Híres nagyváradiak listája

Wikimédia-listaszócikk

Ez a lista a Nagyváradon született vagy a városhoz tevékenységük kapcsán kötődő híres embereket tartalmazza.

Itt születtek szerkesztés

Itt tevékenykedtek vagy tevékenykednek szerkesztés

 • Ady Endre itt élt és alkotott (1877–1919) 1900 januárjától 1903 októberéig.
 • Balázs Tibor Ph.D., költő, irodalomtörténész
 • Baróthy Zoltán magyar és amerikai szabadságharcos, 1867 után települt vissza Nagyváradra.
 • Fekete József (1903–1979) szobrász
 • Michael Haydn (1732–1806) zeneszerző, Joseph Haydn fivére itt alkotottaz 1760-as évek elején.
 • Gál Kinga (1970–) politikus, a Fidesz európai parlamenti képviselője. Tizenhat éves koráig a városban élt családjával.
 • Gittai István József Attila-díjas költő, író, újságíró
 • Horváth Imre (Margitta, 1906. november 4.Nagyvárad, 1993. április 11.) költő
 • Jósa Piroska (1934) orvos és helytörténetíró
 • Jakobovits Miklós (Kolozsvár, 1936. augusztus 9. – Nagyvárad, 2012. december 16.) festőművész
 • Juhász Gyula itt tanított 1908 és 1911 között, 1943. március 7-én emléktáblát avattak tiszteletére a Pázmány Péter Premontrei Főgimnázium (ma Mihai Eminescu Főgimnázium) épületében.
 • Kabos Gyula (Budapest, 1887. március 19. – New York, 1941. október 6.) itt vált igazán ismert színészé.
 • Kalmár Pál dalénekes a Szomorú vasárnap első előadója, a Magyar Királyi Honvéd Hadapródiskolában tanult.
 • Károly Iréneusz József (1854. március 6. – 1929. március 13.) fizikus, tanár, városatya, premontrei kanonok, a drót nélküli távíró egyik feltalálója, Nagyvárad egyik legkiemelkedőbb tudósa A Premontrei Főgimnáziumban 33 évig tanított matematikát és fizikát.
 • Kovács Apollónia népdalénekesnő, színésznő, 1949 és 1961 között a Nagyváradi Állami Színházban játszott majd pályáját Magyarországon folytatta.
 • Kristófi János (1925 – 2014) festőművész
 • Krúdy Gyula (1878 – 1933) író, hírlapíró, a modern magyar prózaírás kiváló mestere
 • Láng Ida (1889–1944) regényíró, publicista, költő
 • id. Mayer Zoltán (szül. Belényes, 1909. január 5. – Buda, 1976. december 17.) ügyvéd-közgazdász, többnyelvű szakfordító, Itt töltötte ifjúságát az államosításokig, a Belga Bank alapította, a Belényes-Vaskohi MÁV-vasutat ellátó bányákat és a Váradi Villamos Vasutat tulajdonló Magyar Vasúti Forgalmi Rt. utolsó vezérigazgatója
 • Mezey Lajos (1820–1880) festő és fényképész, itt élt és alkotott Szinyei Merse Pál első mestere.
 • Miklós Jutka (1884–1976) költő, fényképész, az első világháború alatt fotóműtermet üzemeltetett a városban. Az első világháború alatt fotóműtermet üzemeltetett a városban.
 • Mottl Román Pál grafikus (Budapest, 1892. március 25. – Nagyvárad, 1978. január 10.) itt élt, alkotott és itt is hunyt el
 • Sáfrány Lajos magyar pedagógus, református nőintézeti igazgató, pedagógiai szakíró, itt élt 1905-től haláláig
 • Szacsvay Imre a Függetlenségi Nyilatkozat egyik aláírója, itt végezte jogi tanulmányait az 1848-49-es szabadságharc egyik kiemelkedő alakja. A mártírhalált szenvedett nemzeti hős Körös-parti bronzszobrát - melyet Margó Ede készített - 1907. március 15-én avatták fel. A szobor felirata:' Csak egy tollvonás volt a bűne.' 1848-ban Váradolaszinak és Újvárosnak volt országgyűlési képviselője, és mint a függetlenségi nyilatkozat szövegezőjét és aláíróját 1849-ben őt is kivégezték. Érdekesség, hogy a debreceni Kossuth-szobor talapzatán szintén megtaláljuk Szacsvay Imre alakját, mely hasonlóképpen Margó Ede alkotása. Utcát is neveztek el róla.
A szobrot 1937 júniusában lebontották, mert híre ment, miszerint a román hatóságok végleg el akarják tüntetni azt. A szobor csak azért kerülte el a vandál pusztítást, mert még időben, szakszerűen bontották el, és a váradi múzeumban raktározták. A bécsi döntést követően, 1942-ben ismét az eredeti helyére állították vissza, ma is ott áll.

