Huszita helyesírás

A huszita helyesírás a 15. században alakult ki a huszita Biblia magyar fordítóinak köszönhetően. Ebben a helyesírás típusban minden hangot külön betű jelölt, a latinban hiányzó betűket pedig mellékjeles betűkkel pótolták, így mellékjeles írásmódnak is nevezzük.

A magyar írás latin betűs írás. A magyar helyesírás történetének kezdetén a szöveget írók arra törekedtek, hogy minél pontosabban alkalmazzák a latin írásjeleket a magyar hangrendszerre. A nyelvemlékekben a szövegek hangjelölése gyakran különbözött egymástól. Meghatározó volt a királyi kancellária helyesírása, melynek kezdetei a 11. századig nyúlnak vissza, és amely így egész helyesírás-történetünk kiindulópontjának tekinthető, és tovább él a huszita helyesírás mellett is. A magyar nyelv hangjait nem lehetett tökéletesen jelölni a latin ábécé betűivel.

Mivel az oklevelek írásához egyre tökéletesebb megoldást kerestek, egységes írásgyakorlatot igyekeztek kialakítani. Az első ilyen újszerű hangjelölést a Husz Jánosról elnevezett huszita Bibliában vezették be. Bár a huszita Biblia eredeti szövege megsemmisült, 3 kódexben maradt fenn a szöveg (Müncheni, Bécsi, Apor-kódex). A bibliafordítás korában Husz János tanítványai hozták létre, újszerű hangjelölést vezettek be. Ez a huszita vagy más néven mellékjeles hangjelölés a több hangból álló betűket mellékjelekkel használta. A mássalhangzók hosszúságát nem jelölték. Husz igyekezett kialakítani egy reguláris hangrendszert, amely az "egy hang - egy jel" szabályra épül.

A huszita Biblia hatása mai napig érződik betűrendszerünkben, minden hangot külön jel jelöl, és a mellékjelek használata is megmaradt, bár ez betűink csekély számára jellemző.

Mellékjeles betűk a magyar ábécébenSzerkesztés

Áá Éé Íí j Óó Öö Őő Úú Üü Űű

Mellékjeles betűk listájaSzerkesztés

Áá Àà Ăă Ắắ Ằằ Ẵẵ Ẳẳ Ââ Ấấ Ầầ Ẫẫ Ẩẩ Ǎǎ Åå Ǻǻ Ää Ǟǟ Ãã Ȧȧ Ǡǡ Ąą Āā Ȁȁ Ȃȃ Ⱥ Ƀƀ Ɓɓ Ƃƃ Ćć Ĉĉ Čč Ċċ Çç Ȼȼ Ƈƈ ɕ Ďď Đđ Ɖɖ Ɗɗ Ƌƌ ȡ Éé Èè Ĕĕ Êê ế Ěě Ëë Ėė Ȩȩ Ęę Ēē Ȅȅ Ȇȇ Ɇɇ Ƒƒ Ǵǵ Ğğ Ĝĝ Ǧǧ Ġġ Ģģ Ǥǥ Ɠɠ Ĥĥ Ȟȟ H̱ẖ Ħħ Íí Ìì Ĭĭ Îî Ǐǐ Ïï Ĩĩ İi Įį Īī Ȉȉ Ȋȋ Ɨɨ Ĵĵ ǰ ȷ Ɉɉ ʝ ɟ ʄ Ǩǩ Ķķ Ƙƙ Ĺĺ Ľľ Ļļ Łł Ŀŀ Ƚƚ ɫ ɬ ɭ ȴ ḿ ɱ Ńń Ǹǹ Ňň Ññ Ṅṅ Ņņ Ɲɲ Ƞƞ ɳ ȵ N̈n̈ Óó Òò Ŏŏ Ôô Ǒǒ Öö Ȫȫ Őő Õõ Ȭȭ Ȯȯ Ȱȱ Øø Ǿǿ Ǫǫ Ǭǭ Ōō Ȍȍ Ȏȏ Ơơ Ɵɵ Ƥƥ P̃p̃ ʠ Ɋɋ Ŕŕ Řř Ŗŗ Ȑȑ Ȓȓ Ɍɍ ɼ ɽ ɾ Śś Ŝŝ Šš ṡẛ Şş Șș ʂ ȿ S̩s̩ Ťť Ţţ Țț Ŧŧ Ⱦ ƫ Ƭƭ Ʈʈ ȶ Úú Ùù Ŭŭ Ûû Ǔǔ Ůů Üü Ǘǘ Ǜǜ Ǚǚ Ǖǖ Űű Ũũ Ųų Ūū Ȕȕ Ȗȗ Ưư Ʉʉ ṿ Ʋʋ Ŵŵ W̊ẘ Ýý Ŷŷ Y̊ẙ Ÿÿ Ȳȳ ʏ Ɏɏ Ƴƴ Źź Žž Żż Ƶƶ Ȥȥ ʐ ʑ ɀ

ForrásokSzerkesztés