Eudórosz Eklektikosz

Eudórosz Eklektikosz (Kr. e. 1. század) görög filozófus

Alexandriában élt és alkotott, a platonikus filozófia követője volt. Írt egy enciklopédiát, amelyet Sztobaiosz igen becses munkának tartott, egy kommentárt Platónhoz, valamint Sztrabón szerint egy értekezést a Nílusról. Munkái nem maradtak fenn.

ForrásokSzerkesztés

Ókori lexikon I–II. Szerk. Pecz Vilmos. Budapest: Franklin Társulat. 1902–1904.