Európai részvénytársaság

Az európai részvénytársaság (nemzetközileg használt neve a latin Societas Europaea kifejezés, röviden SE) egy választható cégforma az Európai Unióban (EU) működő gazdasági társaságok számára.

Létrehozás szerkesztés

Legalább kettő, az uniós tagállamok területén bejegyzett gazdasági társaság alapíthatja. Alapítására a székhely szerinti nyilvánosan működő részvénytársaságokra vonatkozó jogszabályok vonatkoznak. Jegyzett tőkéjének el kell érnie 120.000 eurót.

Létre lehet hozni

  • egyesüléssel,
  • európai holding rt alapításával,
  • SE formájában működő leányvállalat alapításával,
  • átalakulással.

Megszűnés szerkesztés

Megszűnhet jogutódlással és jogutód nélkül is. Mindig a székhely szerinti tagállam joga az irányadó.

Irányítás szerkesztés

Egységes (monista) irányítási rendszer esetén az ügyvezetést igazgatótanács látja el, melynek 5-11 természetes személy a tagja. A belső számviteli rend ellenőrzését pedig a legalább 3 tagú auditbizottság látja el. Nem egységes (dualista) irányítási rendszer esetén az ügyvezetést a 3-11 természetes személyből álló igazgatóság látja el, melyet 3-15 személyből álló felügyelő bizottság ellenőriz.

Tájékoztatás szerkesztés

A képviseleti testület tájékoztatását az SE igazgatósága/igazgatótanácsa látja el, majd a két szerv között párbeszédi formában folyik a konzultáció és a véleménycsere.

Adózás szerkesztés

Az SE a bejegyzés helye szerinti tagállamban adózik összes jövedelme után.

Jegyzetek szerkesztés

Források szerkesztés

  • Nochta Tibor: Társasági jog (Nordex Kft. – Dialóg Kampus, 2007) ISBN 9639542342

További információk szerkesztés