Historizmus

A historizmus (a latin történetiség szóból) az elmúlt korok stílusainak utánzásának, újraélesztésének jelensége a művészetben. Mint művészettörténeti korszak a 19. század második felében Európára és Észak-Amerikára jellemző. Leginkább az építészetben jelentkezett, de tetten érhető az iparművészetben, a történelmi festőművészetben és színpadművészetben is.

A historizmus a romantikában gyökerezik. Az első neostílus, a neogótika még a romantika művészetéhez tartozik. Az építészek, ahogy egyre újabb és újabb utakat kerestek, felelevenítették a romanika, a reneszánsz és a barokk stíluselemeit. Így jöttek létre a neostílusok, majd ezek keveredésével az eklektika, melyet önálló irányzatként is számontartanak.

A historizmus és az eklektika fogalmát voltaképp lehetetlen egymástól elkülöníteni, az 1989-es rendszerváltozás előtt Magyarországon például egyöntetűen az eklektika elnevezés volt használatos kissé becsmérlő értelemben. A historizmus elnevezést 1993-tól[1] legitimizálták, ez előtt csak elvétve, intuitíven használták, pontos definíciója, értelmezése hiányzott. Magyarországon a 19. század második felének művészete összefonódott a kései romantikával, és együtt jelentkezett az eklektikával. Így egészen sajátos építészeti korszak köszöntött be.

Stílustörténeti szempontból megkülönböztetik a következőket:

 • a romantikus historizmust (átmeneti stílusok az 1770-es évektől, teljesen kialakult 1840-től 1870-ig),
 • a szigorú historizmust (1870–1890)
 • a késői historizmust (1890 után).

Ez a megkülönböztetés Renate Wagner-Rieger osztrák művészettörténésztől származik.

A historizmus és a stílusutánzó irányzatok listája a nyugati építészetben és díszítőművészetben:

 
A werdaui városháza historizáló épülete (Szászország, Németország)

Nemzetközi

szerkesztés

Brit Birodalom

szerkesztés
 • Ádám stílus (vagy Adamesque és " Style of the Brothers Adam " 18. századi neoklasszikus belsőépítészeti stílus, William Adam skót építész és fiai, Robert (1728–1792) és James ( 1732–1794) után elnevezve)
 • Bristol bizánci
 • Edward kori barokk
 • Indo-szaracén újjászületés (India)
 • Jacobean Revival (az 1820-as évek végétől vált népszerűvé Angliában, és amely legtöbb ihletet az angol reneszánszból (1550–1625) merítette, az Erzsébet és Jakab-kor elemeivel)
 • Anna királynő stílus
 • Regency
 • Skót bárói stílus (Skócia, Wales és Észak-Írország)
 • Tudor Revival

Franciaország

szerkesztés

Ausztria és Németország

szerkesztés
 • Biedermeier
 • Gründerzeit stílus
 • Náci építészet
 • Rundbogenstil (19. századi stílus, amely a német nyelvterületeken és a német diaszpórában volt népszerű. A bizánci, a román és a reneszánsz építészet elemeit egyesítette sajátos stílusmotívumokkal.)

Görögország és a Balkán

szerkesztés
 • Mükénei újjászületés
 • Szerb-bizánci újjászületés

Olaszország

szerkesztés
 • Stile Umbertino

Portugália

szerkesztés
 • Pombaline
 • Neo-Manuel
 • Román újjászületés (román reneszánsz)

Orosz Birodalom és Szovjetunió

szerkesztés

Skandinávia

szerkesztés
 • Dragestil
 • Nemzeti romantikus stílus
 • Skandináv klasszicizmus

Spanyolország

szerkesztés
 • Jefferson építészet
 • Amerikai reneszánsz
 • Ácsgótika
 • Gyarmati újjászületés
 • Szövetségi stílus (Federal Style)
 • Greco Deco
 • Maja újjászületés
 • Mediterrán újjászületés
 • Mission Revival
 • Lengyel katedrális stílus
 • Pueblo Revival
 • Anna királynő stílus
 • Richardson-román (a neoromán építész, Henry Hobson Richardson (1838-1886) után elnevezve)
 • Spanyol gyarmati újjászületés

Magyarországon a 19. század második felében

szerkesztés
 
A Takarékpénztár épülete Makón – a historizmus egyetlen világi épülete a városban

A kiegyezést (1867. május 29.) követő időszakban jelentős fejlődés, és városiasodás ment végbe hazánkban, melynek a leglátványosabb eredményei Budapesten voltak észlelhetőek, bár Kassán, Szegeden, Temesvárott, Aradon, és Kolozsvárott jelentős bérházépítési munkálatok indultak meg.

