Horvátország csatlakozása az Európai Unióhoz

Horvátország és az Európai Unió elhelyezkedése

Horvátország csatlakozási kérelmét az Európai Unióhoz 2003-ban adta be. A kérelmet az Európai Bizottság 2004 elején fogadta el, és ekkor nyilvánította hivatalos tagjelöltnek az országot. A tagjelölti státust az Európai Tanács 2004 közepén megerősítette. A csatlakozási tárgyalások 2005 októberében kezdődtek meg. A folyamatot hátráltatta a lisszaboni szerződést elutasító ír népszavazás, és Szlovénia blokádja a Pirani-öböl hovatartozása miatt. A problémák ellenére, a tagállamok mindegyike támogatja az ország felvételét az Unióba. A magyar EU-elnökség három legfontosabb prioritásának is egyike volt a horvát csatlakozás ügye.[1]

A tárgyalási fejezetek állapotaSzerkesztés

Az unióhoz való csatlakozás feltétele, hogy Horvátország befejezze a tárgyalásokat az Európai Bizottságal az acquis communautaire mind a 35 fejezetével kapcsolatban.

Tárgyalási fejezet EU-értékelés Vizsgálat kezdete Vizsgálat vége Fejezet megnyitva Fejezet lezárva Fejezet befagyasztva
1. Áruk szabad mozgása Összehangolva az acquis-val 2006. 1. 16. 2006. 2. 24. 2008. 7. 25. 2010. 4. 19.
2. Munkavállalók szabad mozgása Összehangolva az acquis-val 2006. 7. 19. 2006. 9. 11. 2008. 6. 17. 2009. 10. 2.
3. Vállalatalapítás joga és a szolgáltatások szabadsága Összehangolva az acquis-val 2005. 11. 21. 2005. 12. 20. 2007. 6. 26. 2009. 12. 21.
4. Tőke szabad áramlása Összehangolva az acquis-val 2005. 11. 25. 2005. 12. 22. 2009. 10. 2. 2010. 11. 5. 2008. 12. – 2009. 10.
5. Közbeszerzés Összehangolva az acquis-val 2005. 11. 7. 2005. 11. 28. 2008. 12. 19. 2010. 6. 30.
6. Társasági jog Összehangolva az acquis-val 2006. 6. 21. 2006. 7. 20. 2007. 6. 26. 2009. 10. 2. 2008. 12. – 2009. 10.
7. Szellemi tulajdon törvényi szabályozása Összehangolva az acquis-val 2006. 2. 6. 2006. 3. 3. 2007. 3. 29. 2008. 12. 19.
8. Versenyjog Összehangolva az acquis-val 2005. 11. 8. 2005. 12. 2. 2010. 6. 30. 2011. 6. 30.
9. Pénzügyi szolgáltatások Összehangolva az acquis-val 2006. 3. 29. 2006. 5. 3. 2007. 6. 26. 2009. 11. 27.
10. Információs társadalom és média Összehangolva az acquis-val 2006. 6. 12. 2006. 7. 14 2007. 7. 26. 2008. 12. 19.
11. Mezőgazdaság és vidékfejlesztés Összehangolva az acquis-val 2005. 12. 5. 2006. 1. 26. 2009. 10. 2. 2011. 4. 19 2008. 12. – 2009. 10.
12. Élelmiszer-biztonság, állat- és növényegészségügy Összehangolva az acquis-val 2006. 3. 9. 2006. 4. 28. 2009. 10. 2. 2010. 7. 27. 2008. 12. – 2009. 10.
