Faunisztika

A faunisztika valamely földrajztudományilag jól körülhatárolható térség, vagy terület faunájának vizsgálata, az adott területen megtalálható állatfajok kettős nevű (binominális - bi = kettő, kettős; nomen, -inis = név, elnevezés) nevezéktanban szereplő latin nevei listájának - fauna-lista - elkészítése céljából.

Ezen lista összeállítása az ún. "valóságos fauna" (Papp László, ÁLLATTANI KÖZLEMÉNYEK (2004) 89(2): 53–81.) feltérképezésére szolgálnak, mely azon szűkebb fajlistát jelenti, mely listán szereplő fajok előfordulása bizonyítható pontosan meghatározott (faj szintű taxonómiai meghatározás) gyűjtési adatokkal (vagyis a listán szereplő fajok legalább egy példányát a területről begyűjtötték, gyűjteménytárban elhelyezték, és "kilétét" azonosították).

Faunisztikai vizsgálatok alatt értik továbbá mindazon vizsgálatokat, melyek valamely földrajzi területre koncentrálva, az adott területen megtalálható fajok populációinak változásait, elterjedésüket, gyakoriságukat stb. vizsgálják.

Lásd még

szerkesztés