A legtöbb beruházást a Fővárosi Pénzalapból finanszírozták. Ebben az időszakban épült Budapesten a legtöbb sugárút, körút és a nagyszabású középületek is. 1873-ban Pest, Buda és Óbuda egyesítésével megkezdődött az útvonalak szabályozása is.

1871/72 -től a József Politechnikum Királyi József Műegyetemként működött tovább. 1879-ben megalakult az Állami Középipartanoda.

Városi villák és bérpaloták:

 • drágák voltak, rengeteg technikai újítás volt bennük (például vezetékes víz), minden nemű luxus elérhető volt a bérházakban is (istálló, kocsiszín), ezzel próbálták a gazdag polgárságot arra ösztönözni, hogy a vidéki házak helyett inkább költözzenek az oly' sok lehetőséget kínáló városba. A bérpaloták szintezése ugyanakkor kifejezte a torlódott társadalmat is: a legalsó szintek a dzsentrirétegé voltak. Ezek rendelkeztek a legtágasabb helyiségekkel, kívül kovácsoltvas-erkélyek jelezték a társadalmi hovatartozást. A bérpaloták szintjein felfelé haladva egyre szegényebbek kaptak lakást. A luxus fogalma ugyanakkor azt jelentette, hogy minden szinten egy angol WC kapott helyet, ám még ez óriási lépés volt higiénia szempontjából.

Villák és nyaralók:

 • Budapesten az Andrássy út külső szakaszán és a Thököly út Zugló felőli részén épült a legtöbb villa
 • a nyilvánosan látogatható terek az épület földszintjén, a többi, általában privát szférának tekinthető szoba az emeleten volt
 • általában németországi/itáliai neoreneszánsz, eklektikus stílusúak

Szállodák:

 • minden nagyobb városban volt legalább egy szálloda, ami kielégítette a turisták igényeit
 • általában a központ közelében, esetleg a vasúthoz vezető úton épültek
 • különféle termekkel voltak ellátva
 • legtöbbjük fel volt szerelve lifttel, központi fűtéssel, telefonnal és távíróval is

Munkáslakóházak:

 • általában a cégek építették őket alkalmazottjaik elszállásolására
 • a legtöbb ilyen lakóházat a MÁV építtette

Templomépítészet:

 • felekezetenként változó, általában sokszínű, egyedül a zsinagógák tartották meg eredeti formájukat
 • a keresztény templomok általában eklektikusak

Kulturális és sportlétesítmények:

 • a színházak korszerűsítése, kiállítások megnyitása (sokszor pavilonos formában)
 • a Magyar Királyi Operaház megalakulása (a színházak nem feleltek meg az elvárásoknak)
 • a Nemzeti Tornacsarnok megépítése
 • fürdők, és kisebb sportegyletek épületei
 • egyetemek, főiskolák (ELTE-BTK épülete, Műegyetem épülete)

Kórházak:

 • megnő a városokban a rossz körülmények között élő szegények száma, így szükségessé válik a kórházak építése
 • pavilonos szerkezetű kórházak megjelenése például Szent István Kórház (Bp.)

Pénzintézetek:

 • 1867 után sok vállalkozást indítanak, így nőtt a bankok és hitelintézetek száma
 • általában előkelő tereken épültek

Kereskedelmi, ipari és mezőgazdasági épületek:

 • pályaudvarok, gyárak építése (Nyugati Pályaudvar, Keleti Pályaudvar)

Az állandó Országház:

 • pályázatot írtak ki, melyben egy bizottság döntött a tervező kiléte felől
 • Steindl Imre neogótikus pályamunkája lett az első helyezett
 • az építkezéseket 1885-ben kezdték, az épületet 1902-ben már használták, de csak 1904-re lett teljesen kész.

A festészetben és szobrászatban

szerkesztés

A historizmus festészete elsősorban a történelmi festészetet jelenti, mely a kései romantika jellegzetes műfaja. Lengyelországban Jan Matejko, Magyarországon Székely Bertalan, Madarász Viktor, Benczúr Gyula, Than Mór a képviselői. Különösen Benczúr művészetében a történelmi festészet összeforrt az akadémizmussal. Az akadémizmus például a historizmus megvalósulása a festészetben.

Egész Európára jellemző volt a köztéri szobrok tömeges felállítása. A szobrászat feladata azonban az emlékművek felállításában ki is merült. Például Strobl Alajos: Arany János szobra a Nemzeti Múzeum kertjében.

Iparművészet

szerkesztés

A filozófiában

szerkesztés

Ez a huszadik századra jellemző jelenség.

Hivatkozások

szerkesztés
 • A historizmus Magyarországon, szerk. Zádor Anna, Bp., 1992.
 1. Ezt a Zádor Anna szerkesztette A historizmus Magyarországon című tanulmánykötet tette meg, ami csak 1993-ban jelent meg, bár szövege már a 80-as évek elején megszületett.

Kapcsolódó szócikkek

szerkesztés