Geréb László (püspök)

(1452-1502) katolikus érsek, püspök

Geréb László (14521502. június 26.) erdélyi katolikus püspök a 15. században. Mátyás király unokatestvére volt, és kalocsai érsekké nevezték, de meghalt beiktatása előtt.

Geréb László
Erdély, majd Kalocsa püspöke
Született1452
nem ismert
Elhunyt1502. június 26.
Felekezetrómai katolikus egyház
Püspökségi ideje
1476 – 1501
(Erdély)
Püspökségi ideje
1501 – 1502
(Kalocsa)
Előző püspök
Következő püspök
Váradi Péter
Kálmáncsehi Domonkos
Geréb László a Catholic Hierarchy-n

Geréb János erdélyi vajda és horogszegi Szilágyi Zsófia (Hunyadi János nejének nővére) fia. Olaszországi főiskolákon tanult. Mátyás király rokonát udvarába vette, budai préposttá s alkancellárrá nevezte ki. Mint ilyen befolyását nem egyszer felhasználta a tudomány érdekében. A leglényegesebb szolgálata ebben a tekintetben az volt, hogy 1473-ban Hess András nyomdászt Budára hívta s itt az első magyarországi könyvnyomtató műhely felállításához segédkezet nyújtott neki. A hálás könyvnyomtató első kiadványát (Budai krónika) Gerébnek ajánlotta.

1476-ban erdélyi püspökké nevezték ki, de csak ezt követően, 1489-ben szentelték pappá.[1] 1479-ben ő is részt vett a kenyérmezei győzelemben. 1484-ben Mátyás javaslatára VIII. Ince pápa által pápai követté nevezte ki a törökök ellen viselt háború elősegítésére, és 1485-ben hatósága kiterjedt az egész magyar korona összes területére. 1486-ban élénk vitái voltak a nagyszebeni káptalannal, amelynek dékánja és causarum spiritualibus auditor generalisa halálával egyházi ékszereit a gyulafehérvári templomnak hagyta. Ezt azonban a káptalan nem akarta kiszolgáltatni; a per kimenetele ismeretlen.

Gerébet II. Ulászló is becsben tartotta, és 1498-ban a Szentgyörgyi Dénes magtalan halála által a koronára szállott nagyterjedelmű javakat neki ajándékozta és 1501-ben a kalocsai érsekségre emelte.

1500-ban ő is aláírta a Rákoson hozott országgyűlési törvénycikkelyeket. 1503-ban már nem volt az élők közt.

  1. Vorbuchner Adolf. Az erdélyi püspökség. Brassó: Erdélyi Tudósító (1925). Hozzáférés ideje: 2009. december 19. 


Előde:
Veronai Gábor
Erdélyi katolikus püspök
1475–1501
 
Utóda:
Kálmáncsehi Domonkos
Előde:
Váradi Péter
Kalocsai érsek
1501–1502
Utóda:
Kálmáncsehi Domonkos