Földvédelmi eljárás

termőföld-hasznosítást előmozdító közigazgatási eljárás

A földvédelmi eljárás Magyarországon egy közigazgatási eljárás. Ingatlanügyi hatóság (járási hivatal, kormányhivatal) által, ügydöntő hatóságként vagy szakhatóságként lefolytatott olyan hatósági eljárás, amely a termőföld mennyiségi védelmének érvényre juttatására, illetve a termőföld más célú hasznosításának engedélyezésére irányul.


A termőföld más célú hasznosítása tehát időleges vagy végleges lehet. A termőföld más célú hasznosításának engedélyezése földvédelmi eljárásban történik. Az engedélyt a termőföld más célú hasznosításának megkezdése előtt kell kérni. A termőföldet más célra hasznosítani - főszabály szerint - csak az ingatlanügyi hatóság engedélyének birtokában szabad.

A földvédelmi eljárás az igénybevevőnek az ingatlanügyi hatósághoz benyújtott kérelmére indul.

A kérelemnek - a kérelmező (és képviselője) azonosításához szükséges adatokon, elérhetőségeken túl – minden esetben tartalmaznia a következőket kell tartalmaznia:

  • az érintett földrészlet, vagy földrészletek megjelölése (település, fekvés, helyrajzi szám),
  • a más célú hasznosításhoz szükséges teljes területigény,
  • a más célú hasznosítás pontos célja.

A termőföld más célú hasznosítása szerkesztés

  • a termőföld olyan időleges vagy végleges igénybevétele, amellyel a termőföld a továbbiakban mezőgazdasági hasznosításra időlegesen vagy véglegesen alkalmatlanná válik;
  • a termőföld belterületbe vonásának engedélyezése;
  • az Evt. hatálya alá nem tartozó üzem-, majorfásítás, valamint az út, vasút és egyéb műszaki létesítmény tartozékát képező fásítás igénybevétele.

Források szerkesztés

  • foldhivatal.hu
  • 2007. évi CXXIX. törvény a termőföld védelméről (rövidítve: Tfvt.)