Hegyközségek Nemzeti Tanácsa

A Hegyközségek Nemzeti Tanácsa köztestület, a háromszintű magyar hegyközségi rendszer legfelső, országos szintje, amelyet a hegyközségeket tömörítő hegyközségi tanácsok alkotnak.

Feladatköre

szerkesztés

Feladata, amelyet a hegyközségi törvény határoz meg, a magyar bortermelés és értékesítés nemzeti szintű érdekvédelme és összehangolása, a hegyközségi tanácsok adatgyűjtésének országos összegzése. Ezek alapján javaslatokat dolgoz ki a kormányzat számára a szükséges jogszabályi változásokról, illetve agrárpiaci beavatkozásokról.

A nemzeti tanács piacra jutási szolgáltatásokat, kiállításokat, borversenyeket, konferenciákat szervez, képviselheti a hegyközségeket származás- és minőségvédelemmel kapcsolatos ügyekben és kapcsolatot tart fenn a nemzetközi eredetvédelmi szervezetekkel. Köztestületi feladata az is, hogy elbírálja a hegyközségi tanács közigazgatási ügyben hozott elsőfokú határozata ellen benyújtott fellebbezéseket.

Szervezete

szerkesztés

Tanácskozási joggal munkájában (és a hegyközségi tanácsok munkájában is) részt vesznek a bor- és szőlőágazat oktatási és kutatási intézményei, egyéb szervezetek, illetve az állami közigazgatás illetékes intézményei.

Ellenőrzési díj 2014-től

szerkesztés

Jogszabályi háttere

szerkesztés

Külső hivatkozás

szerkesztés