Falusi Könyvtár

magyar mezőgazdasági könyvsorozat (1861–1909)

A Falusi Könyvtár egy 19. század második felében megjelent gyakorlati tudnivalókat tartalmazó könyvsorozat. Az egyes kötetek 1861-től kezdve jelentek meg Pesten, majd az egyesítés után Budapesten, és gyakran több kiadást is megértek. A sorozat kiadója a Franklin Irodalmi és Nyomdai Rt. volt 1861 és 1909 között, azaz közel 50 éven át. Napjainkban a sorozat egyes kötetei már antikváriusi forgalomban is nehezen beszerezhetőek. A sorozat kötetei a következők voltak:

 • 1. füzet. Farkas Mihály. Magyar méhész könyv. (108 l.) 1861. 2. kiad. (108 l.) 1870.
 • 2. füzet. Ügyes Mari, a kis konyhakertészné. Metzger után ford. István bácsi. (128 l.) 1863. 2. kiad. (128 l.) 1871.
 • 3. füzet. Farkas Mihály. Takarmány-növények ismertetése és tenyésztése. (104 l.) 1864. 2. kiad. (104 l.)
 • 4. füzet. Reischer Endre. Kereskedelmi növények művelése. Nevezetesen az olajmagú-, fonálbeli-, festő- és egyéb közhasznú fűszeres növények miképeni termesztéséről szóló kézikönyv. (106 l.) 1864.
 • 5. füzet. Reischer Ede. Juhtenyésztés és gyapjuismeret, a juhbetegségek ismertetésével és gyógyításmódjával. (112 l.) 1864.
 • 6. füzet. Dely Mátyás. Gyakorlati s elméleti sertéstenyésztés. (VIII és 72 l.) 1867.
 • 7. füzet. Farkas Mihály. Apró majorság, vagyis a baromfitenyésztés foglalatja. (80 l.) 1870
 • 8. füzet. Farkas Mihály. A bogyár-gyümölcs tenyésztése, mint egyik hasznos s leggyorsabban jövedelmező ága a kerti gazdászatnak. (86 l.) 1872.
 • 9. füzet. Farkas Mihály. A dinnye-tenyésztés foglalatja és a legjelesebb honi és külföldi csemegefajok ismertetése. Ábrákkal. (64 l.) 1873.
 • 10. füzet. Kégly Sándor. A szarvasmarha haszonvétele és kiválóbb fajtáinak ismertetése. 7 fametsz. (IV és 107 l.) 1874.
 • 11. füzet. Áron Ede. Gyakorlati útmutatás az eperfa- és selyemhernyótenyésztésre. 2. kiad. (96 l.) 1874.
 • 12. füzet. Kégly Sándor. A szarvasmarha haszonvétele és kiválóbb fajtáinak ismertetése. 7 fametsz. (IV és 107 l.) 1874.
 • 13. füzet. Perlaky Mihály. A szőlőmívelés kétája. 11 fametsz. (120 l.) 1874.
 • 14. füzet. Perlaky Mihály. Borászati, vagyis pinczegazdászati káté. 11 fametsz. (128 l.) 1875.
 • 15. füzet. Réti János. Miként emelhetjük gazdaságunk jövedelmét? A földmív. nép szám. (107 l.) 1875.
 • 16. füzet. Ring Adorján. Népszerű és a gazdaság minden ágaira vonatkozó mezei gazda naptára, az urad. tisztek szám. (116 l.) 1875.
 • 17. füzet. Grubiczy Géza. A tengeri nyúlak tenyésztése. Oettel műve után. Előszóval ellátta Korizmics László. (93 l.) 1875.
 • 18. füzet. Kodolányi Antal. A lótenyésztés, mint a mezei gazdasági állattenyésztés egyik ága. (112 l.) 1875.
 • 19. füzet. Dely Mátyás. Állatorvosi jó tanácsok. 1. könyv: Az állat és élete. (VII és 127 l.) 1875.
 • 20. füzet. Viktor Rendu. A földmivelés alapelvei. Francziából közli Gubiczy Géza. (96 l.) 1876.
 • 21. füzet. Dely Mátyás. Állatorvosi jó tanácsok. IV. könyv. A beteg sertés orvoslása. Saját tapasztalása nyomán. (168 l.) 1876.
 • 23. füzet. Kodolányi Antal. A gyümölcsfatenyésztés cserép- és faedényekben és az igy s a szabadföldben nevelt törpefák okszerű, vagyis növényélettani alapokon nyugvó metszése. Az angol, franczia és német kertészeti irodalomban ez irányban megjelent szakmunkák felhasználása mellett. 27 fametsz. (103 l.) 1877.
 • 24. füzet. Dely Mátyás. Állatorvosi jótanácsok. II. könyv. A beteg állat-gyógytan, szülészet és hullavizsgálat. Saját tapasztalása nyomán. (108 l.) 1877.
 • 25. füzet. Sporzon Pál és Ebner Sándor. A gazda, kertész és erdész leghasznosabb barátai az állatok között Dr. Gloger L. W. C. hasonczímü német munkájának 7. kiad. nyomán. (80 l.) 1878.
 • 26. füzet. Nyári Ferencz dr. Gazdasági trágyaisme vagyis a trágyázás alapelvei. A magyar gazdaközönség számára. (104 l.) 1878.
