Európai Monetáris Intézet

Az Európai Monetáris Intézet (EMI) az Európai Központi Bank (EKB) meghatározott időtartamra (1994. január 1.1998. május 31.) létrehozott elődintézménye, mely a Gazdasági és Monetáris Unió harmadik szakaszát készítette elő. Elnöke a magyar származású Lámfalussy Sándor volt.

FeladataiSzerkesztés

Az Európai Közösséget létrehozó szerződés értelmében az Európai Monetáris Intézet köteles kialakítani az 1999. január 1-jétől létrejövő Központi Bankok Európai Rendszerének (KBER) szabályozási, szervezeti és logisztikai keretét.

Az EMI:

  • elemezte a lehetséges monetáris politikai stratégiákat,
  • kidolgozta az egységes monetáris politika eszközeit és eljárásrendjét,
  • összehangolta az euroövezeti pénzügyi statisztikákat,
  • kifejlesztette a devizaműveletek végzésére, valamint a devizatartalékok tartására és kezelésére szolgáló keretrendszert,
  • létrehozta az euroövezet pénzforgalmi rendszerét (a TARGET rendszert),
  • előkészítette az eurobankjegyeket.

Továbbá az EMI részt vett a monetáris és pénzügyi vonatkozású nemzeti és közösségi jogalkotás (például a nemzeti központi bankok alapokmányainak) előkészítésében is. valamint együttműködött a többi uniós testülettel a harmadik szakaszra való felkészülésben.

Lásd mégSzerkesztés

További információkSzerkesztés