Garasos Tár

Garasos Tár ismeretterjesztő folyóirat volt 1834. január 4-től 1834. március 22.-ig. Összesen 12 száma jelent meg. Periodicitás: hetente.

Garasos Tár
A lap első kötetének címoldala
A lap első kötetének címoldala
Adatok
Típushetilap
OrszágMagyarország

Ismertetése

szerkesztés

1834 elején Lipcsében indult Otto Wigand kiadásában. Szerkesztette és írta Vajda Péter, továbbá megjelentek itt Kisfaludy Sándor, Kunoss Endre, Székács József, Kovács Pál versei is. Wigand pesti lerakata végezte a terjesztést. Az európai penny-magazinok szolgáltak mintául, nagy példányszámú, olcsó lapot szerettek volna létrehozni, de sajnos hamar kiderült, hogy számonként 500 példányt sem tudnak eladni, így a kiadó számára érdektelenné vált a további megjelentetés.

A folyóirat célja és tartalma a magyar nyelv szeretetét, a műveltség terjesztését szolgálta. Történelmi, statisztikai, természettudományi jellegű írások mellett helyt adott a szépirodalmi írásoknak is. Ellentétben azonban a nyugat-európai úgynevezett penny-magazinokkal (angol Penny Magazin, német Pfennig Magazin) nem állt rendelkezésre egy szélesebb olvasói bázis, így nem válhatott életképes orgánummá, kivált nem tömeglappá.

  • Program és hivatás : magyar folyóiratok programcikkeinek válogatott gyűjteménye. Budapest. Gondolat Kiadó, 1978. Garasos Tár : 1934. lásd 99-104. p.
  • Új magyar irodalmi lexikon I. (A–Gy). Főszerk. Péter László. Budapest: Akadémiai. 1994. 655. o. ISBN 963-05-6805-5  

Külső hivatkozások

szerkesztés