Hettita királynék listája

A hettita királynék viszonylag ismeretlenek a történelem számára. Néhányukról részletesebb információink vannak – mint például Aszmu-Nikal vagy Puduhepa –, legtöbbjükről azonban a nevükön kívül semmit sem tudunk, vagy még azt sem. Ugyanakkor fontos szerepet játszhattak a Hettita Birodalom életében, hiszen egyfajta nőági örökösödés nyomai vehetők ki a töredékes családinformációkból – de legalábbis több király uralkodói jogcíme hercegnőkkel kötött házasságra vezethető vissza. A hettita újbirodalom korában a hettita királynék gyakorlatilag mindannyian hurri származásúak voltak.

Címük a sumer/akkád logogramokkal írt SAL.LUGAL (szó szerint „női király” 𒊩𒈗), királyi feleség, valamint állandó jelző, vagy felvett név a tavannanna.

A Birodalom királynéiSzerkesztés

Óhettita korSzerkesztés

név idő férj megjegyzés
Va(…)cijasz i. e. 17. század (0.) Huccijasz fu̯a[...]zii̯aš, fwa[...]ziyaš, f(u̯a)-zi
Tavannanna i. e. 16. század I. Labarnasz ftau̯annanna, ftawannanna Minden későbbi királyné címként viselte a nevét
Kadduszi i. e. 16. század I. Hattuszilisz fGAD/kad/kat-du-ši, kadduši, gadduši
Kalisz i. e. 16. század I. Murszilisz fkali
I. Harapszilisz i. e. 1615. század I. Hantilisz fḫa-ra-ap-ši-li, fḫa-ra-ap-še-ki(-li), dU ḫa-ra-ap-še-li, I. Murszilisz testvére
(…)-szaltasz i. e. 15. század I. Cidantasz f[...]šaltaš Hantilisz és Harapszilisz leánya
(…)-tavanna i. e. 15. század Ammunasz f[...]tau̯anna, ftawanna

Középhettita korSzerkesztés

név idő férj megjegyzés
Isztaparijasz i. e. 15. század Telipinusz fištaparii̯aš, fištapariyaš I. Cidantasz leánya
II. Harapszilisz i. e. 15. század Alluvamnasz fḫarapšiliš Telepinusz leánya
II. Hantilisz
Ijaja i. e. 15. század II. Cidantasz fi̯ai̯aš, fyayaš, fi-ya-ya(-aš)
Szummirisz i. e. 15. század II. Huccijasz fšummiriš
Valannisz i. e. 1514. század I. Muvatallisz fu̯alanniš, fwalanniš
Katteszhapi(?) fkattešḫapi
Nikalmati i. e. 14. század I. Tudhalijasz fni-kal-ma(-ti), fni-gal9-ma
Aszmu-Nikal i. e. 14. század I. Arnuvandasz faš-mu-ni(-kal) I. Tudhalijasz és Nikalmati leánya
Szatanduhepa i. e. 14. század II. Tudhalijasz luvi ša3-ta3-tu-ḫa-pa MAGNUS.DOMINA, hettita ...]ša-ta-an-du-ḫe2-pa, fš]a-ta-an-du-he2-pa
I. Taduhepa i. e. 14. század (talán II. Tudhalijasz, és) II. Hattuszilisz fta-du-ḫe2-pa vagy Daduhepa

ÚjbirodalomSzerkesztés

név idő férj megjegyzés
Henti i. e. 14. század I. Szuppiluliumasz fḫi-in-ti-i
Nikalmal i. e. 14. század I. Szuppiluliumasz Nikalman II. Burnaburias leánya
Mal-Nikal i. e. 14. század II. Arnuvandasz vagy II. Murszilisz Bizonytalan, hogy II. Murszilisz idején az előző királynét megillető helyet foglalta el, vagy Murszilisz első felesége volt-e.
Még az is lehet, hogy Nikalmallal, Szuppiluliumasz feleségével azonos. Lásd: Nikalmal.
Amminnaja(?) i. e. 14. század II. Arnuvandasz fam-mi-en-na-ya
Gasszulavijasz i. e. 1413. század II. Murszilisz fka-šu-la-wi5-ya-aš
Tanuhepa i. e. 13. század II. Murszilisz második felesége fta-nu-ḫe2-pa-aš
Puduhepa i. e. 13. század III. Hattuszilisz fpu-du-ḫe2-pa-aš, Pentibszarri leánya
II. Taduhepa i. e. 13. század III. Tudhalijasz fta-du-ḫe2-pa-aš

Más ismert hettita hercegnők és királynékSzerkesztés

név idő férj megjegyzés
Hasztajarasz i. e. 16. század Marattisz fḫa-aš-ta-ya(-ri), fḫi-iš-ta-ya(-ra) I. Hattuszilisz és Kadduszi leánya
Muvatti i. e. 14. század Maszkhuiluva hettita fmu-u-u̯a-at-ti(-in/iš), fmu-u-u̯a-tin/tiš, luvi mu(-wa)-ti REX.FEMINA/REX.FILIA I. Szuppiluliumasz leánya
Masszanauccisz i. e. 13. század Maszturi DINGIRMEŠ.IR II. Murszilisz és Gasszulavijasz leánya
Kiluszhepa i. e. 13. század Ari-Szarruma fkiluš-ḫepa III. Hattuszilisz leánya
Maathórnofruré i. e. 13. század II. Ramszesz III. Hattuszilisz és Puduhepa leánya
II. Gasszulavijasz i. e. 13. század Bentesina fka-šu-la-wi5-ya III. Hattuszilisz és III. Puduhepa leánya
Ehli-Nikal i. e. 13. század III. Hammurapi feḫ-li-ni-kal II. Szuppiluliumasz vagy Bentesina és II. Gasszulavijasz leánya

ForrásokSzerkesztés

A lista forrásait a hettita királyok családfája és a hettita uralkodók listája cikkek sorolják fel.

  • in Dresdner Beiträge zur Hethitologie 29. Thomas Zehnder: Die Hethitischen Frauennamen (Katalog und Interpretation), Harrassowitz, 2010. ISBN 978-3-447-06139-1
  • Tabularia Hethaeorum, in Dresdner Beiträge zur Hethitologie 25. Harrassowitz, 2007. ISBN 978-3-447-05530-7
  • Mauro Giorgieri: Anhang Verschwörungen und Intrigen in der Geschichte des Hethitischen Reiches, in Ḫattuša–Boǧazköy, Das Hethiterreich im Spannungsfeld des Alten Orients 6. Internationales Colloquium der Deutschen Orient-Gesellschaft 22–24. März 2006. Würzburg, 2008. Harrassowitz Verlag, Wiesbaden, ISBN 978-3-447-05855-1, 374. o.