A fajlagos térfogat termodinamikai állapotjelző, a sűrűség reciproka. Nem szabályos, de használatos rövid neve: fajtérfogat. Meghatározása: az anyag egységnyi tömegének térfogata:

ahol V a térfogat, m a tömeg, a sűrűség

SI mértékegysége a

Ideális gáz esetére:

ahol az egyetemes gázállandó, a moláris tömeg, az abszolút hőmérséklet és a gáz nyomása.

Fajlagosnak nevezzük azokat a mennyiségeket a termodinamikában, amelyeket egy extenzív mennyiségnek a rendszer tömegével való osztással származtatunk. Például U a belső energia J-ban; u pedig a fajlagos belső energia J/kg-ban.