Gyertyános–tölgyes

(Gyertyános-tölgyes szócikkből átirányítva)

A gyertyános–tölgyes Magyarországon a 400 m és 600 m közötti magasságok legjellemzőbb erdőtípusa. Olyan, üde termőhelyekre jellemző, amelyek egyes évszakokban a cser számára túlságosan hűvösek, a bükknek viszont túl szárazak. A gyertyános tölgyerdők lombkoronaszintjét a közönséges gyertyán mellett vagy a kocsányos, vagy a kocsánytalan tölgy határozza meg. Maga a lombkoronaszint kétszintű: a felsőben a tölgy dominál, az alsóban a gyertyán. A tölgyerdőkénél kevesebb fényt enged át, ezért alatta a cserjeszint szegényesebb, gyepszintjében pedig főleg a kora tavaszi hagymás és gumós növények nőnek. Nyárra a gyepszint a bükkösökéhez válik hasonlóvá.

Azokban az esetekben, amikor az értékesebb tölgyet (többnyire fokozatosan, szálanként) kivágják belőle, a társulás gyertyánossá (Carpinion betuli) alakul

A lombkoronaszintek jellemző fái:

A cserjeszintben gyakori:

A gyepszint jellemző fajai: