Forgómozgás

a test minden pontja egy körpályán mozog
(Forgástengely szócikkből átirányítva)

A forgás olyan mozgás, amikor a test minden pontja egy körpályán mozog a testhez rögzített egyenes körül, amelyet a test forgástengelyének nevezünk. Ha tér helyett csak síkban vagyunk, akkor egy pont körül történik a forgás, ezt hívjuk a forgás középpontjának.

A szimmetriatengelye körül forgó gömb

Leírása szerkesztés

A forgás sebességét a szögsebesség (mértékegysége: rad/s) segítségével adhatjuk meg. Az egységnyi ismétlődést a frekvencia (mértékegysége: 1 (ismétlődés)/s, 1 (ismétlődés)/min) vagy a periódusidő (mértékegysége: másodperc, nap…) jellemzi. A periódusidő megmutatja, hogy mennyi idő alatt játszódik le egy mozgásszakasz ismétlődése. Nemzetközileg a nagy T a jele. A frekvencia a periódusidő reciproka: azt a mennyiséget, amely megmutatja az egységnyi idő alatt bekövetkező ismétlődő mozgásszakaszok számát, frekvenciának nevezzük. Jele a kis f.

A szögsebesség vektor magába foglalja a forgástengely és a forgás irányát is a forgás nagysága mellett. A jobbkéz-szabály szerint az óramutató járásával ellenkező forgáshoz a megfigyelő felé mutató vektort rendelünk, az ellentétes forgáshoz pedig ellentéteset.

A szögsebesség változási gyorsasága a szöggyorsulás (2π/s²), amely forgatónyomaték hatására jön létre. A kettő hányadosát – azt, hogy milyen nehéz elindítani, megállítani vagy másképpen megváltoztatni a forgást – a tehetetlenségi nyomaték jellemzi (mértékegysége: m²kg). Jele a θ.

Merev test forgásegyenlete[1] szerkesztés

Merev test rögzített tengely körüli forgásánál az impulzusnyomaték a tehetetlenségi nyomaték és a szöggyorsulás szorzata (perdülettétel), ezért a perdület időbeli deriváltja a következő alakban is felírható:

 

ahol   a test forgásához tartozó szöggyorsulás. Ezt forgásegyenletnek is szokás nevezni.

Ha a forgatónyomaték állandó, akkor a szöggyorsulás is állandó:

 

Az ilyen mozgást gyorsuló forgásnak nevezzük. Ha t=0 időpillanatban a szögsebesség is és a szög is zérus, akkor a szögelfordulás függvénye:

 

Ha a forgatónyomatékok eredője zérus, akkor a szöggyorsulás is zérus, azaz a merev test állandó szögsebességgel forog:  

Forgó merev test kinetikai energiája szerkesztés

 

Ezt a mennyiséget forgási energiának nevezzük.

A tehetetlenségi nyomaték[1] szerkesztés

A rögzített tengelyre vonatkozó tehetetlenségi nyomaték:

 

Néhány jellegzetesebb alakú homogén test tehetetlenségi nyomatéka: szerkesztés

Test Tengely  
Körhenger szimmetriatengely  
erre merőleges tengely  
Üres körhenger szimmetriatengely  
Derékszögű egyenes hasáb éllel párhuzamos tengely  
Kocka súlyponttengely  
Gömb súlyponttengely  
Gömbhéj súlyponttengely  
Ellipszoid c tengely  
Egyenes körkúp szimmetriatengely  

Megfeleltetés a haladó és forgó mozgások között[1] szerkesztés

haladó forgó
út   koordináta   szögelfordulás
sebesség     szögsebesség
gyorsulás     szöggyorsulás
tömeg     tehetetlenségi nyomaték
erő     forgatónyomaték
  mozgásegyenlet  
impulzus     impulzusnyomaték
impulzustétel     impulzusmomentum-tétel
erőlökés     forgólökés
  elemi munka  
  teljesítmény  
  kinetikai energia  
lineáris erőtörvény     lineáris forgatónyomaték-törvény
  lengésidő  

Csillagászat szerkesztés

A csillagászat területén a forgás gyakori mozgásforma. A csillagok, a bolygók és hasonló égitestek forognak a saját tengelyük körül. A forgó rendszerből nézve ez centrifugális gyorsulást okoz, amely némileg módosítja a gravitáció hatását; mennél közelebb vagyunk az egyenlítőhöz és mennél gyorsabb a forgás, annál jobban. Ennek egyik következménye, hogy az egyenlítőn lévő testek súlya kisebb (kevésbé nyomják az alátámasztást), mintha nem forogna az égitest, a másik, hogy a nagyobb forgó égitestek nem szabályos gömb alakot vesznek fel, hanem lapultat.

Egy másik következménye a forgásnak a precesszió. Ahogy a pörgettyű esetén is, ha rá külső erőhatás (pontosabban forgatónyomaték) hat, akkor a pörgettyű tengelye egy kúpfelületet ír le. Ilyen hatással a Földre elsősorban a Nap és a Hold van.

Források szerkesztés

  1. a b c Budó Ágoston: Kísérleti fizika I., Nemzeti Tankönyvkiadó Rt.,1997 , ISBN 963 19 5313 0 

További információk szerkesztés