Gyulay család

Gyulay néven két különböző család létezett az elmúlt századokban, melyek nem álltak rokonságban egymással.

Az abafáji Gyulay család

szerkesztés

Eredete bizonytalan, kevés információ áll rendelkezésre róluk. Annyi bizonyos, hogy köznemesi család, mely Erdélyben játszott jelentősebb szerepet a XVI. század folyamán.

Jelentősebb tagjai

szerkesztés

A marosnémethi és nádaskai Gyulay család

szerkesztés

Nagyjából a XVII. században vándoroltak Magyarország belső részeiből Erdélybe. Ott nagy hírnévre tettek szert, Ferenc dévai várkapitány által, aki később Zaránd vármegye főispánja is lett, majd Nagyvárad alkapitánya. Ferenc fia, István, Kemény János erdélyi fejedelem főasztalnoka volt, harcolt a nagyszőlősi csatában is. István fia, Ferenc, küköllői főispán, udvarhelyszéki főkirálybíró 1694-ben előbb bárói, majd 1701-ben grófi címet is szerzett. Ennek a Ferencnek a fia volt Gyulay Ferenc (1674–1728) altábornagy. A családből megannyi jeles katona került ki, akik néha Gyulai néven is előfordulhatnak.

Jelentősebb tagjai

szerkesztés

Kastélyaik

szerkesztés

A családnak Dédácson (Gyulay-kastély, Dédács) és Marosnémetiben, Romániában, Hunyad megyében volt kastélya.