A Fitz József-könyvdíjat az egykori Művelődésügyi Minisztérium alapította 1988-ban; első ízben 1989-ben adták át. A díjat könyvtárak, könyvtárosok szavazatai alapján az előző évben Magyarországon megjelent legjelentősebbnek tartott könyvnek ítélik oda. (Az alábbi lista a díj átadásának éve szerint van rendezve, tehát a felsorolt könyvek kiadási éve mindig a megelőző év.)

Díjazottak szerkesztés

1989 szerkesztés

1990 szerkesztés

1991[1] szerkesztés

 1. Barczy Zoltán-Somogyi Győző: Királyért és hazáért (Corvina)
 2. Az emberiség krónikája (Officina Nova)
 3. Gazdag Erzsi: Meseforrás (Gazdag Erzsi Irodalmi Kuratórium)
 4. Márai Sándor: Napló-sorozat (Akadémia és Helikon Kiadó)
 5. Mészöly Miklós: Wimbledoni Jácint (Szépirodalmi)

1992 szerkesztés

1993 szerkesztés

1994[2] szerkesztés

 1. Kósa Csaba: Félhold és kétfejű sas – A magyarság története 2. (Tankönyvkiadó)
 2. A keresztény világ atlasza (Helikon)
 3. Királyok könyve (Officina Nova)
 4. Magyar népmesék (Móra)
 5. Kodály Zoltán: Magyar zene, magyar nyelv, magyar vers (Szépirodalmi)

1995[3] szerkesztés

 1. Halász György (szerk.): Britannica Hungarica Világenciklopédia (Magyar Világ)
 2. Benedek ElekMühlbeck Károly: Toldi Miklós. Arany János balladája nyomán (Méliusz, Debrecen)
 3. Szemtanú sorozat (Park)
 4. Páskándi Géza: Magyar három király (Antológia, Lakitelek)
 5. Zala Mária (szerk.): Szentek lexikona (Dunakönyv)

1996[4] szerkesztés

 1. Parazsat evő paripa. Vál. és átdolg. Ágh István (Officina Nova)
 2. SH atlasz sorozat (Springer Hungarica)
 3. Nagy Elemér: Az építő Kós Károly (Balassi Kiadó–Kós Károly Alapítvány–Polis Kiadó)
 4. Az Osiris Kiadó társadalomtudományi tankönyvei
 5. Magyar nagylexikon (Akadémiai Kiadó)

1997[5] szerkesztés

 1. Világ-Egyetem sorozat (Kulturtrade K.)
 2. Gerő András et al.: Volt egyszer egy Magyarország. A századvég és a századelő világa (Magyar Nemzeti Múzeum–Balassi K.)
 3. Nagy magyar mesemondók sorozat (Unikornis K.)
 4. Osiris klasszikusok sorozat
 5. Rónai Mihály András: Nyolc évszázad olasz költészete (Magvető)

1998 szerkesztés

1999[6] szerkesztés

 1. Komáromi Gabriella: A gyermekkönyvek titkos kertje. Pannonica Kiadó, 1998
 2. Benedetta Gallizia di Vergano: Az óra / A Műkincshatározó sorozatból. Officina Nova, 1998
 3. Magyar szókincstár. Főszerk. Kiss Gábor. Tinta Könyvkiadó, 1998
 4. Petőfi Sándor élete és kora. Írta és összeállította: Kerényi Ferenc. Unikornis, 1998
 5. Horváth Péter: Miről mesél a múlt? Törté­nelem és társadalomismeret 10–12 éveseknek. Nemzeti Tankönyvkiadó, 1998

2000[7] szerkesztés

 1. Kortárs magyar művészeti lexikon (főszerk. Fitz Péter). Bp. 1999, Enciklopédia
 2. Magyar Kódex 1–2. Bp. 1999, Kossuth K.
 3. Romsics Ignác: Magyarország története a XX. században. Bp. 1999, Osiris
 4. Magyarország védett növényei. Bp. 1999, Mezőgazd. K.
 5. Gerle János, Lugosi László: A szecesszió Budapesten. Bp. 1999, Magyar Könyvklub

2001 szerkesztés

 • Gergely Anikó: Magyar kóstoló. – Bp.: Vince Kiadó
 • Kalandozás a keresztény művészet világában. – Bp.: Athenaeum
 • Nagy képes millenniumi hadtörténet. -Bp.: Rubicon – Aquila
 • Pannonhalma: a hegyen épült város. – Bp.: Magyar Könyvklub – Pannonhalmi Apátság
 • Vámos Miklós: Apák könyve. – Bp.: Ab Ovo
 • Kortárs Magyar Művészeti Lexikon (szerk.: Fitz Péter) – Bp., Enciklopédia Kiadó