 • 27. füzet. Kodolányi Antal. Gazdasági számvitel kisebb kisbirtokosok számára. Egy toldalékkal: a kisgazda körök és társulatokról. (107 l.) 1878.
 • 28. füzet. Nyári Ferencz dr. A dohánytermelés kézikönyve a magyar gazdaközönség számára. (126 l.) 1881.
 • 29. füzet. Nyári Ferencz. A komlótermelés és kezelés kézikönyve. A magyar gazdaközönség számára. (140 l.) 1882.
 • 30. füzet. Réti János. A termőföldről, annak miveléséről és javitásáról a gazdaközönség használatára. (78 l.) 1885.
 • 31. füzet. Szaniszló Albert. Növénybetegségek. 3. kiadás. (98 l.) 1886.
 • 32. füzet. Szaniszló Albert. A phylloxera, a kolorádó bogár és a vértetű, a gazda legnevezetesebb három rovar ellensége. (48 l. és 4 tábla.) 1886.
 • 33. füzet. Starnfeld Béla, báró. A hazai kertek berendezése és ápolása. (8-r. 84 l.) 1888.
 • 34. füzet. Gyürky Antal. A gyümölcs értékesitése. Gyakorlati utmutatás, miként kell az érett gyümölcscsel bánni, gyümölcsöt aszalni, gyümölcsbort csinálni. 1889.
 • 35. füzet. Gyürky Antal. Az előhaladt borkezelés és pincegazdászat ismertetése és utmutatás a szüretelés, mustkezelés, a homoki borok tökéletesitésére… nézve. 1889.
 • 36. füzet. Réti János. A szántás és vetésről. 25 ábrával. (111 és 1 l.) 1889.
 • 37. füzet. Borsodi Miksa. Gyógynövények. Gazdák használatára. (63 l.) 1890.
 • 38. füzet. Réti János. A burgonya- és cukorrépa-termelésről. (135 l.) 1890.
 • 39. füzet. Nyáry Ferenc. A gazdasági és haszonnövények termelése, különös tekintettel magról való tenyésztésükre. (132 l.) 1890.
 • 40. füzet. Pali bácsi. A kis gyümölcstermelő. 32 ábrával. (116 l.) 1891.
 • 41. füzet. Mika Károly. A száraz épitészet elemei. Gazdák, épitészek és gazdasági tanintézetek hallgatói számára. 130 ábrával. (103 l.) 1891.
 • 42. füzet. Mika Ottokár. Fontosabb ipar és kereskedelmi növények és azok korszerű termelése. (104 l.) 1891.
 • 43. füzet. Pali bácsi. A kis konyhakertész. (116 l.) 1891.
 • 44. füzet. Szivós Béla. A műtrágyázás vezérfonala. A trágyázást illető általános tudnivalókkal. (82 l.) 1895.
 • 45. füzet. Mika Ottokár. Mezőgazdasági káté. (84 l.) 1898.
 • 46. füzet. Nagy Sándor. Ügyes és bajos ember könyve. Utbaigazitás minden bajban a mindennapi életben előforduló összes törvények és rendeletek nyomán. (142 l.) 1899.
 • 47. füzet. Réti János. A kisgazda tanácsadója gazdasági növénytermelésben s a rétek és legelők ápolásában. (119 l.) 1900.
 • 48. füzet. Sierbán János. A szarvasmarha tenyésztése és hasznositása, különös tekintettel a tejgazdaságra. I. rész. A szarvasmarha tenyésztése. (79 l.) 1900.
 • 49. füzet. Sierbán János. A szarvasmarha tenyésztése és hasznositása, különös tekintettel a tejgazdaságra. II. rész. A szarvasmarha hasznositása. (79 l.) 1900.
 • 50. füzet. Sierbán János. A kendertermelés és áztatás. Husz ábrával. (75 l.) 1900.
 • 51. füzet. Rombay Dezső. Hogyan védekezzünk a szőlő ellenségei és betegségei ellen? A filloxera, peronoszpora, lisztharmat, szőlőmoly, pajor, sárgaság. 21 képpel. (92, 4 és 16 l.) 1900.
 • 52. füzet. Monostory Károly. A juhtenyésztés alapvonalai, a kisgazdák szükségleteihez mérve. 45 ábrával. (76 l.) 1900.
 • 53. füzet. Szalay János. A seprőcirok termelése. 2., javított kiadás. (70 l.) 1901.
 • 54–55. füzet. K. Nagy Sándor. Ügyes-bajos ember könyve. Utbaigazítás minden ügyben és bajban, a mindennapi életben előforduló összes törvények és rendeletek nyomán. 2., bővített kiadás. (195 l.) 1902.
 • 56–57. füzet. Monostory Károly. A lótenyésztés és lógondozás alapvonalai. A kisgazdák szükségleteihez mérve. 100 ábrával. (192 l.) 1902.
 • 58–59. füzet. Monostory Károly. A tejgazdaság alapvonalai. A kisgazdák szükségleteihez mérve. (192 l.) 1909.
 • 60. füzet. Rombay Dezső. Zöldségtermesztés, a zöldségfélék eltartása, konzerválása. (78 l.) 1909.
Falusi Könyvtár
(könyvsorozat)

