Frangepán Bernát

Frangepán Bernát (1452–1529) modrusi gróf, Horvátország leghatalmasabb és leggazdagabb főura, aki anyja útján az Estékkel, neje Aragoniai Aloysia útján magával a nápolyi királyi házzal is rokonságban állt. Apja Frangepán István.

Frangepán Bernát
Született 1453. január 1.
Ozaly
Elhunyt 1529. december 31. (76 évesen)
Gyermekei
Foglalkozása diplomata

IV. Frigyes császár 1443. március 3-án Bécsújhelyen engedélyezte Frangepán István, vegliai és modrusi gróf, királyi tanácsos és örökösei részére, hogy a címerüket pénzeikre verethessék rá.

Modrus ekkoriban a kontinentális Horvátország legjelentősebb településének számított és érthető módon alkalmas helynek látszott, amikor a töröktől fenyegetett területen levő korbáviai püspökség részére amely új székhelyet keresett.

A püspökség áttelepítését végül Frangepán Istvánnak sikerült elérnie 1460-ban.

A város ekkor gazdag, fejlődő település volt, tíz templommal és nagyszámú lakossal. a püspöki katedrálist a városfal keleti oldalában, egy fallal övezett és félkör alakú tornyokkal védett teraszra, a korábbi szt. Márk titulusú templom helyére építették fel.

Frangepán István és fia Bernát velencei segítséggel erősítette meg a vár védelmét. Az állandó helyőrség jelenléte már 1470-ben indokolttá vált, amikor a törökök 20 000 fős sereggel Modrus környékére törtek, felprédálva a modrusi és a szomszédos uradalmak területét.

Modrus hanyatlásának kezdete az 1493-as esztendőre tehető, amikor a Derencsényi Imre horvát-dalmát-szlavón bán vezette horvát seregeket a törökök megsemmisítették a korbáviai síkon.

Ezután még pár évig viszonylagos nyugalomban folyt itt az élet, sőt 1496-ban a várban töltött 20 napot maga Corvin János herceg is.

A török veszély állandósulása miatt a Frangepánok egy biztonságosabb helyen fekvő vár építésébe kezdtek Ogulin közelében, mely idővel a középkori Modrus helyébe lépett.

Frangepán Bernát halála után 1530-ban Modrus vára és helyőrsége a végvidéki katonaság fennhatóság alá került, a lakosság pedig Szlovéniába és nyugat-Magyarországra költözött.

Károlyváros várának 1579. évi felépítése után Modrus stratégiailag jelentéktelenné vált, újjáépítésére nem fordítottak gondot.

ForrásokSzerkesztés