Főmenü megnyitása

A futaki gróf Hadik család egy 16. századi eredetű magyar főnemesi család.

TörténeteSzerkesztés

A Turóc vármegyéből eredő család első ismert őse Boldizsár tótprónai evangélikus lelkész, akit 1585-ben említenek. Az 1720. november 6-án kelt nemesi címerlevél, melyben Hadik Mihály és Hardy Franciska, valamint gyermekük, András szerepel, a régi nemesség megerősítése, de a hivatkozott okirat nem fellelhető. Az említett András a család egyik legnevezetesebb tagja, tábornagy volt, ő szerezte a futaki és a csernovici uradalmakat, melyek közül az előbbiről vette a család az előnevét az 1771-ben kelt királyi adománylevél után. 1763. május 20-án grófi rangra emelkedett, és ezt a grófi címet 1777-ben Ausztriára is kiterjesztették. Az 1754-55-ös nemesi összeírás idején a Hadikok közül Szatmár vármegyében Gergely, míg Zala vármegyében Pál igazolták nemességüket. A családnak két ágazata különíthető el, mindkettő grófi ranggal bír, de az ifjabbik ág Ágostonnal 1873-ban kihalt. Endre 1887-ben nevét királyi engedéllyel Hadik-Barkóczyra változtatta. A család tagjai közül a lentebb olvashatóakon kívül megemlítendő még Béla (1870–1912), aki a Magyar Földhitelintézet igazgatója volt.

CímereSzerkesztés

Kempelen Bélát idézve:

Az ősi címer: fekete mezőben lebegő arany koronán álló kétfarku arany oroszlán jobbjában kardot, baljában üstökénél fogva emberfejet tart; sisakdísz: növekvőleg az oroszlán; takarók: fekete-arany, vörös-ezüst.

Czímer: négyelt paizs szivpaizszsal, ebben az ősi czímer: fekete mezőben arany koronán ágaskodó oroszlán szájában levágott törökfejet hajánál fogva tart; az 1. vörös mezőben alulról kinőtt s egymással összefonódott s két oldalra hajlott két zöldellő szőlőtő, amelyekröl egy-egy arany gerezd csüng alá; a 2. kék mezőben faragott kövekből rakott torony, nyitott kapuval, tetején ormózattal; a 3. kék mezőben könyöklő pánczélos kar zöld babérkoszorut tart; a 4. arany mezőben vörössel koronázott és fegyverzett fekete kétfejű sas; 4 sisak; sisakdiszek: 1. a kar, takaró: kék-ezüst: 2. a sas, takaró: fekete-arany; 3. a szőlőtő, takaró: vörös-arany; 4. a torony, takaró: kék-ezüst; paizstartók: két oroszlán.

Jelentősebb családtagokSzerkesztés

ForrásokSzerkesztés

  • Révai nagy lexikona (IX. kötet, GRÉC–HEROLD)
  • Kempelen Béla: Magyar nemes családok (IV. kötet)
  • A Hadik családfa (online hozzáférés)