Helmeczi Komoróczi István

Helmeczi Komoróczi István (Királyhelmec, 1670Nagykőrös?, 1753. február 22.) református lelkész, a Dunamelléki református egyházkerület püspöke 1740-től haláláig.

Helmeczi Komoróczi István
a Dunamelléki református egyházkerület püspöke
Született 1670
Királyhelmec
Elhunyt 1753. február 22. (83 évesen)
Nagykőrös?
Nemzetiség magyar
Püspökségi ideje
1740 – 1753
Előző püspök
Következő püspök
Patai János
Csáthi Dániel

ÉleteSzerkesztés

Debrecenben tanult, hol 1688. március 6-án lépett a togátusok sorába, és miután praeceptori meg contrascribai tisztet viselt, 1695 májusában rektornak ment Győrbe. Kétévi itt időzés után külföldön folytatta tanulmányait, mégpedig 1697 júniusában az oderafrankfurti, ez év őszén a franekeri egyetemre iratkozván be. Angliába is ellátogatván, 1700 végén visszatért hazájába, s 1701-ben hajdúhadházi, 1703-ban nagykállói, 1712 áprilisában szatmári lelkész lett. Itt 1713-ban jegyzővé, 1719 januárjában esperessé választotta a szatmári egyházmegye, 1721-ben generalis notariussá a tiszántúli egyházkerület. 1723-ban Nagykőrösre hívták lelkésznek s itt 1740. június 23-tól püspöke volt a dunamelléki kerületnek. Lelkészi állásáról 1747-ben nyugalomba lépett, de azután is prédikált évenként hétszer. Püspöki hivataloskodása a magyar prot. egyházaknak szerfölött keserves idejére esett, de ő szilárdan küzdött egyháza érdekében úgy az egyházi élet, mint az irodalom mezején.

MűveiSzerkesztés

 • De miraculis Christi (3 rész). (Franeker, 1700.)
 • Igazság paizsa (Melianus Gnatereth álnév alatt, Bernard Pál ellen, Albertinus E.-nek Deventerben 1655-ben megjelent „De eucharistiae… sacramento” c. műve nyomán). (Miaburg [tulajdonképpen Utrecht], 1741.) – Több katholikus hittudós vette cáfolat alá, még félszázad múltával is;
 • Chernel Lászlóhoz írt hosszú levelében Ribini János, kinek Hatvani István szintén kéziratban még hosszabban felelt; ezt aztán Ribini megint nem hagyta szó nélkül.
 • Előszóval látta el Losonczi Istvánnak „Éneklésben tanító mester”-ét.
 • A Pál kolosséi levelére írt terjedelmes magyarázata és sok prédikációja kéziratban maradt.

Losonczinak felette tartott gyászbeszédét a Czelder Figyelője (1882.) közölte. Üdvözlő verset írt Zilahi Andráshoz (1699.) és Gyöngyösi Pálhoz (1700.).

IrodalomSzerkesztés

 • Tormássy János: Adalékok a dunamelléki ref. püspökök életéhez (1892.),
 • Földváry László: Adalékok a dunamelléki ev. ref. egyházkerület történetéhez (1898.)

ForrásokSzerkesztés

További információkSzerkesztés

 • Danielik József: Magyar írók. Életrajz-gyűjtemény. Második, az elsőt kiegészítő kötet. Pest, Szent István Társulat, 1858.
 • Balanyi Béla-Rácz Lajos-Ványi Jenő: Új nagykőrösi athenas I. A nagykőrösi temetőkben nyugvó híres emberek. Nagykőrös, Arany János Társaság, 1994.
 • A Pallas nagy lexikona, az összes ismeretek enciklopédiája. 1-16 k. (17-18. pótk. Szerk. Bokor József). Bp., Pallas-Révai, 1893-1904.
 • Révai nagy lexikona. Bp., Révai, 1911-.
 • Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. Bp., 1891-1914. Hornyánszky Viktor
 • Új Idők lexikona. Bp., Singer és Wolfner, 1936-1942.
 • Új magyar életrajzi lexikon. Főszerk. Markó László. Bp., Magyar Könyvklub.
 • Új magyar irodalmi lexikon. Főszerk. Péter László. Bp., Akadémiai Kiadó, 1994.
 • Magyar irodalmi lexikon. Flóris Miklós és Tóth András közreműködésével szerk. Ványi Ferenc. Átnézte Dézsi Lajos, Pintér Jenő. Bp., Studium, 1926.

Kapcsolódó szócikkekSzerkesztés