Főmenü megnyitása

Garda József (Nagyfölpös, 1833. február 27.Nagyenyed, 1899. május 31.) református teológiai tanár.

Garda József
Született 1833. február 27.
Nagyfölpös
Elhunyt 1899. május 31. (66 évesen)
Nagyenyed
Nemzetisége magyar
Foglalkozása teológiai tanár

ÉletrajzaSzerkesztés

Nagyfölpösön született, ahol apja református lelkész volt. Iskoláit Tekében kezdte, ahol apját lelkésznek választották. 1844-ben a marosvásárhelyi főiskolába ment és itt volt 1848-ig, amikor honvéd lett. A szabadságharc után ugyanott folytatta tanulását. 1853-ban a Török-féle ügyben való részvétellel vádoltatván, elfogták, de semmit reá nem bizonyíthatván egy hónap mulva szabadon bocsátották. 1855-ben Kolozsvárra ment az oda központosított teológiai intézetbe, s itt tanulmányainak végeztével 1857-ben osztálytanító lett. A következő két évet a marburgi s a bázeli egyetemeken töltötte s a szünnapokat utazásra fordította Berlin, Hamburg, az Északi tenger, Amszterdam, Hollandia, a Rajna vidékén és Svájcban. 1859 nyarán hazajött és a nagyenyedi főiskolában segéd-tanároskodott. 1862-ben az Enyedre visszahelyezett teológiai szeminariumban lett tanár, hol a keresztény erkölcstant és a gyakorlati teológiát adta elő. Elhunyt 1899. június 1-jén, örök nyugalomra helyezték 1899. június 3-án.

Programmértekezései a nagy-enyedi ev. ref. főgimn. Értesítőjében (1874. Tanévet bezáró beszéd, 1877. Emlékbeszéd gróf Mikó Imre felett); cikke az Erdélyi Gazdában (1870. Borseprő-sajtó), a Kolozsvári Protestáns Lapban (1885. Zwingli három százados emlékünnepe) sat.

MunkáiSzerkesztés

  • Görög régiségtan (antiquitas graeca) a tanuló ifjuság számára. Kolozsvár, 1862.
  • Katechetika, vagy népszerű vallástanítás, theologusok, buzgó lelkipásztorok és néptanítók számára. Kolozsvár, 1865. (Ism. Prot. Egyh. és Isk. Lap. 1866. és 1867.)
  • Lelkipásztori gondviseléstan. Lelkipásztori theologia vagy cura pastoralis. Kolozsvár, 1867.
  • Keresztyén hittan. Irta Bodola Sámuel; az 5. kiadást átdolgozta Kolozsvár, 1867.

ForrásokSzerkesztés

További információkSzerkesztés

  • Szögi László: Magyarországi diákok németországi egyetemeken és főiskolákon 1789-1919. Bp., Eötvös Loránd Tudományegyetem Levéltára, 2001.
  • A Pallas nagy lexikona, az összes ismeretek enciklopédiája. 1-16 k. (17-18. pótk. Szerk. Bokor József). Bp., Pallas-Révai, 1893-1904.
  • Révai nagy lexikona. Bp., Révai, 1911-. 14 db.
  • Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon. Szerk. Ladányi Sándor. 3. jav., bőv. kiadás. Budapest: Magyarországi Református Egyház Zsinati Irodája. 1977. ISBN 963-7030-15-8