Gunst Péter

(1934–2005) történész, egyetemi tanár

Gunst Péter (Budapest, 1934. július 14.Budapest, 2005. április 23.) magyar történész, egyetemi tanár. Fő kutatási területe a gazdaságtörténet és a historiográfia (történetírás története) volt.

Gunst Péter
Született1934. július 14.[1][2]
Budapest
Elhunyt2005. április 23. (70 évesen)[1][2]
Budapest
Állampolgárságamagyar
Foglalkozásatörténész
Tisztségeegyetemi tanár
SablonWikidataSegítség

Zsidó származású családban született. A magyarországi holokauszt idején saját bevallása szerint Czapik Gyula egri érsek bújtatta. Fiatalon nagy hatással volt rá a Marczali Henrik-féle Nagy képes világtörténet, ennek hatására döntött a történész pálya mellett. Gimnáziumi tanulmányait a budapesti Madách Imre Gimnáziumban végezte el. 1952 és 1955 között az Eötvös Loránd Tudományegyetem bölcsészkarán tanult asszirológiát és magyar történelmet. 1955-től 1963-ig a Századok című történelmi folyóiratnál dolgozott külső munkatársként. 1956 és 1986 között, majd 2000-től haláláig az Agrártörténeti Szemlét is szerkesztette, illetve írt bele tanulmányokat. 1963-tól a Magyar Tudományos Akadémia Agrártörténeti Kutatócsoportjának tagja. 1970 és 1979 között a Magyar Mezőgazdasági Múzeum tudományos főmunkatársa. 1989-ben a Debreceni Egyetem munkatársává választotta. Haláláig dolgozott. Kollégái, barátai és egykori hallgatói 70. születésnapjára ünnepi kötetet állítottak össze tiszteletük jeléül, és megköszönve mindazt, amit a magyar történetírásért, Debrecen városáért és a Debreceni Egyetemért tett (Emlékkönyv Gunst Péter 70. születésnapjára). Alig egy évvel később elhunyt. Hagyatéka számos saját és szerkesztett kötet, illetve folyóiratcikk. Több bevezetést is írt más szerzők új kiadású műveihez.

Saját könyvei

szerkesztés
 • Acsády Ignác történetírása. Monográfia. Függelék: A. I. hírlapírói tevékenysége. (Tudománytörténeti tanulmányok 2. Bp., 1961)
 • A mezőgazdasági termelés története Magyarországon. 1920–1938. Monográfia és kand. értek. is. (Bp., 1971)
 • Acsády Ignác. Kismonográfia. (A múlt magyar tudósai. Bp., 1973)
 • Barbarossa Frigyes. – V. Károly. Kismonográfiák, közös tokban. (Életek és korok. Szerk. H. Balázs Éva. Bp., 1976)
 • Einige Probleme der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung Osteuropas. (Köln, 1977)
 • Animal Husbandry in Hungary in the 19th–20th Centuries. Gaál Lászlóval. (Bp., 1977)
 • Néhány megjegyzés egy akadémiai agrártörténeti kutatócsoport feladatairól. (Mezőgazdaság–agrártudomány–agrártörténet. Szerk. is. Bp., 1979)
 • Marczali Henrik. Kismonográfia. (A múlt magyar tudósai. Bp., 1983)
 • A paraszti társadalom Magyarországon a két világháború között. Monográfia és doktori értek. is. (Társadalom- és művelődéstörténeti tanulmányok. 1. Bp., 1987 németül: Die bäuerliche Gesellschaft Ungarns in der Zeit zwischen den beiden Weltkriegen. Studia Historica. Bp., 1991)
 • Az európai fejlődés alapjai. (Acta Universitatis Debreceniensis. Sectio historica. Debrecen, 1992)
 • M. A. Rothschild, a bankalapító. (Életek és korok. Bp., 1992)
 • A magyar történetírás története. A névmutatót készítette Simándi Irén. (Csokonai História Könyvek. Debrecen, 1995, Történelmi kézikönyvtár. 2. jav. kiad. 2000)
 • Magyarország gazdaságtörténete. 1914–1989. Egy. tankönyv. (Magyar gazdaságtörténet. 2. Bp., 1996, 2. kiad. 1999, 3. kiad. 2001, 4. kiad. 2005, 5. kiad. 2007)

Másokkal közösen szerkesztett könyvei

szerkesztés
 • Magyar történelmi kronológia az őstörténettől 1966-ig. Többekkel. (Bp., 1968, 2. kiad. 1970, 3. bőv. kiad. 1970-ig 1979, új kiad. 1981, 1984, 1987)
 • Agrártörténet. Többekkel. Egységes jegyz. (Gödöllő, 1979)
 • A 200 éves Bábolna múltjából. 1789–1945. Szerk. Wellmann Imrével. (Bábolna, 1989)
 • Agrártörténeti konferencia. Debrecen, 1989. jún. 20–21. Előadások. Szerk. Orosz Istvánnal. (Debrecen, 1990)
 • Európa története. Szerk. (Debrecen, 1993, 2. kiad. 1995, 3. kiad. 1996)
 • A magyar agrártársadalom a jobbágyság felszabadításától napjainkig. Szerk. (Bp., 1998)
 • Agrárvilág Magyarországon. 1848–2002. Többekkel. (Bp., 2003, 2. jav. és bőv. kiad. 1848–2004 alcímmel. Bp., 2005 és 2008)

További információk

szerkesztés
 • Romsics Ignác: Clio bűvöletében. Magyar történetírás a 19–20. században – nemzetközi kitekintéssel. Budapest, 2011, Osiris Kiadó.