Honismeret (folyóirat)

folyóirat

Honismeret Közreadja a Honismereti Szövetség. Székhely: Budapest.

Honismeret
Ország Magyarország
Alapítva 1972
Főszerkesztő Hála József
Nyelv magyar
OCLC 53150158
ISSN 0324-7627

ElőzményekSzerkesztés

A Honismeret folyóirat elődje a hasonló címmel 1961 és 1969 között 11 alkalommal megjelent ún. szürke füzetek volt, ami a Hazafias Népfront (HNF) „szakkörvezetők részére kiadott tájékoztatója” volt. Szerkesztette: Dömötör Sándor. Skrabut Éva által összeállított repertóriuma a HNF kiadásában 1974-ben 98 oldal terjedelemmel jelent meg személynév-, földrajzi-, intézményi- és tárgymutatóval. Ezzel párhuzamosan rendszertelenül jelent meg Székely György és Töltési Imre szerkesztésében a Honismeret–Helytörténet nevű periodika, ami ugyancsak a honismereti mozgalom szellemi alapozását szolgálta.

Története rövidenSzerkesztés

A jelenlegi folyóiratot 1972-től számítjuk, amikor Hová röpül a páva? címmel, számozás nélkül, majd 1973-ban 4., 1974-ben 6. szám, Honismereti Híradó címmel látott napvilágot. 1975-től Honismeret a neve és az 1990-es esztendő néhány összevont számától eltekintve évente hat alkalommal jelenik meg, 1989-ig a HNF, 1990 óta a Honismereti Szövetség kiadásában. Szerkesztője: 1972–1973: Morvay Péter, 1974 –2011: Halász Péter, 2011 – 2016: Selmeczi Kovács Attila, 2016-tól: Hála József. Az évente hatszor megjelenő folyóirat tájékoztat a honismereti mozgalom eseményeiről, információival mozgalomszervező szerepet tölt be. Segíti a pedagógusok, az egyetemi és a középiskolai diákok munkáját, szakdolgozatok és pályázatok készítőit, a szakkörök és más, honismereti jellegű közösségek tevékenységét, honismerettel foglalkozó hivatásos és amatőr szakemberekét egyaránt. Képekkel illusztrált tanulmányai, cikkei között találhatók módszertani, anyagközlő és híreket, információkat nyújtó írások. Szerzőgárdája a különböző tudományágak szakembereiből, valamint a szakterületek amatőr – de sohasem dilettáns – művelőiből verbuválódik. Közli a honismereti jellegű pályázatok felhívásait és eredményjegyzékét, a magyar nyelvterületen megjelenő fontosabb, honismereti témájú kiadványok ismertetéseit és bibliográfiáját. Évente tájékoztat tudományos és művelődési élet történetének jelentősebb személyeinek születési- valamint halálozási évfordulóról.

Témakörei, szerkesztőiSzerkesztés

Fő témakörei: Helytörténet, helyismeret, történelem általában, művelődéstörténet. Székely György történész, majd Halász Péter szerkesztette, 38. évf. 2010 : 5. számtól Selmeczi Kovács Attila. A mindenkori szerkesztő munkáját az olvasószerkesztő és a Szerkesztési Bizottság elnöke segítette. A digitális változat Csiffáry Tamás munkáját dicséri. Repertóriumot 1991-ben adtak közre.[1]

Szerkesztőség részletesenSzerkesztés

 • 1972. Felelős szerkesztő: Töltési Imre; szerkesztő: Morvay Péter.
 • 1973. Felelős szerkesztő: Töltési Imre; szerkesztő: Morvay Péter; a szerkesztő bizottság elnöke (továbbiakban elnök) Kamarás Rezső.
 • 1974 - 1976./1. sz.: Felelős szerkesztő: Töltési Imre; szerkesztő: Halász Péter; elnök: Kamarás Rezső.
 • 1976./2-3. sz. - 6.1978./1-6. sz.: Felelős szerkesztő: Töltési Imre; főszerkesztő: Székely György; szerkesztő: Halász Péter; a szerkesztőbizottság elnöke: Kamarás Rezső.
 • 1979./1. sz.: Felelős főszerkesztő [sic!]: Töltési Imre; főszerkesztő: Székely György; szerkesztő: Halász Péter; elnök: Kamarás Rezső.
 • 1979./2 - 5/6. sz.: Felelős szerkesztő: Töltési Imre; főszerkesztő: Székely György; szerkesztő: Halász Péter; elnök: Kamarás Rezső.
 • 1980./1 - 4. sz.: Felelős szerkesztő: Töltési Imre; főszerkesztő: Székely György; szerkesztő: Halász Péter; elnök: Kamarás Rezső. (Neve fekete keretben!)
 • 1980./5 - 6. sz.: Felelős szerkesztő: Töltési Imre; főszerkesztő: Székely György; szerkesztő: Halász Péter;
 • 1981./1 - 4. sz. : Felelős szerkesztő: Töltési Imre; főszerkesztő: Székely György; szerkesztő: Halász Péter; elnök: Ágoston László.
 • 1981./5 - 10.1982./3. sz.: Felelős szerkesztő: Juhász Róbert; főszerkesztő: Székely György; szerkesztő: Halász Péter; elnök: Ágoston László.
 • 1982./4 - 17.1989./4. sz.: Felelős szerkesztő: Juhász Róbert; főszerkesztő: Székely György; szerkesztő: Halász Péter; elnök: Ágoston László; tördelő szerkesztő: Török László.(Csak a 10.1982./ 6. számban: műszaki szerkesztő.)
 • 1989./5. sz.: Felelős szerkesztő: Juhász Róbert; főszerkesztő: Székely György; szerkesztő: Halász Péter; tördelő szerkesztő: Török László.
 • 1989./6. sz.: Felelős szerkesztő: Bartha Éva; főszerkesztő: Székely György; szerkesztő: Halász Péter; tördelő szerkesztő: Török László.
 • 1990./1-4. sz.: Főszerkesztő: Székely György; szerkesztő: Halász Péter; tördelő szerkesztő: Török László.
 • 1990./5-6. sz.: Főszerkesztő: Székely György; szerkesztő: Halász Péter; tördelő szerkesztő: Notárius József.
 • 1991./1 - 23.1995./3.: Főszerkesztő: Székely György; szerkesztő: Halász Péter; műszaki szerkesztő: Notárius József. [Csak a 19.1991./1. számban Nótórius [sic!] József; a 21.1993./1-2. számban nem szerepel a neve.]
 • 1995./4-5.: Főszerkesztő: Székely György; szerkesztő: Halász Péter.
 • 1995./6 - 38.2010./4.: Szerkeszti: Halász Péter. (A 25.1997./5. számból hiányzik a szerkeszti megjelölés).
 • 2010./5. sz. óta szerkeszti: Selmeczi Kovács Attila.[2]
 • 2016./1. sz. óta szerkeszti: Hála József

ÁllományadatokSzerkesztés

1. évfolyam 1975:1/2; 2. évfolyam 1976:1-6 — 39. évfolyam 2011:1-6; 40. évfolyam 2012:1-

A Honismeret folyóirat jeles szerzőiSzerkesztés

JegyzetekSzerkesztés

 1. A Honismeret 1-15. évfolyama (1972-1987) összesített repertóriuma / összeáll. Pallos Éva ; sajtó alá rend. Gazda István. – Budapest : Honismereti Szövetség, 1991. 83 p. ISBN 963 04 1127 X
 2. Dr. Kormányos András (sz. 1942) ny. főkönyvtáros kutatásai nyomán (kézirat).

ForrásokSzerkesztés