Főmenü megnyitása

Hagyomány (jog)

A hagyomány mint jogi fogalom az öröklési jog alá tartozik. A hagyomány olyan végrendeleti juttatás, amely nem teszi a hagyományost (azt a személyt, akinek ezt juttatják) az örökhagyó egyetemes jogutódává.[1]

Tartalomjegyzék

Fajai[2]Szerkesztés

 1. dologi hagyomány - a hagyatékban meglevő valamely dolog juttatása;
 2. kötelmi hagyomány - az örökös kötelezése a hagyományos irányában valamely kötelezettség teljesítésére
 3. előhagyomány - olyan juttatás az örökös számára, amellyel nem felel a hagyatéki tartozásokért.

TörténeteSzerkesztés

A római jogban a legatum a mai polgári jogi jogintézményhez hasonló tartalmú volt.

A hatályos Ptk-banSzerkesztés

Az örökség megszerzésére vonatkozó szabályokat a hagyományra és a meghagyásra megfelelően alkalmazni kell.[3]

Az 1959. évi IV. törvénybenSzerkesztés

A korábbi Polgári törvénykönyv[4] meghatározása szerint hagyomány a hagyatékban meglevő valamely vagyontárgynak közvetlenül meghatározott személy részére juttatása, ha az ilyen részesedés nem minősül öröklésnek.[5]

 • Hagyományrendelés az is, ha az örökhagyó örökösét arra kötelezi, hogy a hagyományosnak vagyoni szolgáltatást teljesítsen.[6]
 • Hagyományt magának az örökösnek a javára is lehet rendelni (előhagyomány). Hagyománnyal azt is lehet terhelni, aki maga is hagyományos (alhagyomány). Kétség esetében a hagyomány az örököst terheli.[7]
 • Ugyanarra a szolgáltatásra közösen nevezett hagyományosokat ugyanolyan feltétellel illeti egymás után a növedékjog, mint a meghatározott hagyatéki tárgyra nevezett örökösöket.[8]
 • A hagyományrendeléstől különbözik a meghagyás, mivel az utóbbi követelésére más nem válik jogosulttá.[9]
 • A hagyományra és a meghagyásra – amennyiben a rájuk vonatkozó rendelkezésekből más nem következik – a végrendeleti öröklés szabályait kell megfelelően alkalmazni.[10]

Források, jegyzetekSzerkesztés

 • Jogi lexikon 1999. 240. old.
 • A módosított 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről
 1. Jogi lexikon
 2. Jogi lexikon 240. old.
 3. Új Ptk. 7:91. § [A hagyomány és a meghagyás megszerzése]
 4. A módosított 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről
 5. 1959. évi IV. tv. 641. § (1) bek.
 6. 1959. évi IV. tv. 641. § (2) bek.
 7. 1959. évi IV. tv. 641. § (3) bek.
 8. 1959. évi IV. tv. 641. § (4) bek.
 9. 1959. évi IV. tv. 642. §
 10. 1959. évi IV. tv. 643. §

Kapcsolódó szócikkekSzerkesztés