A hivatalvesztés a mai magyar jogban egy fegyelmi büntetés, míg egykori jogunkban részben fegyelmi büntetés,[1] egykori büntetőjogunkban,[2] egy mellékbüntetés is volt.

A hivatalvesztés szabályai maSzerkesztés

A hivatalvesztés a köztisztviselőkkel szemben kiszabható súlyos fegyelmi büntetés.[3]

A hivatalvesztés tartalmaSzerkesztés

A hivatalvesztésre ítélt elveszti (a bíróság által meghatározott időtartamra):

 • a) kinevezés, választás vagy hatósági megerősítéstől függő hivatalát, és az ezek után járó nyugdíjigényeit;
 • b) az ügyvédi, közjegyzői, nyilvános tanári vagy tanítói állását;
 • c) a gyámságot vagy gondnokságot;
 • d) az örökösökre át nem szálló nyilvános címeit, rend- és díszjeleit;
 • e) a megjelölt hivatalok, állások, kitüntetések elnyerésére való képességet.

A hivatalvesztés időtartamaSzerkesztés

A hivatalvesztés időtartamát a bíróság határozta meg, a következők figyelembe vételével: Vétségeknél az időtartam legkisebb mértéke 1 év, leghosszabb mértéke 3 év volt; bűntetteknél legkisebb mértéke 3, leghosszabb mértéke 10 év. Bizonyos esetekben a törvény nem hivatalvesztést, hanem csak a viselt hivatal elvesztését állapította meg.

TörténeteSzerkesztés

Fegyelmi büntetéskéntSzerkesztés

A hivatalvesztés (németül Amtsverlust) a legsúlyosabb büntetés volt Magyarországon a bírák illetve az állami hivatalnokok ellen folytatható fegyelmi eljárásban, amely maga után vonta az elitélt címének, fizetésének, valamint nyugdíjának, továbbá mindazon előnyöknek az elvesztését is, amelyeket - szolgálata alapján - az állam irányában igénybe vehetett volna. [4] A hivatalvesztésre ítélt törvényhatósági tisztviselő, községi elöljáró, valamint a segéd- és kezelőszemélyzet tagja a rendes tisztújítás bekövetkezte előtt újból nem volt megválasztható, sem ezen időtartam alatt kinevezhető, másodízben kiszabott hivatlvesztés büntetés esetében pedig elvesztette további szolgálati képességét. [5] (). A H.-re Ítélt díj- noknak sem nevezhető ki (66,787/1900. IM. sz.).[6]

A Csemegi-kódexbenSzerkesztés

A hivatalvesztés egykori büntetőjogunkban, az 1878. évi magyar büntető törvénykönyv szerint olyan mellékbüntetés volt, amelyet a szabadságvesztés büntetés mint főbüntetés kiszabása mellett, a törvény által meghatározott esetekben, kellett alkalmazni. Ha a főbüntetés 6 hónapi fogházat vagy államfogházat meg nem halad, vagy a főbüntetés csak pénzbüntetésben áll, a bíróság a hivatalvesztés kimondását mellőzheti. Kihágásoknál hivatalvesztésnek nem volt helye.

А törvény által meghatározott esetekben, a szabadságvesztésen, mint főbüntetésen felül, a hivatalvesztés mint mellékbüntetés együtt vagy külön állapítandó meg (1878 :V. tc. 54., 57. §§). A hivatalvesztésre ítélt elveszti a bíróság által meghatározott időtartamra:

 1. 1. kinevezés vagy választás útján nyert közhivatalát vagy szolgálatát, úgyszintén hatósági megerősítés folytán viselt hivatalát, szolgálatát vagy állását s az ezek után járó nyugdíjigényeit, nyugdíját vagy kegydíját;
 2. 2. ügyvédi, közjegyzői, nyilvános tanári vagy nyilvános tanítói állását;
 3. 3. a gyámságot vagy gondnokságot;
 4. 4. az örökösökre át nem szálló nyilvános címeit, belföldi rendjeleit és díszjeleit, külföldi rendjelek és díszjelek viselésének jogosítványát;
 5. 5. a megjelölt hivatalok, szolgálatok, állások és kitüntetések elnyerésére való képességét. [7] [8]

Kapcsolódó szócikkekSzerkesztés

JegyzetekSzerkesztés

 1. 1871. évi VII. tc.
 2. az 1878. évi magyar büntető törvénykönyv szerint
 3. Tehát csak köztisztviselőkkel szemben szabható ki, közalkalmazottakkal vagy egyéb munkavállalókkal szemben nem.
 4. 1871. évi VIII. tc. 26. §
 5. 1886: XXIII. tc. 14. § és 1886: XXII. tc. 102. §
 6. Márkus Dezső: Magyar Jogi Lexikon hat kötetben. IV. kötet. Halászgyűrű-Kitonich - Magyar Jogi Lexikon 4. (Budapest, 1903) 169. old.
 7. 1878 : V. tc. 55., 57. §§; 1896: XXXIII. tc. 370. §
 8. Márkus Dezső: Magyar Jogi Lexikon hat kötetben. IV. kötet. Halászgyűrű-Kitonich - Magyar Jogi Lexikon 4. (Budapest, 1903) 169. old.

ForrásokSzerkesztés

 • 1871. évi VII. törvénycikk
 • Márkus Dezső: Magyar Jogi Lexikon hat kötetben. IV. kötet. Halászgyűrű-Kitonich - Magyar Jogi Lexikon 4. (Budapest, 1903) 169. old.
 • Fegyelmi büntetések