2002 szerkesztés

 • Magyar történelmi városok (szerk. Karádi Ilona). – Bp: Magyar Könyvklub
 • Bús János–Szabó Péter: Béke poraikra. – Bp.: Varietas 93 Kft.
 • Magyar építészet sorozat, Buzás Gergely: Gótika és kora reneszánsz. –Bp.: Kossuth
 • Esti tündérmesék / összeállította Boldizsár Ildikó. – Bp.: Novella
 • Faludy György: Latin költészet. – Bp.: Glória

2003 szerkesztés

 • Kincsek a nemzet könyvtárából / szöveg: Monok István; fotók: Hapák József és Száraz Miklós György: Magyarország csodái. Budapest, 2002. Magyar Könyvklub
 • Szabó Magda: Für Elise. Budapest, 2002. Európa
 • Gall, Antony: Kós Károly műhelye. Tanulmány és adattár Budapest, 2002. Mundus
 • Pap János: Hang – ember – hang: rendhagyó hangantropológia. Budapest, 2002. Vince Kiadó
 • Bölcsics Márta–Csordás Lajos: Budapesti Krúdy-kalauz. Budapest, 2002. Helikon

2004 szerkesztés

 • Kolta Magdolna: Képmutogatók: A fotográfiai látás kultúrtörténete. – [Kecskemét] : Magyar Fotográfiai Múzeum, 2003. – 193 p. : ill. – (A magyar fotográfia történetéből; 29)
 • Könyvtárosok kézikönyve (szerk. Horváth Tibor ; Papp István). 5. köt. Segédletek / [írták] Poprády Géza, Berke Zsuzsa, Hegyközi Ilona; a mutatót összeáll. Papp István. – Osiris, 2003. 454 p.
 • Mednyánszky: Kiállítás a Magyar Nemzeti Galériában. Kossuth, 2003. 414 p.
 • Varró Dániel: Túl a Maszat-hegyen. – Magvető, 2003. 205 p.
 • Walker, Alan: Liszt Ferenc. – Budapest : Editio Musica. 1.: A virtuóz évek, 1811–1847. – 2., jav. kiad. – 2003. 479 p. ; 3. köt.: Az utolsó évek, 1861–1886. – 2003. – 557 p.

2005 szerkesztés

 • Kalotás Zsolt: Nemzeti parkok Magyarországon. Természet és táj. Alexandra
 • Kányádi Sándor: Zümmögő. Holnap Kiadó
 • Képes magyar zenetörténet. Szerk. Kárpáti János. Rózsavölgyi és Társa
 • Laczkó Krisztina–Mártonfi Attila: Helyesírás. Osiris
 • Laubier, Guillaume de – Bosser, Jacques: A világ legszebb könyvtárai. Korona

2006 szerkesztés

 • Világirodalom (főszerk.: Pál József).- Akadémiai Kiadó Rt.
 • Magyar művelődéstörténeti lexikon. Balassi Kiadó
 • Reich Károly [Album.] Szerk. Kratochwill Mimi. Nap Kiadó
 • Barbier, Frédéric: A könyv története. Ford. Balázs Péter. Osiris
 • Deáky Zita – Krász Lilla: Minden dolgok kezdete. A születés kultúrtörténete Magyarországon a XVI–XX. században. Századvég Kiadó

2007 szerkesztés

 • Faludy György: A Pokol tornácán. Pécs: Alexandra. – Faludy György: Karoton. Pécs : Alexandra
 • Gáborjáni Szabó Botond, Hapák József: A Debreceni Református Kollégium kincsei. – Debrecen : Blende Bt.
 • Sisa József: A magyar klasszicizmus. – Bp.: Corvina. (Stílusok – korszakok; 4)
 • Monok István–Buda Attila: A magyar bibliofília képeskönyve. Bp. : Korona – OSZK
 • Rózsa György: Magyar elsők – Bp.: Kossuth. + Krónika, 1956 (főszerk. Izsák Lajos). – Kossuth; Tekintet Alapítvány

