Filep Tamás Gusztáv

Filep Tamás Gusztáv (Budapest, 1961. augusztus 3.) magyarországi kisebbségkutató és művelődéstörténész, a (cseh)szlovákiai magyar irodalom-, sajtó-, valamint eszmetörténet kutatója.

Filep Tamás Gusztáv
Született 1961augusztus 3. (59 éves)
magyar Budapest, Magyarország
Nemzetisége magyar
Foglalkozása történész
Iskolái Eötvös Loránd Tudományegyetem (1999-2004)
Kitüntetései Lőrincz Csaba-díj

ÉleteSzerkesztés

1986–1988 között az ef-Lapok folyóirat szerkesztője, 1989–1991 között az Unió (Szabadelvű Unió, Ellenzéki Unió) folyóiratban publikált, 1990–1991-ben a Regio folyóirat megbízott főszerkesztője volt.

1999-2004 között végzett az Eötvös Loránd Tudományegyetem könyvtár szakán.

2014-től az MTA TK Kisebbségkutató Intézetben dolgozik.

Kutatási területei a magyar nemzeti kisebbségek eszme-, politika- és művelődéstörténete, a 20. század első felének magyar filozófiatörténete és Kemény Zsigmond közírói munkássága. Körültekintő forrásfeltáró és -elemző tanulmány- és esszékötetei a (cseh)szlovákiai magyar kultúrtörténet fontos forrásai.

Nagybátyja Filep Tibor történész, sakkozó.

Díjak, elismerésekSzerkesztés

Fontosabb publikációiSzerkesztés

 • Az ellenállás vize. Jegyzetek, kísérletek, portrévázlatok; Széphalom Könyvműhely, Bp., 1993
 • Filep Tamás Gusztáv–Tóth László: Próbafelvételek. A (cseh)szlovákiai magyar irodalomról, 1918–1995. Esszék, tanulmányok, vázlatok; Kalligram, Pozsony, 1995
 • Koncsol László; Nap, Dunaszerdahely, 1997 (Műhely)
 • Zalabai Zsigmond; Nap, Dunaszerdahely, 1998 (Műhely)
 • A (cseh)szlovákiai magyar művelődés története, 1918–1998, 1-4.; szerk. Tóth László, Filep Tamás Gusztáv; Ister, Bp., 1998–2000 ISBN 963-85870-0-8
  • 1. Történelem – demográfia és szociológia – nyelvhasználat és nyelvfejlődés – a mindennapok kultúrája – vallás és egyház; 1998
  • 2. Oktatásügy – közművelődés – sajtó, rádió, televízió; 1998
  • 3. Irodalom, tudomány, könyvkiadás – színház – képzőművészet – ének, zene – tánc; 1999
  • 4. Művelődéstörténeti kronológia – könyvészet – mutatók; kronológia, bibliográfia, mutatók összeáll. Tóth László és Filep Tamás Gusztáv; 2000
 • 2001 Joó Tibor: Történetfilozófia és metafizika – Válogatott írások. Budapest. (Szerk.) ISBN 963 9243 18 3
 • Kedves Rezső! Drága Bió! Peéry Rezső és Szalatnai Rezső levelezése; szerk., jegyz. Filep Tamás Gusztáv; Present–Noran, Bp., 2001
 • Viszolygás a várostól. A szerb társadalomtudomány Milošević Szerbiájáról; vál. Szerbhorváth György, szerk. Bárdi Nándor, Filep Tamás Gusztáv, ford. Barthos Lehel et al.; Teleki László Alapítvány, Bp., 2002 (Regio könyvek)
 • A hagyomány felemelt tőre. Válogatott és új esszék, tanulmányok az 1918–1945 közötti (cseh)szlovákiai magyar kultúráról; Ister, Bp., 2003
 • Zalabai Zsigmond, 1948–2003; Nap, Dunaszerdahely, 2004 (Műhely)
 • Filep Tamás Gusztáv–G. Kovács László: Rákos Péter. 1925–2002; Nap, Dunaszerdahely, 2005 (Műhely)
 • A humanista voksa. Írások a csehszlovákiai magyar kisebbség történetének köréből 1918–1945; Kalligram, Pozsony, 2007 ISBN 9788071499305
 • Tóth László; Nap, Dunaszerdahely, 2010 (Műhely)
 • Főhatalomváltás Pozsonyban 1918–1920. Események, történések egy hírlap közleményeinek tükrében; Kalligram, Pozsony, 2010 (Pozsony város történetei)
 • Az ellenzék feladata. Törköly József színterei; összeáll., utószó Filep Tamás Gusztáv, szöveggond., jegyz. Filep Borbála Anna és Filep Tamás Gusztáv; Gömör-Kishonti Múzeum Egyesület, Rimaszombat, 2012 (Gömör-kishonti téka)
 • Tábori bűnös Budapestje; szerk., tan., képvál. Buza Péter, szöveggyűjtemény összeáll., jegyz. Filep Tamás Gusztáv; Bp-i Városvédő Egyesület–OSZK, Bp., 2013 (Budapest könyvek)
 • Agorák kora. Tanulmányok, esszék, cikkek; Méry Ratio–Kisebbségekért-Pro Minoritate Alapítvány, Šamorín–Bp., 2014 (Pro minoritate könyvek) ISBN 978-80-8160-034-0
 • 2014 Kemény Zsigmond – Eszmék és jámbor óhajtások: Válogatott publicisztikai írások. Kolozsvár. (Szerk.) ISBN 978-973-26-1104-3
 • 2015 Az Új Élet folyóirat ideológiája. In: Bárdi Nándor – Filep Tamás Gusztáv – Lőrincz József (szerk.): Népszolgálat – A közösségi elkötelezettség alakváltozatai a magyar kisebbségek történetében. Pozsony, 114-136.
 • Népszolgálat. A közösségi elkötelezettség alakváltozásai a magyar kisebbségek történetében; szerk. Bárdi Nándor, Filep Tamás Gusztáv, Lőrincz D. József; Kalligram, Pozsony, 2015 (Regio könyvek)
 • Kuncz Aladár: Egy márványdarab. Novellák, karcolatok, tárcák, jegyzetek, dráma; gyűjt., szöveggond. Filep Tamás Gusztáv, Varga Ágnes; Kriterion–OSZK, Kolozsvár–Bp., 2015 (Kuncz Aladár összegyűjtött munkái)
 • Ünnep és felejtés. Emlékezet, identitás, politika; szerk. Filep Tamás Gusztáv; Pesti Kalligram, Bp., 2018
 • Joó Tibor. A szellemtörténet és a magyar nemzeteszme; Századvég, Bp., 2019
 • Ligeti Ernő. Egy urbánus transzszilvanista; MMA, Bp., 2019
 • "Azt hittem egykor, hogy csapatmunkában veszek részt". Beszélgetések kisebbségkutatókkal; Kriterion, Kolozsvár, 2019

ForrásokSzerkesztés