Szerző több szerző
Első kiadásának időpontja 18611909
Nyelv magyar
Témakör mezőgazdaság
Részei 60 füzet
Kiadás
Magyar kiadás Franklin Irodalmi és Nyomdai Rt.

ForrásokSzerkesztés

 • Petrik Géza: Jegyzéke az 1860–1875. években megjelent magyar könyvek- és folyóiratoknak, Budapest, 1888–1892 [
 • Kiszlingstein Sándor: Magyar könyvészet 1876–1885, Budapest, 1890 [1]
 • Petrik Géza: Magyar Könyvészet 1886–1900. I–II. Az 1886–1900. években megjelent magyar könyvek, térképek és atlaszok összeállítása tudományos szak- és tárgymutatóval. A könyvek betűsoros jegyzéke, térképek és atlaszok, a szerzők névmutatója; Budapest, 1913 [2]
 • Petrik GézaBarcza Imre: Az 1901–1910. években megjelent magyar könyvek, folyóiratok, atlaszok és térképek összeállítása tudományos folyóiratok repertóriumával, Budapest, 1917–1928 [3]
 • Kozocsa Sándor: Magyar Könyvészet 1911–1920 (I–II.), Budapest, 1939–1942 [4]

Egyéb irodalomSzerkesztés

 • Gulyás Pál: Népkönyvtári cimjegyzék. Népkönyvtárak és kisebb könyvtárak részére ajánlható művek magyarázatos jegyzéke. Függelék: Az Országos Tanács mintakönyvtárainak hivatalos jegyzéke, A Múzeumok és Könyvtárak Országos Tanácsának Kiadása, Budapest, 1910, 419, 427, 429-431. o.

Kapcsolódó szócikkekSzerkesztés