Egy hang illetve hangok, időben a levegő nyomásváltozása. Az ábrázolása analóg eszközökön elektromos áram, feszültség ingadozásával, digitálisan egy bit-sorozattal van ábrázolva. A hangminta digitális ábrázolásban nem más mint egy táblázat, ahol a táblázat szélessége a mintavételezés felbontása, hossza pedig a mintavételezés hossza.

ADDA azaz Analog Digital illetve Digital Analog átalakítás szerkesztés

AD: Ekkor a bemenő szintű adott specifikációval rendelkező elektromos jelet egy ADC (analóg-digitál-konverter) valós időben egy számmá alakítja, digitalizálja (mintavétel + kvantálás). Az előállított szám ábrázolása a mai számítógépek esetén általában 16 biten, esetleg 8 vagy 24 biten történik. A mintavételezési frekvencia szabja meg, hogy egy másodperc alatt hányszor mérje az aktuális bemeneti jel feszültség értékét, és ábrázolja számként. Általában 44100 vagy 48000-szer, profibb hangkártyákon 96000-szer másodpercenként.

DA: Ekkor az adott bytestream feszültségingadozássá alakítása a feladat. A Digitális oldalról egy DAC (digitál-analóg-konverter) kapja ezt a feladatot. A korrekt jelrekonstrukcióhoz hozzátartozik az interpolálás illetve a szűrés is.

Mindezeket DSP (digitális jelfeldolgozó processzorok) segíthetik.

Digitális ábrázolás szerkesztés

Egy 16 bites ábrázolás esetén 216 azaz 65536 különböző értéket különböztethetünk meg. Egy másodperc tömörítetlen CD minőségű hang anyag körülbelül 2*(16/8)*44100 azaz 86 kilobájt helyet foglal, mivel sztereó és 8 bit az egy byte. 74 Perc tömörítetlen CD minőségű hanganyag kb. 740-800 megabájt.

Az MP3 tömörítés egy adatveszteséggel járó adat tömörítési eljárás kimondottan hanghullámok digitális tárolására.

A ADDA átalakítás minősége az analóg alkotó részek minőségétől, az ADC/DAC illetve DSP teljesítményétől és minőségétől is függ.

Az emberi hallás 20 Hz és 20 kHz közötti frekvenciákon ingó hullámokat hallhatja. Könnyű észrevenni, hogy 44,1 kHz-es ábrázolás esetén egy 20 kHz-es szinusz jelből 20 kHz-es négyszög jel keletkezik, azaz az ADDA átalakítás már maga "adatvesztéssel", azaz minőségbeli romlással jár.

Jegyzetek szerkesztés

Források szerkesztés

További információk szerkesztés

Kapcsolódó szócikkek szerkesztés