Fiume kormányzóinak listája

Fiume kormányzói Fiume város és csatolt részei kormányzója voltak, hatáskörük ugyanakkor kiterjedt a teljes horvát-magyar tengerpart tengerészeti ügyeire is. A kormányzót a mindenkori magyar király nevezte ki. Fiumét és tágabb környezetét, vagyis a magyar tengermelléket Mária Terézia csatolta Magyarországhoz egy rendeletében 1779. április 29-i hatállyal. A magyar országgyűlés meglehetősen nehezen, csak 1807-ben emelte törvényerőre ezt.

Kormányzói Palota

A Magyar Tengermellék a napóleoni háborúk későbbi szakaszában, a schönbrunni békeszerződés értelmében 1809–1814 között francia megszállás alá került, a Francia Császársághoz tartozó külbirtok, az Illír tartományok részeként. A francia közigazgatás bevezette a francia polgári törvénykönyvet (code civil). Miután az osztrákok 1814-ben visszafoglalták, 1816-tól az új Habsburg koronatartomány, az Illír Királyság része lett, majd 1822. július 25-én a teljes korábbi tengermelléket visszacsatolták Magyarországhoz. Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc egyik következményeként 1849. október 24-én Horvátország egy tartományaként volt kezelve. A kiegyezés egyik hozadéka volt a magyar–horvát kiegyezés (1868), aminek értelmében Fiume város a Magyar Szent Korona Országainak csatolt része lett, míg az egykori tengermellék többi része Horvát–Szlavónország része maradt, de végleges megállapodás csak 1870-re született, így csak ekkor nevezték ki Fiume első magyar kormányzóját 1848 óta. 1920-ban, a város önálló állammá alakulásával e tisztség megszűnt.

A tisztséget betöltők listájaSzerkesztés

Név hivatal kezdete hivatal vége párt megjegyzés
Majláth József 1779. április 29.
1783.
visszamenőleg 1776. október 20-a óta az akkor létrehozott rövid életű Szererin vármegye főispánjaként, aminek egyik városa volt
Almássy Pál
1783.
1788.
Szapáry János
1788.
1791.
Pászthory Sándor
1791.
1801.
Klobusiczky József
1801.
1809. október 14.
idegen fennhatóság alatt
1809. október 14.
1822. július 25.
A schönbrunni béke értelmében 1809-ben az Illír tartományok fennhatósága alá került a Magyar Tengermellék, majd a napóleoni háborúk végeztével 1814-ben osztrák, majd 1822-ben újfent magyar lett.
Ürményi Ferenc 1822. július 26.
1837.
Kiss Pál
1837.
1848. április 22.
Erdődy János 1848. április 23. 1848. augusztus 31.
horvát fennhatóság alatt
1849. október 24.
1867. április 6.
Josip Jelačić a Magyar Tengermelléket 1848. augusztus 31-én elfoglalta és önkényesen Horvátországhoz csatolta, ami hivatalosan csak 1849. október 24-én történt meg, a forradalom leverése után.
Cseh Ede 1867. április 6. 1870. július 29.
?
mint királyi biztos, Ferenc József gesztusaként a magyarok felé a teljes korábbi Tengermellék területén
Zichy József 1870. július 30. 1872. december 5.
Deák Párt
A horvát-magyar kiegyezés, illetve a további megállapodások értelmében csökkentett terület, vagyis csak Fiume város és közvetlen környéke került vissza Magyarországhoz (ez az állapot a monarchia bukásáig fenn is maradt)
betöltetlen 1872. december 6. 1873. február 26.
Szapáry Géza 1873. február 27. 1883. november 1.
pártonkívüli (?)
Zichy Ágost 1883. november 2. 1892. március 6.
pártonkívüli (?)
Batthyány Lajos 1892. március 7. 1896. október 2.
Szabadelvű Párt
Abele Rezső 1896. október 3. 1897. július 14.
?
Gaál Tibor 1897. július 15. 1897. november 23.
?
kormányzóhelyettesként a kormányzóság vezetője
Szapáry László 1897. november 24. 1903. augusztus 2.
Szabadelvű Párt
egy vesztegetési botrányba bukott bele
Gaál Tibor 1903. augusztus 3. 1903. december 10.
?
kormányzóhelyettesként a kormányzóság vezetője
Roszner Ervin 1903. december 11. 1905. február 17.
Szabadelvű Párt
Gaál Tibor 1905. február 18. 1905. október 17.
?
kormányzóhelyettesként a kormányzóság vezetője
Szapáry Pál 1905. október 18. 1905. december 26.
?
Gaál Tibor 1905. december 27. 1906. április 4.
?
kormányzóhelyettesként a kormányzóság vezetője
Károlyi György 1906. április 5. 1906. április 24.
Szabadelvű Párt
hivatalát nem foglalta el, kinevezése után egy héttel a Szabadelvű Párt is megszűnt, így Gaál Tibor vezette tovább kormányzóhelyettesként a kormányzóságot
Nákó Sándor 1906. április 25. 1909. december 7.
Alkotmánypárt
Wickenburg István 1909. december 8. 1917. július 31.
pártonkívüli (?)
1910. november 13-ig kormányzóhelyettes, majd kormányzó
Jekelfalussy Zoltán 1917. augusztus 1. 1918. október 29.
?

ForrásokSzerkesztés