Dr. Huszár Pál (Várpalota, 1941. június 26. –) magyar egyháztörténész, műfordító, tanár.

Huszár Pál
Született 1941. június 26. (79 éves)
Várpalota
Nemzetisége magyar
Foglalkozása egyetemi tanár,
műfordító

ÉleteSzerkesztés

Másfél éves korában meghalt az édesapja, így az öt félárva gyermek felnevelése édesanyjukra hárult.

Tanulmányai és tanári pályájaSzerkesztés

Nagy hatással volt rá Dr. Fejes Sándor, néhai lelkésze és hittantanára, hiszen általa válhatott reformátussá, magyarrá és értelmiségivé. Olyan lelki-szellemi értékeket kapott tanára közvetítéseként az Úrtól, "amelyeket tolvaj el nem orozhat, tűz meg nem égethet, rozsda meg nem emészthet, múló idő meg nem kevesbíthet"-fogalmazott a főgondnok úr.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán 1964-ben szerzett tanári diplomát, majd 28 évig tanított történelmet, angol, német és orosz nyelvet, latint és művészettörténetet a várpalotai Thuri György Gimnáziumban. 1992-ben meghívták a Veszprémi Egyetem Német Nyelv és Irodalom Tanszékére. Tizenkét évig oktatta itt a német nyelvterület kultúrtörténetét német nyelven.

Presbiterisége és főgondnokságaSzerkesztés

Több mint két évtizede a Várpalotai Református Egyházközség presbitere. Nyelvtudása révén a külkapcsolatokban segítette gyülekezete munkáját.

A Veszprémi Református Egyházmegye gondnokaként szívesen tartott előadásokat az egyházkerület gondnoki konferenciáin. Évek óta tanít a Pápai Református Teológiai Akadémián egyetemes egyháztörténetet németül. Hallgatói kérésére egy-két műfordítási kurzust is tartott, amelynek anyagát könyv formájában is kiadták. Fontosnak tartja az egyházi iskolák létrehozását és támogatását, ezért a Dunántúli Református Egyházkerület iskolaügyi tanácsosa.

KönyveiSzerkesztés

A Református Egyház zsinata életre hívta az Országos Kálvin Emlékbizottságot, ennek kapcsán írta meg Kálvin János életét és reformátori tevékenységét.

Nyugdíjazása óta több kötetet fordított németről magyarra, illetve magyarról németre a Kálvin Kiadó számára. Írásaival is igyekszik segíteni a református egyház tevékenységét. A Pápai Református Teológiai Akadémia eddig négy kötetét jelentette meg. Több tanulmányát közölték a református egyház hivatalos folyóiratai, a Confessio és a Református Egyház.

Gondolatai főgondnoki tisztérőlSzerkesztés

"Egyházkerületi főgondnoki tisztségemet megtisztelő szolgálatnak tekintem. Hálával, keresztyéni alázattal szeretném Isten országa ügyét – az ő segedelmével – hűséges sáfárként szolgálni. Hittel hiszem, hogy a zsinat-presbiteri alapelv szellemében mi, nem lelkészek is – éppen lelkészeink tevékenységének céltudatos segítésével – hasznos szolgálói lehetünk egyházunknak."

MűveiSzerkesztés

  • A várpalotai evangélikus, református és római katolikus egyházközség története 1850 és 1950 között; Krúdy Gyula Városi Könyvtár, Várpalota 2000
  • Egy hűséges sáfár és talentumai r. Fejes Sándor várpalotai lelkészünk (1952-1980) emlékezete; PRTA, Pápa 2003 (Pápai eperfa könyvek)
  • Dr. Fejes Sándor prédikációinak gyűjteménye; hagyatékból vál., szerk., bev., jegyz. Huszár Pál; PRTA, Pápa, 2004 (Pápai eperfa könyvek)
  • Történelmi háttérrel az egységes Európáért. Habsburg Ottó közéleti tevékenységéről; Faa Produkt, Veszprém, 2004
  • Kálvin János élete, teológusi, reformátori és egyházszervezői munkássága, 1509-1564; Kálvin, Bp., 2009
  • A fordításról. Elméleti tanácsok és gyakorlati ötletek a Pápai Református Teológiai Akadémia hallgatóinak; PRTA, Pápa 2008 (Pápai eperfa könyvek)
  • A Lovasi Református Egyházközség története; PRTA, Pápa 2011 (Pápai eperfa könyvek)
  • Kálvin János tanításából. Tanulmányok, előadások a nagy genfi reformátor írásba foglalt gondolatairól; előszó Steinbach József; PRTA, Pápa, 2011 (Pápai eperfa könyvek)
  • A presbiteri tisztségről; Kálvin, Bp., 2013

ForrásokSzerkesztés