Fourier-transzformáció

Legyen az függvény Lebesgue-integrálható az intervallumon. Ekkor Fourier-transzformáltja az

függvény.

A Fourier-transzformáció kiterjeszthető a négyzetesen Lebesgue-integrálható függvények terére:

,

ahol az összes függvény integrálható. Ha az intervallum végtelen, akkor ez egy valódi kiterjesztés.

A Fourier-transzformáció disztribúciókra is definiálható.

TulajdonságaiSzerkesztés

Vezessük be a következő műveleteket:

  transzláció
  moduláció
  dilatáció

Ezek a műveletek a következő kapcsolatban vannak a Fourier-transzformációval:

 
 
 

Jelölje   a konvolúciót. Ekkor

 

Legyen   és jelölje   deriváltját  . Ha   és   is integrálható, akkor   mindenütt differenciálható, és

 
 

A Fourier-transzformáció invertálható:

 

Fourier-sorokSzerkesztés

A periodikus függvények Fourier-sorba fejthetők:

 

ahol   az alapfrekvencia, a periódus reciproka.

 • A differenciálható függvények Fourier-sora pontonként konvergens, ami nem igaz minden integrálható függvényre (Kolmogorov konstrukciója).
 • Sőt, van folytonos függvény, aminek Fourier-sora periódusonként egy pontban divergál (Reiman).
 • A Dirichlet-Jordan konvergenciatétel szerint az   korlátos változású függvény Fourier-sora minden   pontban  -beli jobb és bal oldali határértékének számtani közepéhez tart.
 • A négyzetesen integrálható függvények Fourier-sora normában konvergens. Ez a Riesz-Fischer-tétel közvetlen következménye.

PéldákSzerkesztés

 • Háromszögjel:
 
A háromszögjel különböző közelítései

A háromszögjel fázisszögtől függően szinuszos vagy koszinuszos kifejezésekkel közelíthető. A képletekben   jelöli az amplitúdót:

 
 
 • Négyszögjel:
 
A négyszögjel különböző közelítései

Hasonlóan a négyszögjel:

 
 
 • Fűrészfogjel: (növekvő)
 
A fűrészfogjel különböző közelítései

Ugyanígy közelíthetők szinuszos kifejezésekkel a pontra szimmetrikus függvények. Itt a váltakozó előjelek fáziseltolódást eredményeznek:

 
 • Szinuszjel:
 
A szinuszjel abszolút értékének különböző közelítései
 

Diszkrét Fourier-transzformációSzerkesztés

A Fourier-transzformációnak diszkrét változata is van:

 

Sokszor ezt használják a gyakorlatban, mert csak véges sok mintavételezés lehetséges. A függvény értelmezési tartományáról felteszik, hogy diszkrét és véges. Nem tévesztendő össze a Fourier-sorral.

Gyors Fourier-transzformációSzerkesztés

A gyors Fourier-transzformáció (FFT = Fast Fourier Transform) a diszkrét Fourier-transzformált kiszámítására szolgál. Ehhez   egyenközű mintavétel szükséges, ahol  . Műveletigénye  . A mintavételezés frekvenciáját úgy kell választani, hogy legalább kétszer akkora legyen, mint a maximális feldolgozandó frekvencia, különben torz kép jön létre. Több perióduson át kell mintavételezni úgy, hogy a mintavételezés máshova essen az egyes periódusokban. Például, ha a jel frekvenciája 1 kHz, akkor jobb 2100 Hz-cel mintavételezni, mint 2000-rel, és még jobb mondjuk 4100 Hz-cel, vagy még ennél is nagyobb frekvenciával.

A sor:

 

ahol

 

AlgoritmusSzerkesztés

A gyors Fourier-transzformáció egy rekurzív algoritmus, ami az Oszd meg és uralkodj! elvén működik.

Legelőször is idézzük fel, hogy a   pontú diszkrét Fourier-transzformáció a következőképpen definiálható:

 

Legyenek a páros indexű együtthatók

 

és ezek diszkrét Fourier-transzformáltja

 ;

hasonlóan, jelölje a páratlan indexű együtthatókat

 

és legyen ezek diszkrét Fourier-transzformáltja

 .

Ekkor:

 

PszeudokódSzerkesztés

Az algoritmus pszeudokódja:

 

 
 
 
 
 
 
 
 

AlkalmazásokSzerkesztés

A Fourier-transzformációknak és a Fourier-soroknak számos alkalmazásuk van:

 • a valószínűségszámítás, statisztika elméletében
 • a jelfeldolgozásban
 • a hang- és videotechnikában
 • a rezgésanalízisben
 • analóg áramkörök leírásában
 • spektrométerekben
 • differenciálegyenletek megoldásában
 • távközlő rendszerekben
 • az interferometrikus távcsövek (pl. ALMA) jelfeldolgozásában

ForrásokSzerkesztés