Inverz hiperbolikus függvények

A trigonometrikus és hiperbolikusz függvények, illetve ezek inverzei
Az arsh (area hiperbolikus szinusz) függvény
Az arch (area hiperbolikus koszinusz) függvény
Az arth (area hiperbolikus tangens) függvény
Az arcth (area hiperbolikus kotangens) függvény

Az inverz hiperbolikus függvények – más néven area hiperbolikus függvények – a hiperbolikus függvények inverzei. Az area név onnan ered, hogy értékük – ha valós és nemnegatív – megegyezik a derékszögű koordináta-rendszerben felrajzolt hiperbola, valamint két – az argumentumtól függő – origón átmenő, ellentett meredekségű egyenes által határolt terület nagyságával.

Megjegyzés: Ugyanez az inverz trigonometrikus függvényekről is elmondható, azzal a különbséggel, hogy ott az egyenletű egységkör szerepel. Az inverz trigonometrikus függvények esetében azonban (a körívhossz és körcikkterület arányossága miatt) a függvényértékre nemcsak mint területre, hanem mint ívhosszra is gondolhatunk, ezért jelölik őket arc (arcus, ív) előtaggal.

JelölésükSzerkesztés

Az area hiperbolikus szinusz példáján bemutatva:

  • A legelterjedtebb jelölés az arsh illetve az arsinh.
  • A számítástechnikában leggyakrabban asinh-val jelölik.
  • Az sh-1 jelölés szintén használatos, de ügyelni kell arra, hogy a -1 ne legyen összetéveszthető a reciprokképzéssel.
  • Az arcsinh forma is gyakori, annak ellenére, hogy az arc rövidítés az arcus, azaz ív szó helyett áll, a hiperbolikus függvények pedig területnagysághoz kapcsolódnak, ívhosszhoz nem. Ezért helyesebb az ar jelölést használni, ami az area, azaz a terület szóból ered.

KiszámításukSzerkesztés

Az area-függvények megkaphatók bizonyos irracionális kifejezések logaritmusaként:

 
 
 
 
 
 

A fenti képletek a komplex számok körében is érvényesek. Ebben az esetben ügyelni kell arra, hogy a logaritmus és a négyzetgyök főértékével (principálisával) számoljunk és akkor a függvényérték esetén is a főértéket kapjuk. Erre azért van szükség, mert az area-függvények a komplex számok halmazán nem egyértékűek, hiszen a komplexek között az exponenciális függvény periodikus.

SorfejtésükSzerkesztés

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


DeriváltjaikSzerkesztés

 

Valós x értékekre:

 

Példaként nézzük a következőt: θ = arsinh x, így:

 


ForrásokSzerkesztés

  • Pattantyús Gépész- és Villamosmérnökök Kézikönyve 1. kötet. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1961.
  • J. N. Bronstein - K. A. Szemengyajev: Matematikai zsebkönyv. Műszaki könyvkiadó, Budapest, 1987. ISBN 963 1053091

Külső hivatkozásokSzerkesztés