A hitelintézet szó egy gyűjtőfogalom, amely alá tartozik az olyan pénzügyi intézmény, amelyik betétet gyűjt és egyéb pénzügyi szolgáltatási tevékenységet végez. A hitelintézetek jogállását Magyarországon jelenleg a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény szabályozza.

A Kolozsvári Takarékpénztár és Hitelbank R.T. betétkönyve, 1941

A CRR (Capital Requirements Regulation, 575/2013/EU rendelet) definíciójában pedig olyan vállalkozás, amely a nyilvánosságtól betéteket vagy más visszafizetendő pénzeszközöket vesz át, valamint saját számlára hiteleket nyújt. Kizárólag hitelintézet jogosult betét gyűjtésére, valamint saját tőkéjét meghaladó mértékben más visszafizetendő pénzeszköz nyilvánosságtól való elfogadására; pénzváltási tevékenység végzésére.

A nyilvános forrásgyűjtés céljából – betét elfogadásán kívül – kizárólag kötvényt és letéti jegyet bocsáthat ki. Tehát nemcsak a betétesek, hanem más pénzeszköz-tulajdonosok részére is biztonság, hogy csak olyan intézmények számára lehetőség a saját tőkét meghaladó mértékű pénzeszközgyűjtés, amelyek a Hpt. szerinti felügyelet alá tartoznak, rendszeres ellenőrzés alatt állnak, illetve olyan prudenciális szabályok vonatkoznak rájuk, amelyek jelentősen csökkentik a náluk elhelyezett pénzeszközök kockázatát.[1]

A pénzintézet fogalma helyettSzerkesztés

A pénzintézet fogalma helyett Magyarországon a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény a hitelintézet kifejezést vezette be illetve minden jogszabályban a pénzintézet kifejezést hitelintézetre cserélte. A hatályos Hpt. [2] ezt a szóhasználatot folytatja. A hitelintézet pénzintézeti tevékenységet folytató jogi személy. Nem hivatalos szakmai, valamint a köznapi szóhasználatban a pénzintézet kifejezést továbbra is használják.

A pénzintézetek fajtái Magyarországon 1996-igSzerkesztés

A hitelintézetek fajtái MagyarországonSzerkesztés

 • bank,
 • szakosított hitelintézet (A szakosított pénzintézet fogalmát a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény szakosított hitelintézetre változtatta.)
 • szövetkezeti hitelintézet (takarék-, illetőleg hitelszövetkezet) lehet.[4]

A hitelintézet és szervezeti formáiSzerkesztés

 • Hitelintézet az a pénzügyi intézmény, amely a 3. §-ban meghatározott pénzügyi szolgáltatások közül legalább betétet gyűjt, vagy más visszafizetendő pénzeszközt fogad el a nyilvánosságtól - ide nem értve a jogszabályban meghatározott nyilvános kötvénykibocsátást -, valamint hitelt és pénzkölcsönt nyújt.[5]
 • Kizárólag hitelintézet jogosult
  • a) betét gyűjtésére, valamint saját tőkéjét meghaladó mértékben - hitelintézet vagy állam által a visszafizetésre vállalt kezesség vagy garancia nélkül - más visszafizetendő pénzeszköz nyilvánosságtól való elfogadására,
  • b) pénzváltási tevékenység végzésére.[6]
 • A hitelintézet bank, szakosított hitelintézet vagy - részvénytársasági vagy szövetkezeti formában működő - szövetkezeti hitelintézet lehet. A szövetkezeti hitelintézet lehet bank, szakosított hitelintézet és takarék- vagy hitelszövetkezet.[7]
 • A bank az a hitelintézet, amely a 3. § (1) bekezdés a), b) és d) pontjában meghatározott tevékenységet üzletszerűen végzi. Kizárólag bank kaphat engedélyt a 3. § (1) bekezdésében foglalt tevékenységek teljes körének végzésére.[8]
 • A szakosított hitelintézet a rá vonatkozó külön törvényi szabályozásnak megfelelően jogosult tevékenységének végzésére, azzal, hogy nem kaphat engedélyt a 3. § (1) bekezdésében foglalt tevékenységek teljes körének végzésére.[9]
 • A szövetkezeti formában működő szövetkezeti hitelintézet a 3. § (1) és (2) bekezdésében, valamint a 7. § (3) bekezdésében megjelölt tevékenységet, illetve kiegészítő tevékenységet végezhet.[10]
 • A szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról szóló 2013. évi CXXXV. törvényben[11] meghatározott Integrációs Szervezethez csatlakozott hitelintézetekre vonatkozó további, e törvénytől eltérő, illetve az e törvényt kiegészítő szabályokat a Szhitv. állapítja meg.[12]
 • A hitelszövetkezet a (6) bekezdésben meghatározott tevékenységeket - a pénzváltás kivételével - csak saját tagjai körében végezheti.[13]
 • Harmadik országbeli hitelintézet fióktelepe útján a 3. § (1) bekezdésében, illetve a 3. § (2) bekezdés a)-d) pontjában meghatározott tevékenységet végezhet, ha ezek végzésére a székhelye szerinti illetékes felügyeleti hatóságtól engedéllyel rendelkezik.[14]
 • Hitelintézet nyilvános forrásgyűjtés céljából - betét elfogadásán kívül - kizárólag kötvényt és letéti jegyet bocsáthat ki.[15]

ForrásokSzerkesztés

JegyzetekSzerkesztés

 1. Vértesy, László. Jog és pénzügyek a bankszektorban. Akadémiai Kiadó, 134-135. o. [2020]. ISBN 978 963 454 480 7 
 2. 2013. évi CCXXXVII. törvény
 3. Bíró Endre: Jogi szótár 385. old.
 4. Pénzintézet. BankRáció.hu. (Hozzáférés: 2011. szeptember 7.)
 5. 2013. évi CCXXXVII. törvény 8. § (1)bek.
 6. 2013. évi CCXXXVII. törvény 8. § (2)bek.
 7. 2013. évi CCXXXVII. törvény 8. § (3)bek.
 8. 2013. évi CCXXXVII. törvény 8. § (4) bek.
 9. 2013. évi CCXXXVII. törvény 8. § (5) bek.
 10. 2013. évi CCXXXVII. törvény 8. § (6) bek.
 11. rövidítése: Szhitv.
 12. 2013. évi CCXXXVII. törvény 8. § (7) bek.
 13. 2013. évi CCXXXVII. törvény 8. § (8) bek.
 14. 2013. évi CCXXXVII. törvény 8. § (9) bek.
 15. 2013. évi CCXXXVII. törvény 8. § (10) bek.