2008 szerkesztés

 • Gyenge Zoltán: Kierkegaard élete és filozófiája. – Máriabesnyő ; Gödöllő : Attraktor K.
 • A világ tizenkét tételben : versolvasókönyv gyermekeknek (szerk. Falcsik Mari). – Budapest : Helikon
 • Magyarország emlőseinek atlasza (szerk. Bihari Zoltán, Csorba Gábor, Heltai Miklós). – Budapest : Kossuth
 • Romsics Ignác: A 20. század képes története : Magyarország története – világtörténet. – Budapest : Rubicon
 • Hermann Róbert, Molnár András: Saját utamat jártam : Batthyány Lajos miniszterelnök, 1807–1849. – Zalaegerszeg : Zala Megyei Levéltár

2009 szerkesztés

 • Hétköznapi élet Mátyás király korában. – Bp. : Corvina Kiadó
 • Óz, a csodák csodája. – Bp. : General Press Kiadó
 • Magyarországi barokk kertművészet. – Bp. : Helikon Kiadó
 • Magyarország története képekben, valamint Petőfi Sándor élete és költészete. – Bp. : Osiris Kiadó
 • Ady, a portrévá lett arc: Ady Endre összes fényképe. – Bp. : Petőfi Irodalmi Múzeum

2010 szerkesztés

 • Surányi Imre: Az Egri Főegyházmegyei Könyvtár könyvritkaságai – válogatás a 11–19. századokban megjelent kéziratos és nyomtatott művek közül. – Eger: Líceum Kiadó
 • Boldizsár Ildikó–Szegedi Katalin: Királylány születik. – Bp.: Naphegy Kiadó
 • Pannon Enciklopédia – a magyar építészet története: kitekintéssel a Kárpát-medence egészére. – Bp.: Urbis Könyvkiadó

2011 szerkesztés

2012 szerkesztés

 • Deáky Zita: „Jó kis fiúk és leánykák” : A kisgyermekkor történeti néprajza Magyarországon. Budapest: Századvég
 • Kengyel Miklós: Perkultúra: a bíróságok világa. – Budapest: Dialóg Campus
 • Képes magyar zenetörténet (szerk. Kárpáti János). – Budapest: Rózsavölgyi és Társa Kiadó

2013 szerkesztés

 • Levélben értesítsen engem! Kortársak Széchényi Ferenc könyvtáralapításáról / szerk., a leveleket vál. és sajtó alá rend. Deák Eszter és Zvara Edina. – Budapest: OSZK-Kossuth
 • Nyáry Krisztián: Így szerettek ők: magyar irodalmi szerelmeskönyv. – Budapest: Corvina
 • Elfelejtett lények boltja (szerk. Lovász Andrea; [írták Bátky András et al.] ; [ill. Gyöngyösi Adrienn et al.]). – Szentendre: Cerkabella

2014 szerkesztés

 • Kovács Emőke: Régi idők Balatonja. – Budapest: Széphalom Könyvműhely
 • Umberto Eco: A legendás földek és helyek története. – Budapest: Európa
 • Hajdu Edit: Magyar szőlőfajták. – Budapest: Mezőgazda Kiadó

2015 szerkesztés

 • Berg Judit: Lengemesék. – Budapest: Sanoma
 • Natura 2000 (szerk. Haraszthy László). – Csákvár: Pro Vértes Alapítvány
 • Jalsovszky Katalin, Tomsics Emőke, Toronyi Zsuzsanna: A magyarországi zsidóság képes története. Budapest: Vince

2016 szerkesztés

 • 100 magyar népmese. – Pécs: Alexandra
 • Csányi Vilmos: Íme, az Ember. – Budapest: Libri
 • Podhorányi Zsolt: Mesélő kastélyok. – Budapest: Kossuth

2017 szerkesztés

 • Árnyékban éles fény vagy – A Radnóti-házaspár fényképei / szerk. Krähling Edit -Budapest: Jaffa
 • Mesélő Budapest / Tittel Kinga - Budapest: Kolibri
 • Emlékeim, naplótöredékek, levelek / Munkácsy Mihály -Budapest: Szépmíves

Jegyzetek szerkesztés

 1. Kiosztották a Fitz-díjakat. In: Fejér Megyei Hírlap, 1991. augusztus (47. évf., 203 sz., p. 5.) 
 2. Könyvtári Levelező/lap, 1994/8., 39. o.
 3. Könyvtári Levelező/lap, 1995/7–8., 41. o.
 4. [1]
 5. [2]
 6. [3]
 7. Archivált másolat. [2006. augusztus 23-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2017. február 26.)

Külső hivatkozások szerkesztés