártokból is nevezett ki embereket, akik el is fogadták azokat. Így lett például a Választójogi Blokk (az általános választójog bevezetésért létrejött szövetség) két vezéralakja, Vázsonyi Vilmos, vagy Batthyány Tivadar is kormánytag.

A kormány június 21-én mutatkozott be a képviselőházban. Célkitűzései, elsősorban a szociális reformok és a választójog kiterjesztése a Nemzeti Munkapárt parlamenti többsége miatt zátonyra futottak, így a kabinet csakhamar válságba sodródott. Mi több, munkapárti tagjainak többsége is Andrássy köreihez volt sorolható. A földmunkás szakegyesületek alapszabályainak jóváhagyására nehezen, míg a bányászokéra egyáltalán nem lehetett rábeszélni. A tervek között szerepelt még az üzemek militarizálásának enyhítése, de a gyakorlatban ez sem valósult meg.

 
Esterházy Móric

Egymást követték a kudarcok, amivel a kormány elvesztette a tekintélyét. Esterházy azt is sérelmezte, hogy IV. Károly béketárgyalási kísérletéről sem tájékoztatták. A kiútra kétféle megoldás volt elképzelhető. Az egyik, hogy szövetségbe lépnek a lemondatott Tiszával, vagy a képviselőház feloszlatásával és a nép segítségével választások révén rákényszerítik a munkapártra a mérsékelt reformokat. Esterházy végül mindkét lehetőség elől kitért. Előbb augusztus 18-án átszervezte a kormányát, majd 19-én benyújtotta a lemondását.

Az augusztus 20-án kinevezett Wekerle Sándor átvette a leköszönt kormány valamennyi tagját, akiket elődje esetéből tanulva 1918 januárjában pártjukkal együtt megpróbált egységbe tömöríteni egy új „hibrid” pártba, ami egyszerre volt 48-as és 67-es, valamint támogatta az általános választójog bevezetését és még néhány egyéb ezeken kívül eső irányzat pár kisebb célkitűzését is.

A kormány tagjai szerkesztés

Név hivatal kezdete hivatal vége párt megjegyzés
Miniszterelnök
Esterházy Móric 1917. június 15. 1917. augusztus 23. pártonkívüli
Belügyminiszter
Ugron Gábor 1917. június 15. 1917. augusztus 23. Alkotmánypárt
Pénzügyminiszter
Gratz Gusztáv 1917. június 15. 1917. augusztus 23. Nemzeti Munkapárt
Igazságügy-miniszter
Vázsonyi Vilmos 1917. június 15. 1917. augusztus 18. Polgári Demokrata Párt
Grecsák Károly 1917. augusztus 18. 1917. augusztus 23. pártonkívüli (?) korábban ellenzéki
Honvédelmi miniszter
Szurmay Sándor 1917. június 15. 1917. augusztus 23. pártonkívüli
A király személye körüli miniszter
Batthyány Tivadar 1917. június 15. 1917. augusztus 18. Függetlenségi és 48-as (Károlyi) Párt
Zichy Aladár 1917. augusztus 18. 1917. augusztus 23. Katolikus Néppárt
Vallás- és közoktatásügyi miniszter
Apponyi Albert 1917. június 15. 1917. augusztus 23. Függetlenségi Párt
Földmívelésügyi miniszter
Mezőssy Béla 1917. június 15. 1917. augusztus 23. Függetlenségi Párt
Kereskedelemügyi miniszter
Serényi Béla 1917. június 15. 1917. augusztus 23. Nemzeti Munkapárt
Horvát-szlavón-dalmát tárca nélküli miniszter
Zichy Aladár 1917. június 15. 1917. augusztus 18. Katolikus Néppárt
Unkelhäusser Károly 1917. augusztus 18. 1917. augusztus 23. pártonkívüli (?)
Tárca nélküli (átmenetgazdasági) miniszter
Földes Béla 1917. augusztus 18. 1917. augusztus 23. Függetlenségi Párt
Tárca nélküli (népjóléti és munkaügyi) miniszter
Batthyány Tivadar 1917. augusztus 18. 1917. augusztus 23. Függetlenségi és 48-as (Károlyi) Párt
Tárca nélküli (választójogi) miniszter
Vázsonyi Vilmos 1917. augusztus 18. 1917. augusztus 23. Polgári Demokrata Párt

Források szerkesztés