Ferenczy József (református lelkész)

református lelkész

Ferenczy József (Rimaszombat, 1797Ránk, 1873. július 7.) teológiai doktor, református lelkész, a Tiszáninneni Református Egyházkerület esperese.

Ferenczy József
Életrajzi adatok
Született 1797
Rimaszombat
Elhunyt 1873. július 7. (75-76 évesen)
Ránk
Munkássága
Vallás protestantizmus
Felekezet református
Gyülekezet Abaúji egyházmegye

Hivatal esperes
Hivatali idő 1853-1862
Elődje Futó Sámuel
Utódja Átányi József

Hivatal esperes
Hivatali idő 1868-1873
Elődje Futó Dániel
Utódja Fodor Pál

ÉleteSzerkesztés

Rimaszombatról származott, a gimnáziumi és teológiai tanulmányait Sárospatakon végezte. 18241826 között Miskolcon tanárkodott; majd Utrechtbe ment, ahol 1826. június 30-án beiratkozott az egyetemre és 1829-ben teológiai doktori oklevelet nyert. 1830-ban Sárospatakra hívták meg lelkésznek. Kitűnő szónok volt; ezért az 1832–36-os pozsonyi országgyűlésen mint egyházi szónok vett részt. 1836 májusában lett kassai lelkész és 1853 szeptemberétől 1862 áprilisáig, illetve 1868 nyarától az abaúji egyházmegye espereseként működött. 1855-ben a bécsi tanácskozáson is jelen volt.

MunkáiSzerkesztés

  • Disputatio theol. inaug. De consilio et causis proditionis Judae. Traj. ad Rh., 1829.
  • Beköszöntő papi beszéd a hivatalnak s boldogságának feltételeiről, melylyel papi hiavatalát, a sárospataki helv. vallástételt követő gyülekezetben 1830. eszt. május 2. napján elkezdette. Sárospatak, 1830.
  • Halotti beszéd az időnek helyes használásáról, melyet… Vékey Károly… Zemplénmegye tiszteleti alügyészének… utolsó tisztességére a s.-a.-ujhelyi helv. vallást követők templomában 1830. nov. 14. tartott. Sárospatak, 1830.
  • Gyászbeszéd Első Ferencz ausztriai császár és apostoli magyar király ő felsége emlékére márcz. 15. 1835. Pozsony.
  • Vallás az erény alapja. Gyászbeszéd Kóji Comáromi István urnak emlékére, közkivánatból, a gönczi helv. vall. egyházban jan. 14. 1846. mondotta dr…. Kassa.
  • Az abaúji helv. hitv. egyházmegyei gyámintézeti pénztár állapotja 1828–1846. Kassa, 1846.
  • Gyászbeszéd József cs. kir. főherczeg Magyarország nádora ő fensége emlékére márcz. 9. 1847. Kassa.

ForrásokSzerkesztés