Gellér Balázs

(1968–) magyar jogász

Gellér Balázs (Budapest, 1968. október 9.) magyar ügyvéd, egyetemi tanár.

Gellér Balázs
Született 1968. október 9. (52 éves)
Budapest
Állampolgársága magyar
Foglalkozása jogász

TanulmányokSzerkesztés

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán avatták a jogtudomány doktorává (summa cum laude), ezt követően a Cambridge-i Egyetemen folytatott LLM tanulmányokat, majd ugyanott megszerezte a PhD fokozatot. Részt vett az ICRC és a New York University egyetemi oktatóknak szervezett posztdoktori továbbképzésén nemzetközi humanitárius jogból.

MunkásságaSzerkesztés

Egyetemi tanár, az ELTE Büntetőjogi Tanszékének tanszékvezetője. Az ELTE mellett a Széchenyi István Egyetemen is oktatott. Ez utóbbi egyetem Jogi Karának Bűnügyi Tudományok Tanszékét is öt évig vezette. Az ELTE doktori iskolájában is oktat. 2010 óta testületi tagja az Országos Tudományos Kutatói Alapprogramok (OTKA) Bizottságnak, amely minőségében részt vesz az állam- és jogtudományok, illetve politikatudományok terén beadott pályázatok bíráló bizottságában. Több mint 50, magyarul és idegen nyelven megjelent tudományos cikk, könyv és két monográfia szerzője, két kötet szerkesztője, több tankönyv és kommentár társszerzője. Tanácsaival segítette az új Btk megalkotását.

MegbízatásokSzerkesztés

Ügyvédi és oktatói munkássága mellett az elmúlt évek során különböző közmegbízatásokat töltött be. Az Országos Kiemeltségű Társadalomtudományi Kutatások kuratóriumának tagja volt. Az Igazságügyi Minisztérium megbízásából a nemzetközi büntetőtörvénykönyv kodifikációs bizottságát vezette, de tagja volt a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló törvény kodifikációs bizottságának is. Az Andrássy Gyula Német Nyelvű Egyetem (Budapest) létrehozásánál a Jogtudományi Intézetért felelős vezető szakértőként működött közre. Az Oktatási Minisztérium közjogi tanácsadójaként dolgozott, de volt ugyanitt kabinetfőnök, miniszteri főtanácsadó és miniszteri biztos. Az Emberi Jogok Országgyűlési Biztosa Általános Helyettesének nemzetközi jogi és emberi jogi tanácsadójaként is dolgozott. 1995-ben az Európa Tanács, Európai Emberi Jogok Bizottságának jogtanácsosa. Jogalkalmazóként kiemelten nemzetközi joggal, büntetőjoggal, polgári joggal és közigazgatási joggal foglalkozik. Angol és német nyelven felsőfokú szakmai nyelvvizsgával rendelkezik és mindkét nyelven folyamatosan ad elő hazai és nemzetközi rendezvényeken, illetve jár el jogügyeletek során.

Legfontosabb publikációkSzerkesztés

  • Legalitás a Vádpadon. (Budapest, 2013, ELTE - Eötvös Kiadó) 315 p.,
  • Legality on Trial - A Theoretical Analysis of the Legality of Substantive Criminal Norms. (Budapest, 2012, Eötvös Kiadó) 301 p., ISBN 9789633120859
  • Belovics E., Gellér B., Nagy F., Tóth M.: Büntetőjog I. Általános Rész, Budapest, 2012., HvgOrac, 568 p.
  • Nemzetközi büntetőjog Magyarországon, adalékok egy vitához (egyes jellemzők leírása és diagnózis kísérlet). (Budapest, 2009, Tullius Kiadó) 274 p., ISBN 9789630650984
  • A magyar büntetőjog tankönyve I. Általános Tanok. (Budapest, 2008, Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó) 512 p., ISBN 9789639722606
  • Kis N. (szerk.) - Hollán M. - Gellér B.: A büntető törvénykönyv magyarázata I-III. kötet. (Budapest, 2006, Magyar Hivatalos Közlönykiadó) 1399. p., ISSN 1787-9795
  • A terrorizmus elleni harc egyes kérdései az anyagi büntetőjog szemszögéből. IN: Gellér B. (szerk.): GYÖRGYI KÁLMÁN ÜNNEPI KÖTET. (Budapest, 2004, KJK-KERSZÖV). 241 – 264. o.
  • A legfőbb bírói fórum három végzésének margójára. FUNDAMENTUM, (2000) No. 1., 97-121. o.
  • A brit Súlyos Csalások Irodájának (Serious Fraud Office) felépítése és működése. ÚJ RENDÉSZETI TANULMÁNYOK (1997) No. 1., 67 - 106. o.
  • Hate Speech in Hungarian Criminal Law. ACTA JURIDICA (1995/96) No. 3-4., 159 - 187. o.

ForrásokSzerkesztés

http://www.doktori.hu/index.php?menuid=192&sz_ID=1960