Filó Lajos (lelkész)

Filó Lajos (Losonc, 1828. október 31.Nagykőrös, 1905. december 11.) református lelkész, teológus, egy ideig a Budapesti Református Teológiai Akadémia tanára.

Filó Lajos
Magyarország
19. század
Élete
Született 1828. október 31.
Losonc
Elhunyt 1905. december 11. (77 évesen)
Nagykőrös
Pályafutása
Iskola/Irányzat református teológia
Fontosabb művei A keresztyén hit védelme

ÉleteSzerkesztés

Filó János és Szentpéteri Zsuzsánna fia és Filó János lelkész testvéröccse. Tanulmányait szülőhelyén kezdte, majd a kecsmekéti református kollégiumban teológiát végzett. 1857-ben kecskeméti tanár, kopácsi lelkész, 1858-ban tiszteletbeli egyházkerületi aljegyző, tanácsbíró, pesti teológiai tanár és a pesti református népiskolák és nevelőintézetek felügyelője lett. 1860-ban külföldi egyetemekre ment, Genfben és Edinburghban tanult. Hazajövén 1861-ben Nagykőrös választotta lelkészének, ahol egyházkerületi és egyházmegyei tanácsbíró, a tanítóképesítő bizottság elnöke, konventi tag és zsinati jegyző volt. A dunamelléki egyházkerület Dobos lemondása után 1882-ben főjegyzőül választotta; de erről a tisztségéről 1884-ben lemondott. Filó a Révész Imre által vezérelt orthodox irány buzgó híve volt.

Arcképe, kőnyomat, a Fördős. Kecskeméti Lelkészi Tárában (Pest, 1871. III. füzet.)

ÍrásaiSzerkesztés

Cikkei megjelentek a Protestáns Naptárban (1856-57.), a Protestáns Népkönyvtárban (1857), Sárospataki Füzetekben (1857-61. 1863. 1866.), a Magyar Prot. Egyh. és Isk. Figyelmezőben, a Magyar Tanügyben, az Ev. Protestáns Lapban (1878), Czelder Figyelőjében, Fördős Papi Dolgozataiban (1860.), a Kecskeméti Lelkészi Tárban, a Gyakorlati Lelkészetben (egyházi beszédek) az Ellenőrben (zsinati levelek), az Erdélyi Protestáns Közlönyben (1871. Spurgeon a babtista szónok), a Sárospataki Lapokban (1893. Multunk, adalék a pátens történetéhez, 1860. okt. 11. irta Pesten a Bécsből hazajött br. Vay Miklós által hozott hirek hatása alatt tartott tanácskozás szellemében.)

MunkáiSzerkesztés

 • Halotti beszéd néhai Kármán-Kis Julia hamvai felett Kecskeméten nov. 14. 1854. Kecskemét. 1855. (Tatai András tanár halotti beszédével együtt.)
 • Rapport sur ľEglise de Hongrie.... Genf, 1861. (Különnyomat a La semaine religieuse-ből.)
 • Feltámadás és a spiritualismus, vagyis védelme a Jézus testi föltámadása igazságának a tudomány szempontjából. Kecskemét, 1862.
 • A keresztyén hit védelme a Krisztus feltámadása kérdésében vagyis szellőztetése Ballagi Mór Tájékozásának. Kecskemét, 1863.
 • Egyházi beszédek. 1. füzet. Ünnepi és alkalmi beszédek. Kecskemét, 1872. (Több nem jelent meg. Ism. Prot. Egyh. és Isk. Lap.)
 • Ima és emlékbeszéd. Tartotta Deák Ferencz gyászünnepélyén 1876. febr. 8. a nagykőrösi ref. templomban. Bpest, 1876.
 • Keresztyén hittan, a református vallásu elemi iskolák IV. osztálya számára. Bpest, 1881. A dunamelléki ref. egyházkerület kiadványai III. Ism. Sárospataki Lapok.)

Levelei Erdélyi Jánoshoz. Kecskemét, 1857. máj. 20. aug. 22. és szept. 15. az Erdélyi Tárban.

ForrásokSzerkesztés

JegyzetekSzerkesztés


További információkSzerkesztés

 • Gulyás Pál: Magyar írók élete és munkái – új sorozat I–XIX. Budapest: Magyar Könyvtárosok és Levéltárosok Egyesülete. 1939–2002.  
 • Horváth György: A gyönki Helikon hegyének poétái. [Szekszárd, 2004.] Séd Ny. Kft.
 • Magyar életrajzi lexikon I-II. Főszerk. Kenyeres Ágnes. Bp., Akadémiai Kiadó, 1967-1969. ill.
 • Balanyi Béla-Rácz Lajos-Ványi Jenő: Új nagykőrösi athenas I. A nagykőrösi temetőkben nyugvó híres emberek. Nagykőrös, Arany János Társaság, 1994.
 • A Pallas nagy lexikona, az összes ismeretek enciklopédiája. 1-16 k. (17-18. pótk. Szerk. Bokor József). Bp., Pallas-Révai, 1893-1904.
 • Révai nagy lexikona. Bp., Révai, 1911-. 14 db.
 • Görföl Tibor-Kránitz Mihály: Teológusok lexikona. Bp., Osiris Kiadó, 2002.
 • Tolnai új világlexikona. Bp., Tolnai, 1926-1933.
 • Új magyar életrajzi lexikon. Főszerk. Markó László. Bp., Magyar Könyvklub.
 • Világlexikon. A tudás egyeteme. Bp., Enciklopédia, 1925.
 • Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon. Szerk. Ladányi Sándor. 3. jav., bőv. kiadás. Budapest: Magyarországi Református Egyház Zsinati Irodája. 1977. ISBN 963-7030-15-8