Fésős András (lelkész)

Fésős András (Fésűs András) (Hirip, 1801. december 25.Debrecen, 1855. augusztus 29.) református lelkész.

Fésős András
Született 1801. december 25.
Hirip
Elhunyt 1855. augusztus 29. (53 évesen)
Debrecen
Nemzetisége magyar
Foglalkozása lelkész

ÉleteSzerkesztés

Hasonnevű atyja szintén lelkész volt. Tanulmányait a szatmári gimnáziumban kezdte; atyja halála után kettőzött szorgalommal tanult, hogy ekként özvegy édesanyján könnyítsen; a debreceni kollegiumban folytatta iskoláit és 1818-ban lépett a felső osztályba; ott végezte a teológiát is, azután köztanító volt a gimnázium III. osztályában. 1827-től a kisújszállási gimnázium igazgatója volt és 1829-ben a göttingeni egyetemre ment; honnét 1830 őszén haza jött és Szatmáron az elaggott Gáti István mellett volt segédlelkész; ennek nyugalomba helyezése után pedig 1831. április 24.-én rendes lelkész. 1841. májusában a debreceniek hívták meg papjuknak. Mint jeles szónok az 18431844. évi országgyűlésre az egyházkerület Pozsonyba őt küldte föl hitszónoknak. 1842-ben a debreceni egyházmegye megválasztotta esperesnek és a kerület főjegyzőnek; ezen hivataláról azonban 1855. januárjának elején betegsége miatt lemondott.

MunkáiSzerkesztés

 • Az isten beszédét meg nem egyelítő vallás szolga. Bemutatta a debreczeni reform. gyülekezet előtt lelkitanítói hivatalát megnyitó beszédében 1841. eszt. tavaszutó 16-án. Debreczen, 1841.
 • A sokat tanított oktató, s a szenvedőket beszédeiben fölemelt vallás-szolga… Debreczen, 1841. (Buday Ézsaiás ref. superint. felett mondott gyászbeszéd. Többekkel együtt.)
 • Egyházi beszédek, melyeket az 1843–44. országgyűlés alkalmával tartott. Debreczen, 1845.
 • Karácsoni egyházi beszéd, tartotta a debreczeni ref. templomban 1848-ban. Debreczen.
 • Közönséges alkalmi és ünnepi beszédek. 1. füzet. Közönséges egyházi beszédek. Debreczen, 1858 (és 1864. kiadta veje Német Lajos debreceni lelkész.)

Beköszöntő, kibucsuzó s jelesebb egyének felett mondott halotti beszédei az Egyházi Beszédek (II. Pest, 1845.) c. gyűjteményben, a Török-Székács-féle Protestáns Lelkészi Tárban (Pest, 1854.) és a Fördős-féle Papi Dolgozatok gyászesetekre (VII. Kecskemét, 1857.) c. gyűjteményes munkákban jelentek meg.

ForrásokSzerkesztés

További információkSzerkesztés

 • Danielik József: Magyar írók. Életrajz-gyűjtemény. Második, az elsőt kiegészítő kötet. Pest, Szent István Társulat, 1858.
 • Gulyás Pál: Magyar írók élete és munkái – új sorozat I–XIX. Budapest: Magyar Könyvtárosok és Levéltárosok Egyesülete. 1939–1944.  , 1990–2002, a VII. kötettől (1990–) sajtó alá rendezte: Viczián János
 • Magyar Írók Névtára. (Életrajzi és könyvészeti adatok gyűjteménye.) Különféle kútfőkből szerkesztették: Moenich Károly, Székesfejérvár szab. kir. városi levéltár-őr és dr. Vutkovich Sándor tanár s a "Pozsonyvidéki Lapok" szerkesztője. Pozsonyban, 1876. Nirschy Ferenc ny.
 • A Pallas nagy lexikona, az összes ismeretek enciklopédiája. 1-16 k. (17-18. pótk. Szerk. Bokor József). Bp., Pallas-Révai, 1893-1904.
 • Révai nagy lexikona. Bp., Révai, 1911-.
 • ponori Thewrewk József: Magyarok születésnapjai. Pozsony, Schmidt Antal, 1846.
 • Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon. Szerk. Ladányi Sándor. 3. jav., bőv. kiadás. Budapest: Magyarországi Református Egyház Zsinati Irodája. 1977. ISBN 963-7030-15-8