Építészek szerkesztés

Egyházi személyek szerkesztés

 • Bémer László báró (1784–1862) itt élt néhány évig mint váradi megyés püspök. A dualizmus korában - 1887-ben - Nagyvárad központjában teret is neveztek el.
 • Dászkál István (1919–2003) apostoli protonotárius, nagyprépost, székesegyházi kanonok
 • Ehrenfels Gáspár Pál (? – 1792) pozsonyi kanonok és a magyarországi elemi iskolák főfelügyelője itt hunyt el.
 • Hosszú László dr. (1912–1983) a nagyváradi római katolikus latin szertartású egyházmegye ordináriusa, itt élt 1968–1982 között.Sokat tett a nehéz időkben egyházmegyéje templomainak fennmaradásában, restaurálásában, Szt. László ünnepek, az impozáns, lélekfelemelő magyar ünnep megtartásában, a herma megőrzésében. P.Szőke János tiszteletbeli nagyváradi kanonok segítette külföldről a pénzforrás előteremtésében a templomok felújítására, hogy a plébániák ne omladozzanak, ne semmisüljenek meg.
 • Hoványi Ferenc (1816–1871) kanonok, váradhidi prépost, pápai prelátus, Hoványi-dombot nevezték el róla
 • Ipolyi Arnold (1823–1886) besztercebányai, majd nagyváradi püspök
 • Janus Pannonius, itt volt kanonok és itt alkotta Búcsú Váradtól címmel az első, magyar földön született humanista remekművet.
 • Nemecsek József teológiai tanár, nagyprépost, székesegyházi kanonok
 • Ópalotai János (?–1996) apát, székesegyházi kanonok
 • Rómer Flóris (1815–1889) nagyváradi kanonok
 • Schlauch Lőrinc dr. (Laurentius Schlauch von Linden) bíboros, nagyváradi püspök. Az új-aradi születésű egyházi emberről parkot neveztek el (Schlauch-tér/Petőfi park). Temesváron van eltemetve, a Schlauch családi kápolna kriptájában.
 • Tempfli József (1931–2016) nyugalmazott nagyváradi megyés püspök, szentjobbi apát
 • Vitéz János (1445–1465) itt volt püspök esztergomi érsekké való kinevezéséig, utcát neveztek el róla.
 • Sulyok István (1859–1944) református püspök, a Királyhágómelléki református egyházkerület első vezetője.
 • Tőkés László (1952–) 1990-2009 között királyhágómelléki református püspök, volt európai parlamenti képviselő, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke
 • Böcskei László (1965–), a Nagyváradi római katolikus egyházmegye jelenlegi (2008-) püspöke.

Itt vannak eltemetve szerkesztés

Királyok és királynék szerkesztés

Jegyzetek szerkesztés

 1. Arányi Zsuzsanna: Búcsuzunk Dr. Csanda Endrétől (1923–2015). semmelweis.hu (2016. január 27.) (Hozzáférés: 2020. január 15.)

Kapcsolódó szócikkek szerkesztés