Homogén (informatika)

informatikai fogalom

Informatikában is ismert fogalom a homogén.
A homogén szó alapjelentése: Minden részén egyforma szerkezetű vagy összetételű.Azonos nemű, egynemű, egyféle, egyenletes, egyenletesen feloszlatott, egyöntetű, egységes.
A legkisebb adategység az adatelem, amelyre hivatkozni lehet. Az adatelemek olyan véges halmazát, ahol az adatelemek között szerkezeti összefüggések vannak, amik meghatározzák a szerkezeten végezhető műveleteket és az alapelemek egymáshoz való viszonyát adatszerkezetnek hívjuk.
Az adatszerkezetek osztályozásuk szerint homogének és heterogének lehetnek. (Itt csak a homogénekkel foglalkozunk)

Homogén adatszerkezetekSzerkesztés

Struktúra nélküli homogén adatszerkezetekSzerkesztés

Egyes adatelemek között nincs semmi nemű kapcsolat, sorrend, alá vagy fölérendeltség az egyes adatelemek függetlenek. Tehát bármikor eldönthető, hogy komponense-e a kiválasztott elem vagy sem.

 • Halmaz: A matematikai halmazfogalom megjelenése adatszerkezeti szinten.
 • Multihalmaz: Lehetnek benne azonos elemek, azaz megengedi az ismétlődést. Ez egy speciális halmaz.
 • Szeriális állomány: Az adatok egymás után helyezkednek el ez egy speciális állomány.

Asszociatív homogén adatszerkezetekSzerkesztés

Az adatelemek között lényegi kapcsolat nincs.

 • Tömb: Az egyik leggyakrabban alkalmazott és legismertebb adatszerkezet. Bármelyik adateleme elérhető úgynevezett indexek (azonosító koordináták) használatával. Amivel kifejezhetjük:
 1. Sor: Az adatok egy sorban helyezkednek el, egy dimenziós adatszerkezet, egy indexű.
 2. Mátrix:két dimenziós az adatszerkezet, vagyis adatok sor-oszlop egységet alkotnak, így az adatelemek két index segítségével címezhetők.
 3. Tömb: Három- vagy több dimenziós megjelenési forma.
 • Táblázat: A táblázat két elemből állt: egy értékből és egy kulcsból. A kulcs hordozza az elérési helyét az értéknek. Amivel kifejezhetjük:
 1. Soros: Az adatok sorokban-oszlopokban helyezkednek el amik találkozásánál találhatók a cellák. Ezekben cellában egy kulcs és egy érték van.
 2. Önátrendező: A leggyakrabban használt elemek a kulcsaikkal a táblázat elején helyezkednek el.
 3. Rendezett: Valami alapján átrendezett táblázat. Pl.: csökkenő/növekvő sorrend
 4. Kulcstranszformációs: Folyamatos tármegjelenése van. Kulcs adat rendezésért egy függvény felel, hogy a kulcs megfelelő helyre legyen leképezve.

Szekvenciális homogén adatszerkezetekSzerkesztés

Egyértelmű sorrendje van az adatelemeknek, az elemek egymás mellett helyezkednek el, az első és az utolsó kivételével mindegyiknek 2 szomszédja van.

 • Lista: Minden elemnek van két szomszédja kivéve az elsőnek és az utolsónak feltéve, amennyibe nem üres mert akkor az elemszám 0.
 • Verem: Ez egy speciális lista, ami lehet folytonos és szétszórt és az utolsó betett elem dolgozható fel először.
 • Sor: Speciális lista ami lehet fix kezdetű, vándorlós vagy ciklikus. a veremmel ellentétben itt az első betett elem dolgozható fel először.
 • Sztring: Lista ami lehet folytonos vagy szétszórt ábrázolású, szimbólumok alkotják az elemeit.
 • Szekvenciális állomány: Állomány ami elsődleges kulcs szerint rendezett mert a rekordok az azonosítók.

Hierarchikus szerkezetekSzerkesztés

Minden adatelem csak egy helyről érhető el, de egy adott elemből tetszés szerinti számú adatelem látható. Egy elemnek akárhány rákövetkezője lehet, de csak egy megelőzője.

 1. A gyökér nem lehet végpont
 2. Bármely gyökértől különböző elem egyszer és csak egyszer lehet végpont
 3. Bármely gyökértől különböző elem a gyökérből elérhető
 • Hierarchikus lista

Olyan lista melynek elemei lehetnek listák és adatelemek is.

 • Hierarchikus állomány:

A hierarchikus listát megvalósító állomány.

 • Fa A fa egy hierarchikus adatszerkezet, amelyben egy elemnek akárhány rákövetkezője, de minden elemnek csak egyetlen megelőzője létezik. A fa egy olyan dinamikus, homogén adatszerkezet, amelyben minden elem megmondja a rákövetkezőjét.
   
  gyökérelem, részgráf, levélelem
 1. Gyökérelem: a fa azon eleme, amelynek nincs megelőzője. A legegyszerűbb fa egyetlen gyökérből áll. Mindig csak egy gyökérelem van, de az kötelezően, kivétel az üres fa ahol egy sem.
 2. Levélelemek: a fa azon elemei, amelyeknek nincs rákövetkezőjük.
 3. Közbenső elem: a fa nem gyökér, illetve levél elemei, hanem az összes többi. Megelőző eleme és rákövetkező elemei is vannak.
 4. Út: az út egy olyan szekvenciális adatelem sorozat, lista, amely a gyökérelemtől kiinduló, különböző szinteken átmenő, és levélelemben véget érő egymáshoz kapcsolódó él sorozat. Az út hosszán az adott útban található élek számát értjük. Minden levélelem a gyökérelemtől kiindulva pontosan egy úton érhető el.

Bináris fa bejárási stratégiákSzerkesztés

 • preorder
 1. gyökérelem bejárása
 2. bal oldali részfa bejárása
 3. jobb oldali részfa bejárása
 • prostorder
 1. bal oldali részfa bejárása
 2. jobb oldali részfa bejárása
 3. gyökérelem bejárása
 • inorder
 1. bal oldali részfa bejárása
 2. gyökérelem bejárása
 3. jobb oldali részfa bejárása

Hálós adatszerkezetSzerkesztés

A hálós adatszerkezetek bármelyik adatelemre több helyről is eljuthatunk, és bármelyik adatelemtől elvileg több irányban is mehetünk tovább. Pl.: Gráfok

További információkSzerkesztés

Programozás-elmélet. [2013. július 5-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2013. november 23.)
Adatszerkezetek osztályozása. [2012. augusztus 31-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2013. november 23.)
Homogén Adatszerkezet. [2013. december 3-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2013. november 23.)