Finn Szociáldemokrata Párt

Finn Szociáldemokrata Párt (finnül: Suomen Sosialidemokraattinen Puolue) egy finnországi politikai párt.

Finn Szociáldemokrata Párt
Suomen sosialidemokraattinen puolue

Adatok
Elnök Antti Rinne

Alapítva 1899
Ifjúsági tagozat Demarinuoret
Pártújság Demokraatti
Tagok száma 40.000 (2017)

Ideológia szociáldemokrácia
Politikai elhelyezkedés balközép
Nemzetközi szövetségek Szocialista Internacionálé
Európai párt Európai Szocialisták Pártja
EP-frakció Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége
Hivatalos színei vörös
Weboldala


Története szerkesztés

A pártot 1899-ben alapították Finnország Munkáspártja néven, jelenlegi nevét az 1903-as forssai kongresszuson vették fel. 1906-tól kezdve kisebb megszakításokkal Finnország legnagyobb pártja. A párt szavazóbázisát a munkások, az alkalmazottak, a hivatalnokok és az értelmiségiek alkotják. A párt tagja a Szocialista Internacionálénak és az Európai Szociáldemokrata Pártnak.

1937 óta szinte az összes kormányban részt vettek, kivéve a pártszakadás időszakát és az 1991 és 1995 közötti ellenzéki időszakot. Az 1918-as polgárháború után a baloldali radikalizmust elvető irányzat volt a meghatározó, a kommunistákkal való együttműködést elutasították. Ennek köszönhető, hogy a II. világháborút követően csökkent a kommunisták befolyása az országban. Az 1952-es kongresszuson a párt egy, a demokratikus szocializmusba való átmenetről szóló programot fogadott el, amely elvetette a termelő eszközök köztulajdonba vételét. Az 1957 és 1963 közötti időszakban, Väinö Tanner pártelnöksége idején a pártonbelüli ellenzék egy része elhagyta a pártot, megalapítva a Munkásság és Kisparasztság Szociáldemokrata Unióját. Az FSZDP a 20. század utolsó évtizedeiben a jóléti állam ideológiáját képviselte, elvetette a központosítást, bürokráciamentességet és egyenjogúságot követelt mindenkinek.

Források szerkesztés

  • Bereczki András: Finnország. In: Európai politikai rendszerek. (Osiris Kézikönyvek.) Szerk. Kardos József, Simándi Irén. Bp. 2002. 187–206.
  • Dolmányos István: Finnország története. Bp. 1972.
  • Finnország története. Szerk. Halmesvirta, Anssi. Debrecen, 2001.
  • Gombos József: Finnország politikatörténete, 1809–1917. Szeged, 1994.
  • Gombos József: A két világháború közötti Finnország politikatörténete, 1918–1939. Szeged, 1997.
  • Gombos József: A finn második köztársaság politikatörténete, 1944–2000. Szeged, 2001.
  • Huotari, Juhani: Finnország. Az Európai Unió a változó világban. Változó világ 46. Bp. 2001.
  • Ki kicsoda Finnországban. Száz híres finn élete és munkássága. Szerk. Maticsák Sándor. Debrecen, 1999.
  • Klinge, Matti: Finnország rövid története. Nyíregyháza, 1993.