Harántolás

heraldikai pajzstagolási módszer
(Harántolt szócikkből átirányítva)

A harántolás heraldikai pajzstagolási módszer, melynél a pajzs jobb felső sarkából a pajzs bal alsó sarka felé húzott harántos osztóvonal a mezőt két részre osztja. Tágabb értelemben harántolásnak (de: durchschnitten) nevezzük a jobbharánt vagy balharánt vonal által létrejövő pajzsosztásokat is. A (jobb)harántolás történhet egynél több átlós osztóvonallal is. Ilyenkor kétszer, háromszor stb. harántolt (illetve harmadolt, negyedelt stb.) pajzs jön létre. A harántolás nemcsak egyenes, hanem mindenféle görbe osztóvonal által is végbemehet. Gyakoribb, mint a balharántolás, mert azzal szemben pozitívabb nézetek kapcsolódnak hozzá, akárcsak a harántpólyához. A sisakdísz címerképei is lehetnek harántoltak. Harántolt pl. a Jeszenszky család bárói címere.

Harántolt (felezett) pajzs

Névváltozatok: jobbról harántolt (Gömbös 47.), haránt vágott (Forgon 25.), jobb haránt vágott (Forgon 49.), jobbharánt vágott (Gudenus I. 382.), harántosztott (Bertényi Új m. 27.), jobbról balra harántékosan kettéosztott vitézi vért (Gudenus I. 607.), harántékosan osztott (Gudenus I. 484.), két (alsó és felső háromszegletes) udvarra oszlik (Nagy Iván V. 140.); harántpólyázott: jobbról balra rézsut ezüst-vörössel hatszor fölváltva vonalzott szalag (Nagy Iván II. 119.)

fr: tranché, en: per bend, bendy <többször harántolt>, de: schräg geteilt, durchschnitten, cs: (dělení) pokosem, la: sectio diagonalis
Rövidítések:

Páratlan számú osztóvonal és kettőnél többféle borítás harántolt pajzsot eredményez. Páros számú osztóvonal és kétféle borítás harántpólyát hoz létre. Az osztóvonal helyzete szerint lehet alsó vagy felső helyzetű harántolás. Mindezen változatok mesteralaknak, pontosabban pajzstagolásnak számítanak. Ha a mezők egyikében van valamilyen címerábra, pajzsosztás, tehát osztott pajzs jön létre.

Lásd még szerkesztés

balharántolt, alap, harántos