A család címere

A hidasnémeti Ferdinandy család a XVIII. század végén nyert nemesi címet. A családból neves írók (például Ferdinandy Mihály, Ferdinandy György) és politikusok (Ferdinandy Gyula, Ferdinandy Gejza) kerültek ki.

A család történeteSzerkesztés

A Ferdinandy család a nemességét 1794. május 12-én szerezte Ferenc magyar királytól Cateanban.[1] 1901. március 11.-én Ferdinandy István földbirtokos, Ferdinandy Béla nyugalmazott miniszteri titkár, Ferdinandy Géza miniszteri segédtitkár, Ferdinandy Bertalan miniszteri segédtitkár és Ferdinandy Gyula, tornai járási szolgabíró, a "hidasnémeti" nemesi előnevet szerezték I. Ferenc József magyar királytól.[2]

A család leszármazasi táblájaSzerkesztés

A nemességet szerző és gyermekeiSzerkesztés

A nemességet kapott idősebb Ferdinandy Mihálynak és Szalay Krisztinának gyermekei:

 • Mihály
 • Ignác
 • Katalin (Jekelfalussy László felesége)
 • Franciska (Papp István felesége)
 • Krisztina

A Idősebb Ferdinandy Mihály és Szalay Krisztina fia, ifjabb Ferdinandy Mihály (Chotin, 1789 - Hidasnémeti, 1846)[3] 1838-ban Abaúj vármegyében adószedő volt.
Felesége daruvári Kacskovics Anna volt (meghalt: 1873. június 22-én, 72 évesen), gyermekeik:

 • Bertalan (1821 - 1894. augusztus 28.) (Lásd lentebb)
 • Lujza (Hidasnémeti, 1824. augusztus 19. - Pécel, 1906. szeptember 10.)[4][5] akinek első férje Dubek Nándor, második férje pedig Melichar János volt.
 • Krisztina (meghalt: 1868. február 27.) Terbócs Károly felesége. Kassán érte a halál 40 évesen, de holttestét hazavitették Hidasnémetibe.
 • Anna, aki Lehoczky József felesége volt. Budapesten halt meg 1885. július 20-án. A 49 évesen tüdőgyulladásban elhunyt asszonyt testvéréhez hasonlóan Hidasnémetiben temették el.
 • István (1839 - 1915. augusztus 27.), aki 1860-ban a kassai, majd csereháti járásban esküdt, később a kassai járás alszolgabírája volt. 1883-ban a kassai járás országgyűlési képviselője. Később főszolgabíróként működött. Utolsó éveiben a Tornyosnémeti anyakönyvi kerület anyakönyvezetője volt. Felesége Báthor Zsófia volt.

Idősebb hidasnémeti Ferdinandy Bertalan és leszármazottjaiSzerkesztés

Ferdinandy Mihály és Kacskovics Anna legidősebb gyermeke. 1846-ban Abaúj vármegyei alszolgabíró, 1860-ban a kassai járás főszolgabírája, 1861-ben pedig Abaúj vármegye első alispánja. Ezután Kassa, Eperjes, Bártfa és Kisszeben szabad királyi városok főispánja lett. Tagja volt az 1848/49-es országgyűlésnek, Kossuth Lajos híve volt. A szabadságharc leverése után bebörtönözték (az Újépületben), és 1850-ben halálra ítélték, de Haynau bukása után megkegyelmeztek neki. Első felesége Lánczy Teréz volt (meghalt 1857-ben), második felesége pedig brünwaldi Rozeth Johanna.
Első feleségétől született gyermekei:

 • Ferdinandy Jenő (1848-1886)
 • Ferdinandy Berta (1850-1931), aki Villám Arnold miskolci származású huszárhadnagy felesége lett.

Második házasságából született gyermekei:

 • Hidasnémeti Ferdinandy Béla (1859-1919) - újságíró, a honvédelmi minisztériumban fogalmazó valamint segédtitkár. Első felesége Magyar Etelka (1865-1937), Magyar Gyula, fővárosi I. kerületi elöljáró lánya volt. Második felesége pilisi Neÿ Angéla, Neÿ Ferenc lánya.
Béla (született 1887) (Magyar Etelkától), biztosítási felügyelő. 1913-1919 között a Földművelési Minisztériumban titkár, később a munkácsi hegyvidéki, majd a zsolnai felvidéki kirendeltségnél dolgozott. Az 1920-as évek elején kezdett újságírói tevékenységbe, Budapesten. 1928-ban az újonnan alakult Országos Társadalombiztosító Intézet (OTI) segédfogalmazója lett, 1944-ben már II. osztályú biztosítási felügyelő.
Mihály (1912-1993), író, történész, egyetemi lektor (Neÿ Angélától)
 • Hidasnémeti Ferdinandy Gejza (1864 - 1924) - jogtudós, egyetemi tanár.
  Felesége Bencsik Izabella, gyermekeik:
László (1895-1973), író, ügyvéd
Géza (1902-1950), gépészmérnök, műszaki tanácsos
István (1905-?)
 • Hidasnémeti Ferdinandy Bertalan (1868-1936), miniszteri tanácsos, felesége Hausner Friderika(†Budapest, 1932. április 17., élete 51. évében).[6] Friderika édesanyja Magyar Irma (1859-1936) volt, szintén Magyar Gyula, fővárosi I. kerületi elöljáró leánya[7] Gyermekeik:
György (1904-1974), orvos, író. Az író Ferdinandy György édesapja.
Sára (1905-1912)[8]
Margit (1910-1982)
Anna (1912-1995)
 • Hidasnémeti Ferdinandy Gyula (1873-1960) - igazságügyi miniszter, belügyminiszter. Felesége Sziklay Klára, akitől két lánya született:
Ferdinandy Ilona (1901-1987),[9] Dr. Cseke György (1902-1975),[10] ügyész neje (Batiz András anyai nagyanyja).
Ferdinandy Klára (1902-?), Benedicty Béla földbirtokos neje.

A család címereSzerkesztés

Ezüstben és vörösben négyelt pajzs, melynek első és negyedik mezejében egy-egy fekete sas, a másodikban és harmadikban zöld halmon egy vörös ruhás férfi, kezében karddal látható egy kerekes ágyú mögött jobbjában kardot tart. Sisakdisz: két nyitott szárny; az egyik félig ezüst és fekete, a másik pedig félig vörös és arany. A kitárt szárnyak között ugyanazon alak látható, aki a második és harmadik mezőben is. Takarók: fekete-ezüst és vörös-arany.

JegyzetekSzerkesztés

 1. A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 58. kötet - 160 - 165. oldal
 2. K 19 - Király Személye Körüli Minisztérium Levéltára - Királyi könyvek - 71. kötet - 352 - 353. oldal
 3. PIM
 4. PIM
 5. Vasárnapi Újság 1906/37
 6. Napi hírek / Napi tudósítások, 1932. április 18. hétfő / 18. oldal. [2016. március 5-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2015. augusztus 20.)
 7. Budapesti Negyed 25. 1999/3. - Bal oldali falsírboltok
 8. Vasárnapi Ujság, 1912/23
 9. famiylsearch.org Cseke Györgyné Ferdinandy Ilona gyászjelentése
 10. familysearch.org Cseke György gyászjelentése

ForrásokSzerkesztés

 • Nagy Iván: Magyarország családjai
 • Csoma József: Abaúj Torna vármegye nemesi családjai
 • Magyar életrajzi lexikon, 1981
 • Magyar írók élete és munkái VIII. kötet, 1992
 • Magyar irodalmi lexikon
 • Kempelen Béla: Magyar nemes családok