13. Halászat Összehangolva az acquis-val 2006. 2. 24. 2006. 3. 31. 2010. 2. 9. 2011. 6. 6. 2008. 12. – 2010. 2.
14. Közlekedés Összehangolva az acquis-val 2006. 6. 26. 2006. 9. 28. 2008. 4. 21. 2010. 11. 5.
15. Energiaügy Összehangolva az acquis-val 2006. 5. 15. 2006. 6. 16. 2008. 4. 21. 2009. 11. 27.
16. Adózás Összehangolva az acquis-val 2006. 6. 6. 2006. 7. 12. 2009. 10. 2. 2010. 6. 30. 2008. 12. – 2009. 10.
17. Gazdasági és pénzügyi jog Összehangolva az acquis-val 2006. 2. 16. 2006. 3. 23. 2006. 12. 21. 2008. 12. 19.
18. Statisztika Összehangolva az acquis-val 2006. 6. 19. 2006. 7. 18. 2007. 6. 26. 2009. 10. 2. 2008. 12. – 2009. 10.
19. Szociális politika és foglalkoztatásügy Összehangolva az acquis-val 2006. 2. 8. 2006. 3. 22. 2008. 6. 17. 2009. 12. 21.
20. Vállalkozási és iparpolitika Összehangolva az acquis-val 2006. 3. 27. 2006. 5. 5. 2006. 12. 21. 2008. 7. 25.
21. Transzeurópai hálózatok Összehangolva az acquis-val 2006. 6. 30. 2006. 9. 29. 2007. 12. 19. 2009. 10. 2. 2008. 12. – 2009. 10.
22. Regionális politika és a strukturális eszközök koordinációja Összehangolva az acquis-val 2006. 9. 11. 2006. 10. 10. 2009. 10. 2. 2011. 4. 19 2008. 12. – 2009. 10.
23. Bírósági és alapvető jogok Összehangolva az acquis-val 2006. 9. 6. 2006. 10. 13. 2010. 6. 30. 2011. 6. 30.
24. Igazság, szabadság és biztonság Összehangolva az acquis-val 2006. 1. 23. 2006. 2. 15. 2009. 10. 2. 2010. 12. 22. 2008. 12. – 2009. 10.
25. Tudomány és kutatás Összehangolva az acquis-val 2005. 10. 20. 2005. 11. 14. 2006. 6. 12. 2006. 6. 12.
26. Oktatás és kultúra Összehangolva az acquis-val 2005. 10. 26. 2005. 11. 16. 2006. 12. 11. 2006. 12. 11.
27. Környezetvédelem Összehangolva az acquis-val 2006. 4. 3. 2006. 6. 2. 2010. 2. 19. 2010. 12. 22. 2008. 12. – 2010. 2.
28. Fogyasztó- és egészségvédelem Összehangolva az acquis-val 2006. 6. 8. 2006. 7. 11. 2007. 10. 12. 2009. 11. 27.
29. Vámunió Összehangolva az acquis-val 2006. 1. 31. 2006. 3. 14. 2006. 12. 21. 2009. 10. 2. 2008. 12. – 2009. 10.
30. Külkapcsolatok Összehangolva az acquis-val 2006. 7. 10. 2006. 9. 13. 2007. 10. 12. 2008. 10. 30.
31. Külpolitika, biztonságpolitika, védelmi politika Összehangolva az acquis-val 2006. 9. 14. 2006. 10. 6. 2010. 6. 30. 2010. 12. 22. 2008. 12. – 2010. 4.
32. Pénzügyi felügyelet Összehangolva az acquis-val 2006. 5. 18. 2006. 6. 30. 2007. 6. 26. 2010. 7. 27.
33. Pénzügyi és költségvetési rendelkezések Összehangolva az acquis-val 2006. 9. 6. 2006. 10. 4. 2007. 12. 19. 2011. 6. 30.
34. Intézmények 2010. 11. 5.
35. Más
Állapot 33 fejezet a 33-ból megnyitva 33 fejezet a 33-ból lezárva

A csatlakozás időrendjeSzerkesztés

1998. március 4. – Létrejön az Európai integrációs minisztérium.
2001. október 29. – Horvátország aláírja a Stabilizációs és társulási megállapodást.
2004. június 18. – Horvátország hivatalos tagjelölt lett.
2005. október 3. – Megkezdődik a tárgyalási fejezetek kifejtése.
2006. június 12. – A tudomány és kutatás fejezet megnyitása és lezárása.
2006. június 28. – A versenyjog és vámunió fejezetek megnyitása.
2006. július 20. – A szociális politika és foglalkoztatásügy fejezet megnyitása.
2006. december 11. – Az oktatás és kultúra fejezet megnyitása és lezárása.
2007. március 29. – A szellemi tulajdon törvényi szabályozása fejezet megnyitása.
2007. június 26. – 6 fejezet megnyitása: társasági jog, pénzügyi felügyelet, pénzügyi szolgáltatások, információs társadalom és média, vállalatalapítás joga és a szolgáltatások szabadsága, statisztika
2007. október 12. – Az egészség- és fogyasztóvédelem és a külkapcsolatok fejezetek megnyitása.
2007. december 20. – A pénzügyi és költségvetési rendelkezések, valamint a transzeurópai közlekedés fejezetek megnyitása.
2008. április 21. – Az energiaügy és közlekedés fejezetek megnyitása.
2008. június 17. – A munkavállalók szabad mozgása és a szociális politika és foglalkoztatásügy fejezetek megnyitása.
2008. július 25. – Az áruk szabad mozgása fejezet megnyitása. A vállalkozási és iparpolitika fejezet lezárása.
2008. október 30. – A külkapcsolatok fejezet lezárása.
2008. december 19. – A közbeszerzés fejezet megnyitása. A gazdasági és pénzügyi jog, az információs társadalom és média, a szellemi tulajdon törvényi szabályozása fejezetek lezárása.
2009. április 23. – A tárgyalások megszakadása a Pirani-öböl hovatartozása okán kialakult határvita miatt.
2009. szeptember 11. – Szlovénia és Horvátország megegyezik, hogy a határvitát kétoldalú tárgyalásokon rendezik, Szlovénia befejezi a tárgyalások blokkolását.
2009. október 2. – 5 fejezet lezárása, 6 fejezet megnyitása, a lezárt fejezetek: társasági jog, vámunió, munkavállalók szabad mozgása, statisztika, transzeurópai közlekedés.
2009. november 27. – A fogyasztó- és egészségvédelem, az energiaügy, és a pénzügyi szolgáltatások fejezetek lezárása.
2009. december 21. – A vállalatalapítás joga és a szolgáltatások szabadsága, a szociális politika és foglalkoztatásügy fejezetek lezárása.
2010. február 19. – A környezetvédelem, és a halászat fejezetek megnyitása.
2010. április 19. – Az áruk szabad mozgása fejezet lezárása.
2010. június 30. – Az utolsó 3 fejezet megnyitása: külpolitika, biztonságpolitika, védelmi politika; bírósági és alapvető jogok; versenyjog. Az adózás és a közbeszerzés fejezetek lezárása.
2010. július 27. – Az élelmiszer-biztonság, állat- és növényegészségügy és a pénzügyi felügyelet fejezetek lezárása.
2010. november 5. – Az intézmények, közlekedés és a tőke szabad áramlása fejezetek lezárása.
2010. december 22. – Az igazság, szabadság és biztonság; környezetvédelem és a külpolitika, biztonságpolitika, védelmi politika fejezetek lezárása.
2011. április 19. – A mezőgazdaság és vidékfejlesztés; regionális politika és a strukturális eszközök koordinációja fejezetek lezárása.
2011. június 6. – A halászat fejezet lezárása.
2011. június 30. – A magyar EU elnökség utolsó napján mind a 33 fejezet lezárva.
2011. december 9. – A lengyel EU elnökség utolsó hónapjában az Európai Uniós és a horvát vezetők Brüsszelben aláírták az uniós csatlakozási szerződését, melynek következtében kezdetét veheti a ratifikációs folyamat és 2013. július 1-től Horvátország lehet az EU 28. tagállama.
2013. július 1. – A második félév első napján Horvátország az Európai Unió 28. tagállama lett.; a központi ünnepséget Európa vezető személyiségeinek részvételével Zágrábban tartották és az eseményen felhangzott az uniós himnusz, az Örömóda.

JegyzetekSzerkesztés

  1. Navracsics: kiállunk a horvát EU-csatlakozás mellett. hirextra.hu. (Hozzáférés: 2010. január 3.)

FordításSzerkesztés

Ez a szócikk részben vagy egészben az Accession of Croatia to the European Union című angol Wikipédia-szócikk ezen változatának fordításán alapul. Az eredeti cikk szerkesztőit annak laptörténete sorolja fel.

Külső hivatkozásokSzerkesztés